1991'den Bugüne

Bakanlık YASA Tasarisina MADDE MADDE itiraz ve TALEPLERIMIZ...

ORMAN SU ISLERI BAKANLIGINCA HAZIRLANAN HAYVANLARI KORUMA KANUNU YASA TASARISINA OLAN ITIRAZLARIMIZ VE ONERILERIMIZ TEKLIF MADDELERININ ARASINA BUYUK HARFLER ILE "TALEPLERIMIZ" OLARAK YAZILMISTIR.
DIKKATE ALINMASI DILEGIMIZLE...
Nesrin Citirik
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı
___________________________________________________

T.C. Basbakanlik

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-55811 /2012
Konu : Kanun Tasarısı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 11/6/2012 tarihinde kararlaştırılan "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim.
EKİ
:1 - Kanun Tasarısı 2- Gerekçe (Genel-Madde) 
T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Madde 13-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür,

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Tasarısı

Madde 1- 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

k) Hayvan bakımevi: Mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan, işletilen veya yönetilen, sahipsiz hayvanların rehabilite edildiği ve sahiplenilinceye kadar bakıldığı tesisi,"

TALEBİMİZ: SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ SAHİPLENİLME ORANI YOK DENECEK KADAR DÜŞÜKTÜR. BURADA Kİ HAYVAN BAKIMEVİ TANIMI, SAHİPLENİLİNCEYE KADAR DEĞİL, "KISIRLAŞTIRILIP AŞILANIP ALINDIĞI YERE BIRAKILACAK DURUMA GELİNCEYE KADAR" OLARAK DEĞİŞMELİDİR. SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARINI SAHİPLENDİRİNCEYE KADAR DEMEK, ONLARI ÖMÜR BOYU HAPSETMEKTİR, ESİR ETMEKTİR.

o) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

p) Sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkı: Hayvan bakımevlerinde kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra kayıt altına alınan sahipsiz hayvanların, hayvan bakımevlerinde yeterli yer olmadığı takdirde sahiplendirilinceye kadar bakıldığı ve hayatlarını etolojik ihtiyaçlarına uygun olarak sürdürdükleri, mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan ve/veya işletilen sahipsiz ve sokak hayvanı bakımevlerini,"

TALEBİMİZ: DOĞAL HAYAT PARKLARI "YABAN HAYVANLARI" İÇİNDİR. BU MADDE TAMAMEN KALKMALIDIR. DOĞAL PARK, BİNLERCE YILDIR İNSANLA YAŞAYAN KEDİ VE KÖPEKLERİN ETOLOJİSİNE BİLİMSEL OLARAK TAMAMEN AYKIRIDIR VE ONLARI GÖZDEN UZAK, KONTROLSÜZ ALANLARDA "ÖLÜME MAHKUM ETMEKTİR". TÜM BİLİM ADAMLARI BU KONUDA AYNI FİKİRDEDİR. YABAN HAYVANI İLE SOKAK HAYVANLARINI KARIŞTIRMAK BİLGİ EKSİKLİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR.

Madde 2- 5199 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan "Tarım ve Köy işleri Bakanlığı" ibaresi "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"İl ve ilçe merkezlerinde ev ve süs hayvanını sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan ve hayvan sağlığına ve çevreye verebileceği zararları önleyici gerekli bütün tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu konularda ev ve süs hayvanı sahipleri gerekli eğitimi alır."
"Meskende barındırılabilecek ev ve süs hayvanı tür ve sayısı, barındırılacak hayvanların etolojik ihtiyaçları, mekânsal şartlar ile çevre ve insan sağlığı gözönünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

