1991'den Bugüne

ATAŞEHİR: Başkan Battal İlgezdi YIK artık şu Belediyesi ÖLÜM hücrelerini, kurtar zavallı köpekleri

Ataşehir Belediye Başkanlığına,

Belediyeniz’in sahipsiz hayvan bakım merkezinin ekte fotoğrafları ( EK 3) görülen  hücrelerin en kısa zamanda 
yıkılıp yasaya ve tıbbi kurallara uygun yeni bir bakım merkezi kurulması için belediyeniz ile görüşmeler tarafımızdan yapıldı.

Belediyenizce en kısa zamanda bu ölüm hücrelerinin yıkılıp yerine yeni yerler yapılacağı hususunda

söz verildi.

Fakat şimdiye kadar geçen zaman içinde herhangi bir faaliyet yapılmadı.

Belediyeniz hala daha sokakta ki hayvanları toplayıp ormanlara ve ıssız yerele atmaya, vicdan ve ahlak

sınırlarını zorlamaya devam etmektedir.

Bunun yanında BU ÖLÜM HÜCRELERİNİN BULUNDUĞU bir bakımevinde YÖNETİCİLİK yapmaktan hicap duymayan

Veteriner İşleri Müdürü Necati Bozkur'tun, bizi aptal yerine koyan LAF KALABALIĞI yazısı geldi.(EK 2)

Sayın Başkan,

Utanın ve YIKIN ŞU HÜCRELERİ artık.

Siz sosyal demokrat bir belediye olarak bu hayvanları BU HÜCRELERDE tutmaktan utanmalısınız.

CHP de parti olarak kendilerine ait belediyelerin bu ÖLÜM hücrelerinden utanç duymalı.

Partinize de zarar veriyorsunuz.

Ataşehirin rezilliği artik TWİTTER da da dolaşmaya başladı. (Ek 1)

l. Bu hücreler hayvanlar için insanlık ve vicdan dışı aynı zamanda hijyene ve yasaya aykırı olmasının

yanında, orada çalışan görevliler için de sağlığı tehdit eder durumdadır, buraları yıkın ve yenisini yapın.

2. Bu hücreleri yıkmanız ve kesinlikle hayvan toplamamanız konusunu belediyenize tekrar ihtaren bildiriyoruz.

3. Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğünden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan orada çalışan personelin sağlığı

açısından denetim ve cezalandırma talep edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Milyar dolarlık inşaatların ve yer aldığı, son derece modern ve lüks bir belediye binası olan bir ilçede

hayvanların bu hücrelere tıkılmış olması bir sosyal demokrat belediyeye yakışmadığını da ayrıca ifade etmek isteriz.

Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve

müsaadelerinize saygılarımızla arz ederim.

Nesrin Çıtırık

HAYTAP Başkan Yardımcısı

Tc kimlik..13230091212

Dağıtım: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, CHP Genel Merkezi, İstanbul Orman Su İşleri Bölge Mudurluğu,

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, BASIN KURULUŞLARI, CHP Parti Örgütleri

 

EK 1.... Ataşehir Rezaletinin Twitter de ki yazısı

EK 2.... Ataşehir Belediyesinin bu REZİL HÜCRELERİNİN yöneticisi olan Vet İŞl Müdürü Necati 
Bozkurtun LAF KALABALIĞI cevabi yazısı...
Ek 3...Ataşehir belediyesinin utanç verici ÖLÜM HÜCRELERİ sözde bakımevi fotoğrafları

_______________________________________________________

 

EK 1... Ataşehir Rezaletinin Twitter de ki yazısı

Kimden: >
Tarih: 9 Haziran 2013 16:49
Konu: Ataşehir Barınağı hakkında
Kime: " [email protected]" < [email protected]>

Nesrin Hanım Merhaba,
Ataşehir belediyesinin rezil hücreleri twitter de böyle yer aldı.
ne olur acilen bir şeyler yapın.
ca @kismetsizsiniz 48 dk

Atasehir hayvan barinaginda bakim cok kotu bu sicak havada onlerinde su yok!!

@hacikotr @sokakhayvanlari @haysevder pic.twitter.com/YBmekW8Egw

____________________________________________

EK 2....Ataşehir Belediyesinin bu REZİL HÜCRELERİNİN yöneticisi olan 
Vet İşl. Müdürü Necati Bozkurtun LAF SALATASI cevabi yazısı...

Kimden: NECATI BOZKURT[email protected]>
Tarih: 7 Haziran 2013 10:38
Konu: ATAŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kime: NESRIN CITIRIK < [email protected]>

Sayın Nesrin Çıtırık

Sahipsiz  hayvanlarla ilgili olarak  5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve  Çevre ve Orman Bakanlığının çıkardığı Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğine göre işlem yapılmaktadır. Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre Sokak hayvanlarının insani yöntemlerle sokakta toplanması, rehabilitasyon merkezine getirilmesi, beslenmesi, karantinaya alınması, dış ve iç parazitlere karşı ilaçlanması, hasta olanların tedavisinin yapılması, sağlıklı olanların kısırlaştırılması, işaretlenmesi, aşılarının yapılması, kayıt altına alınması ve tedavileri bittikten sonra alındıkları ortama bırakılmasını emretmektedir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ nun 6. Maddesi uyarınca; “ Hayvan bakımevleri ve hastanelerin kurulması amacıyla Hazineye ait araziler öncelikle tahsis edilir. Amacı dışında kullanıldığı tespit edilen arazilerin tahsisi iptal edilir.

Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır. “ denilmektedir.

Belediyemize ait Geçici Bakımevi kurulması konusunda Ferhatpaşa Mahallesi’ nde bulunan 17.000 m2  arazinin 15.04.2010 tarihinde  Milli Emlak’tan tarafımıza tahsisi istenmiş ancak uygun bulunmamıştır. (İlgili belge yazımız ekindedir).

Belediyemize ait Geçici Hayvan Bakımevi bulunmayıp, 17/ 05 /2010 tarihinde Kadıköy Belediyesi ile yapılan protokol gereği  Kadıköy Belediyesi’ ne ait Geçici hayvan Bakım Merkezinin  bir bölümü  Belediyemizce kullanılmaktadır.

Bakımevimizde 3 Veteriner Hekim,5 Veteriner Sağlık Teknikeri, 9 personel görev yapmakta olup bakımevimiz haftanın yedi günü hizmet vermektedir.

Bakımevimizde rehabilite edilen hayvanlar dışında günlük ortalama 6-8 adet hasta - yaralı kedi ve köpeğin tedavisi sağlanmaktadır. Geçici bakımevimizde köpek kafeslerinde hayvanların sağlığını korumak amacıyla plastik paletler kullanılmakta olup ve günlük olarak dezenfekte edilmektedir. Bakımevimizde bulunan kedi ve köpekler kuru mama ile beslenmektedir.

Sahipsiz hayvanların Bakımevlerinde geçirdikleri zaman süresince refah ve sağlığını korumak amacıyla gerekli önlemler alınmakta olup sahipsiz hayvanlar ile ilgili çalışmalarımız 5199 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliğe uygun şekilde devam etmektedir.

 

Necati BOZKURT

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Veteriner İşleri Müdürü

____________________________________________________

Ek 3... Ataşehir belediyesinin utanç verici ÖLÜM HÜCRELERİ 
sözde bakımevi fotoğrafları

cross