1991'den Bugüne

Amasya Emniyet Mud,Jandarma Kom:Hamamozu Belediyesi’nin yasalari ihlal ederek gerceklestirdigi toplu hayvan katliami hk.sorusturma talebi.

Tarih: 04.02.2013

Konu: Amasya Hamamozu Belediyesi’nin yasalari ihlal ederek gerceklestirdigi toplu hayvan katliami hk.sorusturma talebi.

AMASYA EMNIYET MUDURLUGU’NE 
AMASYA IL JANDARMA KOMUTANLIGI’NA,
Tarafimiza ulasan bilgilere gore;
"Amasya Hamamozu ilcesinde yaklasik 3-5 senedir periyodik olarak her 2-3 ayda bir Belediye tarafindan sokak hayvanlari zehirli igne ile uyusturulup cop kamyonuna atilmakta ve baygin vaziyette canli olarak copluge  gomulmektedir." seklinde ki tarafimiza ulasan sikayet ektedir.

Bu baglamda;
5199 sayılı hayvanlar kanunu hukumlerince Hayvan Oldurmek  Yasa Geregi Suc Teskil ettiginden dolayi, ilgili Belediye araclari geceleri goruldugu takdirde arama yapilmasini ve yapilacak sorusturmalarda vatandaslarinda ifadelerine basvurularak olayin detayli olarak incelenmesini talep etmekteyiz.
Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni süresi içinde tarafımıza cevap ve bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ediyoruz.


Zeynep Tekin

HAYTAP Hayvan Haklari Fedrrasyonu Kadikoy Temsilcisi

Tc No:39557040856

ISTANBUL

DAGITIM:
BIMER, TBMM Cevre Komisyonu Baskanligi, TBMM Dilekce Komisyonu Baskanligi, Icisleri Bakanligi Mahalli Idareler Genel Mudurlugu, Amasya Orman ve su isleri mud.,Cevre ve Orman Bakanligi Doga Koruma Milli Parklar Genel Mudurlugu, Amasya Valiligi, Amasya Il Emniyet Mudurlugu, Amasya  Belediyesi, Amasya  Muftulugu, Amasya Jandarma Kom.,Amasya Veteriner Hekimler Odasi, Amasya Milletvekilleri, Hamamozu Belediyesi, Hamamozu Kaymakamligi,HAYTAP Hayvan Haklari Federasyonu Baskanligi, Ulusal ve Yerel Basin Kuruluslari, Hayvan Haklari Platform ve Gruplari.

 

Ek 1: Konu hakkinda tarafimiza gelen ileti

EK 2: 5199 sayili kanunun ilgili maddesi


EK 1:

---------- Yönlendirilmiş ileti ----------
Kimden: <
…………………………@hotmail.com>
Tarih: 30 Ocak 2013 22:18
Konu: Amasya hamamözü ACİL
Kime: "
[email protected]" <[email protected]
>

Amasya Hamamözünde Belediye  yaklaşık 3-5 senedir periyodik olarak 2-3 ayda bir hayvanlar uyuşturularak çöp kamyonlarına atılıp,onde dozer ile çöplüğe gidilip,çukur açılıp,gömülüyormuş, yaklaşık 2 hafta önce yine tekrarlanmış.
Olay 10-13gun önce olmuş belediye ekipleri gelmiş ve köpekleri uyuşturarak toplamış ve çöplüğe o halde gömmüş,aralarinda yavru kopeklerde varmış.Belediye bu vahşeti 2-3 ayda bir tekrarlıyormuş zaten,halkın canına tak etmiş bir tanıdık vasıtası ile twittera kadar gelmişBu arada İlçede yaşayan ve köpeklerinuyuşturularak, götürüldüğüne şahit olan bir kişi ile görüştüm, Yarın çöplüğe gidip fotoğraf çekecegim zaten yeni kazılmış yer hemen belli olur .Siz bu konuda daha tecrübeli olduğunuz için daha uygun bir yol bulacağınıza inanıyorum,ben her konuda size yardımcı olmaya hazırım.Bir daha ki katliama kadar birşeyler yapmamız lazım.
Nesrin hanım olay vahim ve normal bir peosedüre bağlanmış gibi,hemen müdahele etmek gerekiyor,olaydan beni haberdar ederseniz twitterda bir çok kişi haber bekliyor,bari geriye kalanları kurtarmayı deneyelim.

EK 2:
5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU HAKKINDA
Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması
MADDE 6. - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Güçten düşmüş hayvanlar ticarî ve gösteri amaçlı veya herhangi bir şekilde binicilik ve taşımacılık amacıyla çalıştırılamaz.
Sahipsiz hayvanların korunması, bakılması ve gözetimi için yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, yerel yönetimler yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler ile çevreye olabilecek olumsuz etkilerini gidermeye yönelik tedbirler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak, diğer ilgili kuruluşların da görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı  şekilde yerel yönetimlerce  kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları esastır.
Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve hayvan bakımevlerinin çalışma usul ve esasları, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Hayvan bakımevleri ve hastanelerin kurulması amacıyla Hazineye ait araziler öncelikle tahsis edilir. Amacı dışında kullanıldığı tespit edilen arazilerin tahsisi iptal edilir.

Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler  ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır.

From: [email protected]
To: [email protected]
CC: [email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected]
Subject: Amasya Emniyet Mud,Jandarma Kom:Hamamozu Belediyesi’nin yasalari ihlal ederek gerceklestirdigi toplu hayvan katliami hk.sorusturma talebi.
Date: Mon, 4 Feb 2013 07:13:15 +0000


 

cross