TALEBİMİZ: MESKENDE BULUNAN HAYVANLARIN SORUMLULUĞU SAHİBİNE AİTTİR VE KİŞİSEL BİR HAKTIR. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA ZATEN BUNUNLA İLGİLİ DÜZENLEME VAR. HUKUK TEKNİĞİ AÇISINDAN DA YANLIŞ BİR DÜZENLEMEDİR. BU HAYVANLARLA İLGİLİ RAHATSIZLIK DURUMUNDA TAHLİYE VE DİĞER TASARRUFLAR MAHKEMELERCE ZATEN YAPILMAKTADIR. AYRICA BU KONUDA YÖNETMELİKLER İLE YENİ BİR DÜZENLEMEYE GEREK YOKTUR. AYRICA EVLERDE ÇOK SAYIDA HAYVAN OLMASININ SEBEBİ, BELEDİYELERİN ÖLÜM KAMPI BARINAKLARINDAN GÖNÜLLÜLERİN HAYVAN KURTARMASIDIR. YANİ EVLERDE Kİ HAYVANLAR BELEDİYELERİN ELİNDEN KURTARILMIŞ HAYVANLARDIR. BUNLARI TEKRAR BELEDİYELERE ÖLDÜRSÜNLER DİYE VERMEK DEMEK OLUR EVLERDE Kİ HAYVANLARA SINIRLAMA GETİRMEK. BELEDİYELER GERÇEK ANLAMDA BAKIMEVLERİ OLUŞTURMUŞ OLSALARDI KİMSE EVİNE FAZLA SAYIDA HAYVAN ALMAK YANİ KURTARMAK ZORUNDA KALMAZDI.

Madde 3- 5199 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı" ibaresi "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır."

TALEBİMİZ: SAHİPSİZ YA DA GÜÇTEN DÜŞMÜŞ HAYVANLARIN HİÇ BİR DURUMDA ÖLDÜRÜLMEMELERİ GEREKİR. ALLAHIN VERDİĞİ CANI,  İNSAN VEYA YÖNETMELİKLER ALMAMALIDIR.

"Sahipsiz hayvanları kısırlaştırma hizmeti, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır. Belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan kısırlaştırma hizmetleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının koordinasyonu ve denetiminde yürütülür. Kısırlaştırma hizmeti ile ilgili usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

TALEBİMİZ: SAHİPSİZ HAYVANLARA İLİŞKİN TÜM YETKİNİN TEK BİR BAKANLIKTA TOPLANMASI GEREKLİDİR. BU YETKİLİ BAKANLIK ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI OLMALIDIR. AYRICA TARIM BAKANLIĞI, HAYVANLARIN NASIL KESİLECEĞİNİ YANİ NASIL ÖLDÜRÜLECEĞİNİ, ONLARDAN NASIL FAYDA SAĞLANACAĞINI, KUDUZ İHTİMALİNDE BİLE SAHADA Kİ HAYVANLARIN NASIL ÖLDÜRÜLECEĞİNİ BELİRLEYEN İÇEREN BİR BAKANLIKTIR. ÖLDÜREN SİSTEMLE İLGİLENEN BİR BAKANLIĞIN HAYVAN HAKLARI KANUNU İÇİNDE YER ALMASI, HAYVANLARI ÖLÜME TERK ETMEK DEMEKTİR. AYRICA, TARIM BAKANLIĞINA BAĞLI MÜDÜRLÜKLERDE ÇALIŞAN VETERİNER HEKİMLER BÜROKRATİK HİZMETLERİ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN BESLENİP KESİLMESİNİ BİLİRLER. ÇOĞU KEDİ KÖPEĞE ELİNİ BİLE SÜRMEMİŞTİR. ARAŞTIRMA YAPILIRSA BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNUN HAYATINDA HİÇ KISIRLAŞTIRMA YAPMAMIŞ OLDUĞU GÖRÜLECEKTİR.

Mahalli idareler sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları hayvan bakımevlerine götürmekle yükümlüdür. Bu hayvanların öncelikle hayvan bakımevlerinde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kaydedilen, rehabilite edilen, kısırlaştırılan ve aşılanan sokak hayvanlarına sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde bakılır. Bakımevi kapasitesi mevcut hayvan sayısını karşılayamadığında, hayvan bakımevinde rehabilite edilen sahipsiz hayvanlar, sahiplendirilinceye kadar doğal hayat parklarında barındırılır. 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa tabi alanların, bu amaçla bedelsiz olarak tahsisine Bakanlık tarafından izin verilebilir. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
Hayvan bakımevi ve doğal hayat parkı izinleri Bakanlık tarafından verilir."

