1991'den Bugüne

Bakırköy Belediyesinin Nesrin Çıtırık'ı şikayeti savcılıkca kabul edilmedi‏‏


ASLININ AYNIDIR
T.C.
BAKIRKÖY
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI


Soruşturma no: 2013/27948
Karar no: 2013 /23740


KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR


DAVACI : K.H.
ŞİKAYETÇİ: BAKIRKÖY BELEDİYE  BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ,’den olma ,doğumlu zhurat baba mahallesi şükran çiftliği sokak No:1 bakırköy İSTANBUL  ikamet eder.
VEKİLİ: Avukat TURGAY GÜLCAN İstanbul Bakırköy belediye başkanlığı Bakırköy / İSTANBUL
ŞÜPHELİ : Nesrin ÇITIRIK , aziz kızı : Fidandan olma 01.01.1952 doğumlu ili merkez ilçesi akyar köy/ mahallesi , 26 cilt, 18 aile sıra no, 57 sıra no’da nüfusa kayıtlı Reşatbey mahallesi, vali yolu, Abdurrahim Gizer apt. No.4/6 Seyhan/ ADANA ikamet eder.
SUÇ : İftira
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 17/01/2013 İSTANBUL / BAKIRKÖY


Soruşturma evrakı incelendi

Müşteki Bakırköy Belediye Başkanlığı Vekilince sunulan şikayet dilekçesinde; Haytap yönetim kurulu üyesi olan şüpheli Nesrin ÇITIRIK’ın Bakırköy Belediyesi Sokaka Hayvanları Geçici bakımjevi çalışmaları hakkında kamuoyu , kurum ve kişileri yanlış bilgilendirerek haksız ithamlara uğrattıgını, şüphelinin belediyeye davet edilerek bilgilendirilmesine ragmen geçiçi bakımevinde köpeklerin birbirini parçaladıklarını, ve kurum çalışanı veteriner hekim Şerafettin EKİCİ’nin sorumlu olduğunu iddia ederek Veteriner hekimler birliği Merkez konseyine soruşturma açılması için talepte bulunduğunu atılı suçtan dolayı şikayetçi olduklarını belirttiği,
Şüphelinin talimatla alınan ifadesinde; Haytap Hayvan hakları federasyonu Başkan yardımcısı olup, Hayvan haklarında bütün Turkiye’ye yönelik olarak çalıştığını,yurdun heryerinden özellikle belediyelerin sahipsiz hayvanları koydukları barınaklar için kendilerine şikayetlerin gelmesi halinde olayı bizzat yerinde inceleyip belediye başkanları ile görüşüp sorunun çözülmesi için talepte buulnduklarını , belediyelerce çözüm getirilmediği hallerde valilikler ve ilgili bakanlıklara resmi yazı ile başvurup durumun soruşturulmasını ve sorunun giderilmesini istediklerini Bakırköy belediyesi barınağında yanlış uygulamalardan dolayı hayvanların birbirlerini parçaladığı , yaşlı hayvanların saldırgan ve büyük hayvanlarla aynı yere konması sonucu parçalanarak öldüğünü fotoğraflı olarak gönüllü EBRU GÜNEL tarafından kendilerine ulaştırıldığını , meskenlerin ortasında kalan barınaktaki gürültü nedeniyle vaki şikayet üzerine hayvanların akşam zorla sürüklenerek beton odalara kapatıldığını, bu odalarda sıcaktan birbirini parçalamaktan dolayı ölen hayvanların atıldığından donarak ölen hayvanların olduğunun gönüllülerce kendilerine iletildiğini, durumun bizzat belediye başkanı ile görüşmelerine ve başkanın da gereginin yapılması için çalışanlara ve veteriner işleri müdürü Serafettin Ekici’ye talimat vermesine karşın yanlışların düzelmediğini, bunun üzerine ilgili müdürlüge sorumlular hakkında soruşturma açılmasını talep eden resmi yazılar gönderdiklerini, ayrıca veteriner hekim hakkında da Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyine soruşturma açılması için başvurduklarını, ekli olarak sundugu belgelerden de anlaşılacağı üzere kendilerinin hiçbir şahıs ve kuruma tek kelime bile hakaret etmedikleri, sadece bir sivil toplum kuruluşu mensubu olarak yasal haklarını kullanıp ilgili resmi kurumlara bu olumsuzlukları şikayet ettikleri, kurumlardan soruşturma açmaları konusunda Şahit yazıları ile talepte bulunduklarının görülecegi, suçlamaları kabul etmediğini beyan etmesi karşısında,
Şikayetçinin Başvurusu üzerine girişilen tahkikat sonucunda, toplanan delil, bilgi ve belgelerden;
Soyut iddia dışında, şüphelinin yüklenen suçu işlediğini gösterir, soyut iddia dışında dava açmaya yeter kanıt ve emare bulunmadiği anlaşıldığından şüpheli hakkında yüklenen suçtan kamu adına KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA,
CMK’nun 172/1 maddesi uyarınca karar örneğinin şikayetçi vekiline ve ifadesi alınmış şüpheliye tebliğine,
Şikayetçinin CMK’nun 173/1. maddesi uyarınca kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde yetkili ve görevli İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

12/06/2013

NAZMİ GÜRSEL AKDARMA
Cumhuriyet Savcısı - 30776

cross