1991'den Bugüne

HAYTAP "Bir Kap Su" Kampanyası: Belediyelere SULUKLAR konması için müracaat..

 

Konu: Belediyenizin sokaklar, parklara ve uygun alanlara sahipsiz hayvanlar için SULUKLAR koyması talebimiz

Belediye Başkanlığına,

26166 sayı ile 12.05.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Hayvanların Korunmasına dair Uygulama Yönetmeliğinin" 21. d Maddesi (Ek 1) gereğince, geçici bakım evlerinde rehabilitasyonları tamamlanıp alındıkları ortama geri bırakılan ve ayrıca sokaklarda yaşayan tüm sahipsiz hayvanlar için “beslenme ve su odakları” kurmak, bu konuda gönüllülerle işbirliği yapmak belediyelerin yasal görevidir.

Aşağıda bilgileri verilmiş olan ONLAR İÇİN BİR KAP SU KAMPANYASI çerçevesinde, şehirde ki park, bahçe, sokak ve uygun alanlara sahipsiz hayvanlar için ekte ki  örnek resimlerde görüldüğü gibi belediyenizce SULUKLAR koymasını talep ediyoruz. (Ek 2)
Sıcak yaz günlerinin yaşandığı ve beton yapılaşma içinde su bulamamaktan dolayı ölen hayvan sayısının düşünüldüğünden çok daha fazla olduğu bu dönemde, konacak SULUKLARIN hayvanlar için yaşamsal değeri büyüktür.
"Yüzyıllar öncesinde hayvanlar için vakıflar kurmuş, SU YALAKLARI yapmış, çeşmelere sahipsiz hayvanların içeceği bölmeler yapmış atalardan"gelen bir devletin belediyeleri olarak hayvan haklarında hassasiyet göstermenizi zorunluluk olarak görüyoruz.

Talebimize ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim, TC kimlik no
Dağıtım: Valilik, Orman Su İşleri Müdürlüğü, Basın Kuruluşları, İlgili diğer kuruluşlar..
__________________________________________________________________

Ek 1: 5199 sayılı yasanın uygulama Yönetmeliği ilgili maddesi
MADDE 21 – (1) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıda ki esaslara göre bakılır:
d) Geçici Bakımevlerinde on gün süre ile gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, aşıları ve tıbbi müdahaleler ile kısırlaştırılmaları yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan
en az yedi gün sonra kayıt altına alınıp müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzerlerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, gönülü kuruluşlarla işbirliği içersinde besleme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışında ki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılamaz.

Ek 2: HAYTAP tarafından başlatılan BİR KAP SU kampanyası bilgisi ve örnek fotoğraflar

Sıcak yaz günleri devam ediyor. 
Asfalt ve betona teslim olmuş şehirlerde artık hayvanlar SU BULAMIYORLAR ve susuzluktan olen hayvan sayısı düşündüğümüzden çok daha fazla. Bu bağlamda can dostlarımıza yardım etmek için:
1.Topluma; Dikkati hayvanların susuzluğuna çekmek için bahçelere, kapıların önüne ve sokaklara ONLAR İÇİN BİR KAP SU kampanyasını anlatıyoruz.
2.Belediyelere; Sokaklara parklara meydanlara SULUKLAR koymaları için müracaat ediyoruz.
3.Özel kurum ve kuruluşlara; Büyük bahçeli sitelere, rezidanslara ve AVM lere, sanayi kuruluşlarına gerek kendi kullanım alanlarına ve gerekse şehrin park ve sokaklarına SULUKLAR yaptırmalarını talep ediyoruz.
4.Orman Su İşleri Müdürlüklerine; Yerleşim alanlarının ortasında kalmış ve doğal su kaynakları kurutulmuş olan yaşam alanlarında ki yaban hayvanlarına SU YALAKLARI yapılması için müracaat ediyoruz. 
5.Basın Kuruluşlarına: Gazete, dergi, internet haber siteleri ve TV lerde bu kampanyanın ve kuruluşlara olan çağrılarımızın yayınlanmasını ekte ki örnek sulukları göstererek, yazı ile ve bizzat giderek talep ediyoruz.
Kampanyamıza destek vermeniz sayısız hayvanın BİR YUDUM SUYA kavuşmasını sağlayarak HAYAT KURTARACAKTIR.

CAN DOSTLARIMIZ adına ilgi ve desteğinizi bekliyoruz...

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu


Adana Büyükşehir Belediyesince alınan SULUKLARIN Sn Belediye Başkanı Zihni Aldırmaz'an da katıldığı toplantıda tanıtımı

Sn Zihni Aldırmaz sulukların önemli bir insani ve vicdani görev olduğun vurguladı.cross