TALEBİMİZ: SOKAK HAYVANLARININ SAHİP BULMALARI YOK DENECEK KADAR AZDIR. BURADA "SAHİPLENİNCEYE KADAR" İFADESİ YANILTMAK İÇİN KONMUŞTUR. BİNLERCE HAYVAN GÖZDEN IRAK DOĞAL PARK DENİLEN YERLERE ATILACAK, ORADA KOŞULLAR NEDENİYLE ZATEN ÖLECEKLERDİR. BİLİMSEL ANLAMDA DA ETOLOJİK ANLAMDA DA DOĞAL PARKLAR YABAN HAYVANLARI İÇİNDİR, KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN DEĞİLDİR. BURADA Kİ TALEBİMİZ MEVCUT KANUNDA Kİ 6 MADDENİN AYNEN KORUNMASI, AŞILANIP KISIRLAŞTIRILDIKTAN SONRA ALINDIKLARI YERE BIRAKILARAK ORADA ÜREMEDEN YAŞAMALARININ SAĞLANMASIDIR. BUNUN YERİN YURT ÇAPINDA BİR KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ İLE ARTAN NÜFUSUN KONTROL EDİLMESİNDE MESAFE ALINMALIDIR. KANUNDA ÜREMENİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YANİ ÜRETİM ÇİFTLİKLERİ PETSHOPLAR VE İTHALATA İLİŞKİN HİÇ BİR CİDDİ MADDE YER ALMAMAKTADIR. ÜRETİM DURDURULMADIĞI SÜRECE BÜTÜN HAYVANLAR TOPLANSA BİLE BİR KAÇ AY OLMADAN SOKAKLAR YİNE SAHİPSİZ HAYVANLA DOLACAKTIR. SOKAK HAYVANININ SAHİPLENDİRİLMESİ İBARESİ TAMAMEN KANDIRMACADIR, GERÇEKLERE DAYANMAMAKTADIR.

Madde 4- 5199 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Hayvanlar üzerinde yapılacak deneysel çalışmalar, etik kurullarınca düzenlenen eğitim programlarına katılarak deney hayvanı kullanım sertifikası alan araştırmacılar tarafından yapılır."

TALEBİMİZ: UYGAR DÜNYA DENEYLERİN CANLI HAYVANLAR ÜZERİNDE YAPILMAMASI İÇİN BİLİMSEL METOTLAR GELİŞTİRİRKEN, BU MADDE İLE DENEY DAHA DA YAYGINLAŞTIRILMAKTA VE TEŞVİK EDİLMEKTEDİR. BU MADDENİN KALDIRILMASI GEREKLİDİR. HAYVANLAR ÜZERİNDE DENEY YAPILMASI İSLAM DİNİNE DE VİCDANA DA AYKIRIDIR. HİÇ BİR HAYVANA AĞRI VE ACI VERİLEREK İLAÇ VEYA YÖNTEM DENENEMEZ. BU İNSANLIK SUÇUDUR. HELEKİ YURDUMUZDA Kİ DENEYLER YA TİCARİ FİRMALARA PARA KARŞILIĞI YAPILAN DENEYLER YA DA MAKALELERE SÜS OLSUN DİYE YAPILAN DENEYLERDİR. DENEYE OLUMLU BAKAN BİR İNSAN ÖNCE KENDİ ÜZERİNDE DENEY YAPILMASINI KABUL ETMELİDİR.

Madde 5- 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (1) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) ve (g) bentleri ile (j) bendinde yer alan ", işkence yapmak" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
"a) Hayvanlara işkence yapmak, psikolojik acı çektirmek, hayvanları dövmek, aç ve susuz bırakmak, sokağa terk etmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak yasaktır."
l) Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bunlar gibi tehlikeli köpek ırklarını ve melezlerini üretmek, sahiplenmek, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır.

TALEBİMİZ: HİÇ BİR HAYVAN TÜRÜ TEHLİKELİ OLARAK NİTELENEMEZ, SAHİPLENİLMESİ BESLENMESİ SINIRLANAMAZ. YASAL YAPTIRIMLAR HAYVAN İÇİN DEĞİL HAYVAN SAHİPLERİ İÇİN YASADA YER ALMALIDIR. TEHLİKELİ HAYVAN TANIMI BİLİMSEL DEĞİLDİR, YASADA YER ALMAMALIDIR. TEHLİKELİ OLAN HAYVAN DEĞİL İNSANDIR.

m) Sahipli ve sahipsiz hayvanları belediye sınırları içinde veya dışında başıboş bırakmak yasaktır.

