1991'den Bugüne

Adana'da "Katliam, Sürgün ve Ölüm içeren" Yasa Tasarısına karşı BASIN AÇIKLAMASI EYLEMİ

Değerli Basın Mensupları,

Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hayvanları Koruma Kanunu'nun hayvana şiddete ceza bölümündeki değişikliğine dair "Bu kanun neyi bekliyor" talimatını FIRSAT bilen Tarım Orman Bakanlığı bürokratları, sahipsiz hayvanlar için KATLİAM, SÜRGÜN ve ÖLÜM içeren maddeleri koydukları KANUN TASARISINI kapalı kapılar ardında ve STK lardan gizli olarak hazırlamaktadırlar.

Bu süreçte, yurt çapında 300'e yakın hayvan hakları gurup, platform, ve STK bir araya gelerek Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu oluşturuldu. Delegasyonun Ankara'da yetkililerle yaptığı bir dizi görüşmelerden sonra, 11 Kasımda Tüm Anadolu ve Trakya'da KATLİAM KANUN TASARISINA karşı "EŞ ZAMANLI Ulusal Basın Açıklaması" kararı alındı.
Ulusal Basın Açıklaması bağlamında, ADANA'da tüm hayvan hakları savunucuları olarak 11 Kasım Pazar günü saat 14.00 te Atatürk Parkı'nda
toplanarak basın açıklaması yapacağız.

Siz değerli basın mensuplarının da basın açıklamamızı izlemenizi ve hayvanlarımızın ölüme gönderilmemesi için destek vermenizi önemle bekliyoruz.

CAN vereceğiz ama CANLARIMIZI Vermeyeceğiz.

Can dostlarımızı, esarete, sürgüne, ölüme göndermelerine İZİN VERMEYECEĞİZ! 

KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım
DOHAYKO Genel Sekreteri Nesrin Çıtırık.

İletişim: 05334458803 - 05548291251

    Hayvanları Koruma Kanunu Yasa Tasarısına ilişkin TALEPLERİMİZ:

  1. Kanun TCK kapsamına alındığında cezalar 2 yıl 1 aydan başlamalı,
  2. Sahipsiz hayvanlarının "KISIRLAŞTIRILMALARI ve ALINDIĞI YERE BIRAKILMASI" esas olan 6. MADDEYE DOKUNULMAMALI,
  3. Kanunu uygulamayan, "Kısırlaştırma yapmayan, hayvanlar çoğalıp vatandaş şikayet ettikçe toplayıp yok eden, öldüren, vuran, zehirleyen belediyeler" üzerinde Tarım Orman Bakanlığının İDARİ YAPTIRIMI olmalı ve hayvana şiddet vahşet uygulayan belediye görevlileri de CEZA kapsamına alınmalı,
  4. Yasa tasarısı STK ların görüşleri alınarak tüm hayvanların haklarını koruyacak şekilde hazırlanmalı,
  5. Hayvanat Bahçeleri, Sirkler, Yunus Parkları, Petshoplar, Üretim Çiftlikleri, Avcılık, Deney ve tüm hayvan hakları ihlalleri son bulmalı, öldürülen, işkence gören, tecavüz edilen, çalıştırılan, sömürülen, ihlale uğrayan her bir hayvanın başta yaşam hakkı olmak üzere tüm hakları koruma kapsamına alınmalıdır.  

#KatliamYasasınaHayır

cross