1991'den Bugüne

Çankaya Belediye Başk. Sn Bülent Tanık, Binlerce köpeği tıktığınız barınağınızda açlık, pislik ve soğuktan donan hayvanlar var...‏

From: [email protected]
To: [email protected]
CC: [email protected]
Subject: FW: Çankaya Belediye Başk.Sn Bülent Tanık, Binlerce köpeği tıktığınız barınağınızda açlık, pislik ve soğuktan donan hayvanlar var...
Date: Fri, 25 Oct 2013 05:43:05 +0000

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE                                                                         25.10.2013
Sayın Nesrin ÇITIRIK’a ait e-posta  ( [email protected] ) aşağıda yer almaktadır. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'un 7.maddesine istinaden gerekçeli olarak sonucundan en geç 30 gün içinde Müdürlüğümüze ve ilgilisine bilgi verilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.
Çankaya Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

From: A.Ceren YARAMIŞ [mailto:[email protected]
Sent: Thursday, October 24, 2013 6:28 PM
To: Çankaya Belediyesi Halkla İlişkiler; ÇANKAYA BELEDİYESİ BAŞKANI
Cc: [email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected]; CHP-Yerel Yonetinler-GOKHAN GUNAYDIN; [email protected]; Gürsel TEKİN; [email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected]; Aytun Çıray; [email protected];[email protected][email protected][email protected];[email protected]; Ali Haydar ÖNER; [email protected][email protected]; arif bulut; Atilla Kart;[email protected][email protected][email protected][email protected]; Aykut Erdogdu; [email protected]; Aytuğ Atıcı; [email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected]; Özgür Özel CHP Manisa Milletvekili; [email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected]; Levent Gök; chp-ızmır mılletvekılı; [email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected]; Haydar Akar; [email protected][email protected];[email protected]; ilhan cihaner; [email protected][email protected]; İlhan Demiröz;[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected]; Mehmet Siyam Kesimoğlu; [email protected][email protected][email protected];[email protected]; mince; [email protected][email protected];[email protected][email protected]; Oktay Ekşi; [email protected]; omer suha Aldan;[email protected][email protected]; Osman AYDIN; [email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected]; Riza Turmen; [email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected];[email protected]; Tolga Çandar; [email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected][email protected]
Subject: Çankaya Belediye Başk.Sn Bülent Tanık, Binlerce köpeği tıktığınız barınağınızda açlık, pislik ve soğuktan donan hayvanlar var...

Çankaya Belediye Başkanı Sayın Bülent Tanık,

1. Belediyenize ait 4000 e yakın köpeğin DEPOLANDIĞI bakım evinizde hayvanların önünde küspe mamaları bizzat tespit ettik. Buna mazeret olarak ucuz mama alınması gösterildi.
2. Hayvanların bulundukları bölmelerin birer PİSLİK TARLASI haline geldiğini fotoğrafladık. Buna mazeret olarak yeterli eleman olmaması gösterildi.
3. 30-40 hayvanın bulunduğu bölmelerde çoğu eski ve kırık 8-10 tane kulübenin bulunduğunu fotoğrafladık. Buna mazeret olarak Çankaya belediyesinin maddi imkanlarının bu gariban hayvanlara kar soğuğunda sığınacakları kapalı bölmeler yapmaya yetmediği söylendi.
4. Bu kadar köpeğin yasalara aykırı olarak küspe mamalara, pislik tarlalarına ve dondurucu soğukta girecek bir kulübeleri bile olmayan bölmelere depolanmasına sebep olarak, sizin sokaklarda köpek olmasına karşı çıkmanız gösterildi.
5. Geçen yıl, bu KÜSPE mamaların bile olmamasından dolayı barınağınızda köpekler açlıktan birbirlerini parçaladıkları zaman, gönüllüler sizin adınıza MAMA DİLENİP mama toplayıp hayvanları doyurmaya çalıştılar.

Sayın Başkan,

Yasaya aykırı olarak depoladığınız bu zavallı hayvanların önüne karınlarını doyuracak bir lokma KOYMAYI beceremiyorsunuz.
Kışın soğuğunda sığınacakları bir sığınak, bir kulübe temin etmekten acizsiniz.
Onları haftalarca temizlenmemiş pislik tarlalarında yaşamaya mecbur ediyorsunuz.
O küspe mamaları bile almayıp hayvanların açlıktan birbirlerini parçalamalarına sebep oluyorsunuz.
Niçin bu hayvanların günahına girip TOPLUYORSUNUZ?
Sizi başta partiniz CHP ye, onun milletevekillerine, vicdan taşıyan Çankaya'lı vatandaşlara ve başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm resmi kuruluşlara şikayet ediyorum.
Yetkinizi aşmayın, yasa dışı olarak hayvan toplayıp depolamayın, siz PADİŞAH değilsiniz sayın başkan. Sadece toplumun size verdiği geçici bir görev var.
Acilen küspe mamaları aldığınız yere iade edip, esir ettiğiniz bu hayvanların önüne düzgün yiyecekleri iki lokma temin edin.
Acilen, kışın bu hayvanları donmaktan kurtaracak 500 adet kulube yapın.
Acilen, oradan buradan kovulmuş hayvan düşmanı olmayan yeni personel ile orayı takviye edin, eski personeli değiştirin, o pislik tarlalarını temizleyin.
Acilen, barınağı 24 saat veterineri ve tüm ekibi ile hizmet verir açık hale getirin.

Sayın Başkan,
Bu koşullar tamamen düzelmedikçe, barınağınızın ekte ki görüntüleri başta tüm yurtta ki partilileriniz olmak üzere topluma dağıtılacaktır.

Saygılarımla...

Nesrin Çıtırık
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı
TC kimlik..13230091212

cross