TALEBİMİZ: BU MADDE DE GEÇEN "BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE VE DIŞINDA" SÖZÜ İLE KÖYLER BİLE DAHİL EDİLEREK "KEDİ VE KÖPEKLERİN TÜMDEN YOK EDİLMELERİ" HÜKME BAĞLANMIŞ OLACAKTIR. EKOLOJİK FELAKETLERE DE SEBEP OLACAK BU MADDE BİLİME DE AYKIRIDIR VE EKODENGEYE DE BÜYÜK ZARARLAR VERECEĞİ BİLİM ADAMLARINCA BELİRTİLMEKTEDİR. BU MADDE TÜMDEN KALDIRILMALIDIR. BU GERÇEKLERE TAMAMEN MASA BAŞINDA HAZIRLANMIŞ MADDE, KÖYLERDE ÇOBANLARIN KÖPEKLERİNİ TASMA !! İLE GEZDİRMELERİNİ İÇERMEKTEDİR HERHALDE !!!!

n) Ev ve süs hayvanı satışı yapan yerlerde yırtıcı, saldırgan ve zehirli hayvanları satmak yasaktır.

TALEBİMİZ: BU MADDE İLE YABAN HAYVANLARINDAN YIRTICI OLMAYAN MAYMUN SİNCAP GİBİ HAYVANLARIN SATIŞI SERBEST BIRAKILMIŞ OLMAKTADIR. OYSA, TÜM YABAN HAYVANLARI VE 10 YIL SÜRESİNCE KEDİ KÖPEK SATIŞI DA PETSHOPLARDA YASAKLANMALIDIR. SOKAKTA Kİ SAHİPSİZ HAYVANLARA ANA KAYNAKLARDAN BİRİSİ PETSHOPLARDA VE ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNDE KONTROLSÜZCE ÜRETİLEN VE SATILAN HAYVANLARDIR. ÜRETİME İZİN VAR, BİRİLERİNE PARA KAZANDIRMALARINA İZİN VAR AMA YAŞAMALARINA İZİN YOK...

o).Hayvanlara işkence yaparak ölümüne sebebiyet vermek yasaktır."

TALEBİMİZ: BU MADDE, İLE İŞKENCE YAPILDIĞINDA 750 TL CEZA, İŞKENCE YAPILARAK ÖLDÜRÜLMESİ HALİNDE İKİ YILA KADAR CEZA VERİLMESİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. ÖLDÜRMEDEN İŞKENCE YAPMAK YİNE PARA CEZASINA TABİ OLARAK KALMIŞTIR. İŞKENCE YAPMAK ÖLÜMLE NETİCELENSİN VEYA NETİCELENMESİN HAPİSLE CEZALANDIRILMALIDIR. ÇÜNKÜ HAYVANA İŞKENCE YAPAN KİŞİLER AYNI VAHŞETİ ÇOCUK KADIN YAŞLI ZİNCİRİ İÇİNDE İNSANA DA YAPMAKTADIR. BUNLARA VERİLECEK CEZA İLE İNSANA OLABİLECEK İŞKENCE VE VAHŞET DE ÖNLENMİŞ OLACAKTIR. BU MADDE İSE İŞKENCE YAPMAK SERBEST ANLAMINA GELMEKTEDİR. YANİ ÖLDÜRMEDEN HER TÜRLÜ İŞKENCEYİ YAPABİLİRSİNİZ DEMEKTEDİR.  BU MADDE SADECE HAYVAN SEVERLERE BU KANUNUN HAYVANLARI YOK EDEN MADDELERİNİ HAFİFLETMEK İÇİN SUS PAYI OLARAK KONMUŞ VE GERÇEK ANLAMDA CEZA İÇERMEYEN BİR MADDEDİR.

Madde 6-5199 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 15- Her ilde il hayvanları koruma kurulu, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, hayvanların korunması ve buna ilişkin mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır.
Bu toplantılara;
1.         Büyükşehir belediyesi olan illerde genel sekreter veya genel sekreter yardımcısı, büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları veya yardımcısı, büyükşehir olmayan illerde belediye başkanı veya yardımcısı,
2.         İl özel idare genel sekreteri veya genel sekreter yardımcısı,
3.         İl çevre ve şehircilik müdürü,
4.         Bakanlığın ildeki şube müdürü,
5.         İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürü,
6.         Halk sağlığı müdürü,
7.         İl milli eğitim müdürü,
8.         İl müftüsü,
ı) Belediyelerin veteriner işleri müdürü,
j) Veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi,
k) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik tarafından seçilecek en çok iki temsilci,
2.         İl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilci, katılır.
Kurul başkanı gerekli gördüğü durumlarda konuyla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlardan yetkili isteyebilir.
İl hayvan koruma kurulu sekretaryasını Bakanlığın ildeki şube müdürlüğü yürütür. Kurul, çalışmalarının sonucunu, önemli politika, strateji, uygulama, inceleme ve görüşlerini Bakanlığa bildirir. İllerde temsilciliği bulunmayan kuruluş varsa il hayvan koruma kurulları diğer üyelerden oluşur. Kurul, kurul başkanı tarafından toplantıya çağrılır.
İl hayvan koruma kurulunun çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

Madde 7- 5199 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görev ve mali destek
Madde 19- Sahipsiz hayvanlar ile ev ve süs hayvanlarının korunması amacıyla hayvan bakım evleri, sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkları ve hastanelerin kurulması; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerin yürütülmesi, büyük şehirlerde büyük şehir belediyeleri tarafından, diğer yerlerde ise mahalli idareler tarafından gerçekleştirilir. Büyük şehir belediyeleri dışındaki mahalli idarelerden Bakanlık tarafından uygun görülenlere mali destek sağlanır."

TALEBİMİZ: BU MADDEDEN "KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN ÖLÜMLE EŞDEĞER OLAN" DOĞAL HAYAT PARKLARI İBARESİ ÇIKARTILMALIDIR. SAHİPSİZ HAYVANLAR KEDİLER VE KÖPEKLER DOĞAL HAYATTA YANİ ORMANLARDA DEĞİL İNSANA YAKIN OLARAK YAKIN ÇEVREMİZDE YAŞAMAK ÜZERE YARATILMIŞLARDIR.

Madde 8-5199 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 22- Hayvanat bahçeleri Bakanlık, mahalli idareler ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Hayvanat bahçeleri hayvanların doğal hayat ortamına en uygun şekilde tanzim edilir. Bakanlık tarafından yapılacak hayvanat bahçeleri için 6831 sayılı Kanuna tabi alanlar bedelsiz olarak tahsis edilebilir.
Hayvanat bahçelerinin kuruluşu, denetimi ile çalışma esas ve usulleri Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

TALEBİMİZ: ÜLKEMİZDE Kİ HAYVANAT BAHÇELERİ BİRER ÖLÜM KAMPI İKEN, BU TÜR HAYVANLARIN BAKIM VE TEDAVİSİNİ YAPACAK ÖZEL EĞİTİMLİ VETERİNER HEKİM VE YARDIMCI ELEMANLAR  YOK İKEN HAYVANAT BAHÇELERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ YANLIŞTIR. FARKLI İKLİMLERDE Kİ VAHŞİ DOĞA HAYVANLARININ İNSAN EĞLENCESİ İÇİN KULLANILMASI HAYVAN HAKLARINA AYKIRIDIR. YABAN HAYVANLARI İKLİMLERE GÖRE YARATILMIŞTIR. ALANLAR OLUŞTURULSA BİLE "İKLİMLER OLUŞTURULAMAZ". YENİ HAYVANAT BAHÇELERİ AÇILMAMALI, MEVCUTLAR İSE İÇİNDE Kİ HAYVANLARIN ÖMÜRLERİ İLE SINIRLI OLMALIDIR.

Madde 9- 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin başlığı "Cezalar" şeklinde, birinci fıkrasının (b) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"b) 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına seksen Türk Lirası; yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan başına seksen Türk Lirası ve sekizinci fıkrasına göre Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uymayanlara üçyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir."

"k) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yasaklara uymayanlara hayvan başına yediyüzelli Türk Lirası; (b), (d), (e), (f), (h), (ı), (k), (m) ve (n) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçyüz Türk Lirası idarî para cezası; (j) bendine aykırı davrananlara bir yıla kadar, (l) ve (o) bentlerine aykırı davrananlara iki yıla kadar hapis cezası verilir. 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinin ihlalinde kesilmiş hayvanlara, (l) bendinin ihlalinde tehlikeli köpeklere el konulur."

TALEBİMİZ: BU MADDE İLE DE İŞKENCE HALA DAHA 750 TL PARA CEZASINA TABİ OLMAYA DEVAM ETMEKTEDİR. ANCAK HAYVAN İŞKENCE NETİCESİNDE ÖLÜRSE, O DA PARAYA ÇEVRİLEBİLEN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI OLMAKTADIR. İŞKENCE ÖLÜM İLE NETİCELENSİN VEYA NETİCELENMESİN, 3 YILA KADAR HAPİS CEZASIN  HÜKMEDİLMELİDİR.

"5 inci maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları dışında kalan fiillerin, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, yerel hayvan koruma görevlisi, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri, hayvan toplama, gözetim altına alma, bakma, koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce işlenmesi hâlinde verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır.
Bu Kanun uyarınca verilen idarî para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir."
Madde 10- 5199 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 11-5199 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ Madde 3- Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi • uyarınca tehlikeli köpek sahiplenenlerin dışında; tehlikeli köpek bulunduranlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde köpeklerini bakım evlerine teslim etmek, bakım evleri de bu hayvanları öncelikle almak zorundadır."

TALEBİMİZ: BU MADDEDE YER ALAN "SAHİPLENİLMİŞ" İBARESİ, GENEL GEREKÇENİN 11. MADDESİNDE AÇIKLANAN, 2008 YILINDA Kİ GENELGE İLE, AYNI YILIN 7. AYINA KADAR KISIRLAŞTIRILIP BELEDİYELERE KAYIT ETTİRİLENLERİ KAPSAMAKTADIR. BU GENELGE O TARİHTE YETERİNCE DUYURULMADIĞI VE BAKANLIK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN "YASADA BÖYLE BİR MADDE OLMADIĞI İÇİN UYGULANAMAZ" DENDİGİ İÇİN, BU ŞEKİLDE KAYIT ALTINA ALINAN KÖPEK HEMEN HEMEN YOK GİBİDİR. BU GENELGEDE YER ALAN KISIRLAŞTIRIP BELEDİYELERE KAYIT ETTİRME GENEL HÜKÜM OLMALIDIR. ANADOLU'NUN VE HATTA BUYUK ŞEHİRLERİN %90 INDA BAKIM EVİ BİLE YOK. ON BİNLERCE PİTBULL VE BENZERİ HAYVAN HANGİ BAKIM EVİNE KONACAK? KISIRLAŞTIRIP BELEDİYEYE KAYIT KOŞULU İLE BU TÜR HAYVANLAR AİLELERİNDE BIRAKILMALI, DÖVÜŞ VE KAÇAK ÜRETİMİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN SERT YASAL TEDBİRLER KONMALIDIR.

Madde 12- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YASA TASARISINDA Kİ GEREKÇELER, STK LAR VE "BİLİM ADAMLARINDAN" GÖRÜŞ ALINMADAN HAZIRLANMIŞTIR.

TASARININ ANA AMACI, KEDİ VE KÖPEK VARLIĞINI YOK ETMEYE YÖNELİKTİR. AMA, MİLYONLARCA KEDİ VE KÖPEĞİN KATLEDİLMESİNDEN SONRA DA SOKAKLARDA Kİ SAHİPSİZ HAYVAN SORUNU ÇÖZÜLMEDİĞİ GİBİ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR. 2014 YILI TARİHE MİLYONLARCA HAYVANIN ÇEŞİTLİ YOLLARLA YOK EDİLDİĞİ KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEKTİR.
_____________________________________________________________________

Orman Su İşleri Bakanlığının Tasarıya Genel Gerekçesi

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun uygulanmasında bugüne kadar karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla söz konusu Kanunda değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Bu kapsamda hazırlanan Tasarı ile; hayvanlara tecavüz edilmesi, tehlikeli köpek ırklarının sahiplenilmesi ve hayvanlara işkence yapılarak ölümüne sebebiyet verilmesi gibi hayvan hakları ihlalleri, caydırıcı olması amacıyla kabahat kapsamından çıkarılmış, bu ihlal durumlarında uygulanmak üzere adli cezalar öngörülmüş ve diğer idari para cezalarının miktarı artırılmıştır.
Ayrıca Tasarıda; sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, ev ve süs hayvanı satışı yapan yerlerde yırtıcı, saldırgan ve zehirli hayvanların satışının engellenmesi ve meskenlerde hayvan barındırılması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

Orman Su İşleri Bakanlığı MADDE Gerekçeleri 
MADDE 1-
Madde ile, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleriyle uyumlu olacak şekilde 5199 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (o) bendinde yer alan Bakanlık tanımı değiştirilmiştir.
Sahipsiz hayvanlar, mahalli idareler tarafından rehabilite edilerek kısırlaştırılıp, aşılanıp işaretlenseler de tekrar alındıkları ortama bırakıldıkları için sokakta oldukları süre içinde trafik kazası, açlık, susuzluk, hastalık, darp ve bunlar gibi olaylara maruz kalıp yaralanmakta veya ölmektedirler. Ayrıca rehabilite edilip sokağa bırakılan hayvanların her yıl tekrar yakalanıp aşılarının yapılması da uygulamada zorluklara sebep olmaktadır. Bu sebeple, bakımevlerinde kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra kayıt altına alınan sahipsiz hayvanların, hayvan bakımevlerinde yeterli yer olmadığı takdirde sahiplendirilinceye kadar, oluşturulacak olan sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkında bakılması için düzenleme yapılmıştır.
MADDE 2- Madde ile, kırsal alanda ev ve süs hayvanı sahiplenecek kişilerin eğitim alması uygulamada zorluklara sebep olacağından, 5199 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına "il ve ilçe merkezlerinde" ibaresi ilave edilmiştir.
639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleriyle uyumlu olacak şekilde 5199 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır.
Meskende ev ve süs hayvanı bakımı ile ilgili sıkıntıların giderilmesi amacıyla bu hususta Bakanlık tarafından düzenleme yapılabilmesi için yetki alınmıştır.
MADDE 3- Madde ile, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu yürürlükten kaldırılmış, yerine 13/6/2010 tarihinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu yürürlüğe konulmuş olduğundan 5199 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.
639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre 5199 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır.
Sokak hayvanlarının kontrolü konusuna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkarılan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda da kısmen yer verilmesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilçelerde de müdürlüklerinin bulunması sebepleriyle, 5199 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine sokak hayvanlarının kısırlaştırılması hususunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülmesine dair hüküm ilave edilmiştir.
3. Sahipsiz hayvanlar, hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz), insanlar için son derece tehlikeli olabilecek hastalık etkenlerini taşıyabilmektedirler.
4. Sahipsiz hayvanlar, yerel yönetimler tarafından rehabilite edilerek, kısırlaştırılıp, aşılanıp işaretlenseler de tekrar alındıkları ortama bırakıldıkları için; sokakta oldukları süre içinde trafik kazası, açlık, susuzluk, hastalık, darp ve benzeri olaylara maruz kalıp yaralanmakta veya ölmektedirler. Ayrıca rehabilite edilip sokağa bırakılan hayvanların her yıl tekrar yakalanıp kuduz aşılarının yapılması da uygulamada zorluklara sebep olmaktadır.
5. Sahipsiz köpekler, sürü olarak yaşama eğiliminde olan hayvanlar olduklarından sürü psikolojisi ile hareket etmekte ve insanlara ve hayvanlara saldırabilmektedirler.
6. Sahipsiz hayvanlar, gürültü ve dışkıları ile çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Yukarıda anılan sebeplere binaen, sahipsiz hayvanların hayvan bakımevlerinde yaşamlarını sürdürmeleri öngörülmektedir. Diğer taraftan, belediyelerin açtıkları hayvan bakımevlerinin kapasiteleri yeterli gelmemekte olup bakımevi kapasitesi mevcut hayvan sayısını karşılayamadığından; hayvan bakımevinde rehabilite edilen sahipsiz hayvanların, oluşturulacak sahipsiz hayvanlar doğal hayat parklarında sahiplendirilinceye kadar barındırılmasına dair düzenleme yapılmıştır.
Ayrıca, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkları için arazi tahsisinin mümkün olabilmesi amacıyla gerekli düzenleme yapılmıştır.

MADDE 4- Deney hayvanlarının korunmasına ilişkin Avrupa Birliği direktifi ile ülkemiz mevzuatı tam uyumlu bulunmaktadır. Ayrıca deney hayvanı ile çalışma yapacak kişilere verilecek eğitim programı da yine Avrupa Birliği eğitim programlarından alınmıştır.
Düzenleme ile; etik kurullarınca düzenlenen deney hayvanları eğitim sertifika programına katılarak sertifika alan araştırmacıların deney hayvanları ile yapılacak çalışmalara katılabilmesi öngörülmüştür. Sertifika programlarında eğitim; deney hayvanları anatomisi, fizyolojisi, histolojisi, biyokimyası, tutuş teknikleri, ilaç verme, enjeksiyon, kan örneği alma, anestezi, ötenazi gibi birçok dersin teorik ve uygulamalı olarak ve en az yüksek lisans diplomasına sahip (tıp, veteriner, biyoloji) deneyimli ve eğitim sertifikalı kişiler tarafından verilmesi şeklinde yürütülecektir.
Deney hayvanı kullanıcı kuruluşlarında oluşturulan hayvan deneyleri yerel etik kurullarında, veteriner hekimler üye olarak bulunmakta ve proje onaylarında söz sahibi olmaktadırlar. Veteriner hekimler aynı zamanda deney ünitesinde barındırılan hayvanların sağlığından, üretilmesinden ve bakımından sorumlu bulunmaktadırlar. Deney hayvanları ile ilgili çalışmalar veteriner hekimler dışında çeşitli meslek gruplarından araştırmacılar tarafından da yapıldığından, söz konusu çalışmaların bu konuda eğitim almış kişiler tarafından yapılması amacıyla düzenleme yapılmıştır.

MADDE 5- Ev ve süs hayvanı satan kişilerin eğitim alması ile ilgili husus 5199 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında da yer aldığından mükerrerliğin önlenmesi amacıyla ve ülkemizde özellikle kırsal kesimde hayvanların hediye edilmesi gelenek haline geldiğinden anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (g)bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşların katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından tespit edilen tehlikeli köpek ırkları 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendine ilave edilmiştir. 

Sahipli ve sahipsiz hayvanları belediye sınırları içinde veya dışında başıboş bırakmak fiili yasak fiiller kapsamına alınmıştır.
Hayvanlara işkence yaparak ölümüne sebebiyet vermek yasak kapsamında açıkça zikredilmiştir.
MADDE 6- 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümlerine uyum sağlanması ihtiyacı ve ayrıca vali ve belediye başkanlarının iş yoğunluğundan dolayı il hayvanları koruma kurulu toplantılarına katılım sağlanamadığından 5199 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde gerekli değişiklikler yapılmıştır.
MADDE 7- Madde ile, sahipsiz hayvanlar ile ev ve süs hayvanlarının korunması için hayvan bakımevleri, sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkları ve hastanelerin kurulması ve buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerin yürütülmesi hizmetlerinin büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri tarafından, diğer yerlerde ise mahalli idareler tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, büyükşehir belediyeleri dışındaki mahalli idarelerden Bakanlık tarafından uygun görülenlere mali destek sağlanması imkânı tanınmıştır.
MADDE 8- Madde ile hayvanat bahçelerinin Bakanlık tarafından da oluşturulabilmesi, ayrıca 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında hayvanat bahçeleri için arazi tahsisinin mümkün olabilmesi amacıyla gerekli düzenlenme yapılmıştır.
MADDE 9- Madde ile hayvanlara tecavüz eden, tehlikeli hayvanlara ilişkin yasaklara uymayan ve işkence yaparak hayvanların ölümüne sebebiyet veren kişilere caydırıcı olması amacıyla hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüş olup, idari para cezaları da güncellenmiştir.
MADDE 10- Madde ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda hayvanların ticaretine ilişkin hususlar düzenlendiğinden 5199 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11-5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde belirtilen hayvanların üretilmesi, sahiplenilmesi, ülkemize girişi ve satışı yasaklandığından, mevcut hayvanların geçici hayvan bakımevlerine teslim edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bununla birlikte, sahip oldukları tehlikeli köpeklerini Bakanlığın 22/4/2008 tarihli ve 126 sayılı talimatıyla tehlikeli köpeklerin kısırlaştırılarak kayıt altına alınması için verilen süre olan 22/7/2008 tarihine kadar kısırlaştırarak kayıt altına aldıranların mağdur edilmemeleri amacıyla bunlar kapsam dışında bırakılmıştır.
MADDE 12- Yürürlük maddesidir.
MADDE 13- Yürütme maddesidir.

cross