1991'den Bugüne

DOĞA VE HAYVANLARA CAN SUYU AKTİF DESTEK GRUBU MANİFESTOSU VE GÖREV BÖLÜMÜ‏

 
 
 
Doğa ve Hayvanlara Can Suyu Aktif Destek Grubu olarak,doğa ve hayvanların haklarının korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik aktivite ve projeleri birlikte gerçekleştirmek üzere 19.Şubat 2012 tarihinde bir araya gelmiş, gönüllü bir gruptur.
 

  
  
DOĞA VE HAYVANLARA CAN SUYU AKTİF DESTEK GRUBU MANİFESTOSU

  

 

BİZ KİMİZ: Biz,Doğa ve Hayvanlara Can Suyu Aktif Destek Grubu olarak,doğa ve hayvanların haklarının korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik aktivite ve projeleri birlikte gerçekleştirmek üzere 19.Şubat 2012 tarihinde bir araya gelmiş, gönüllü bir grubuz.

Çalışmalarımız Ege bölgesi ağırlıklı olmak üzere ,Ulusal bazda olup ,merkezimiz Denizli'dir.

 

havuzlara kapatılmasına,doğalarına aykırı yerlerde tutulmalarına ayrıca,Yeraltı ve yer üstü doğal zenginliklerimizi hoyratça kullanılmalarına karşıyız ve korumakla yükümlüyüz.

 
AMACIMIZ: Grubumuz  tüm hayvanlara yaşam hakkı anlayışını yaymak ve yerleştirmek amacıyla ve tüm hayvanların yaşam, beslenme, barınma ve tıbbi tedavi hakkına sahip oldukları inancıyla bir araya geldi. Hayvanların bu haklarını korumak amacıyla, birlikte, demokratik bir platformda çalışarak,''Yaşam Hakkının Kutsallığı'' gerçeği konusunda toplumda kamuoyu oluşturmak,resmi kurumların görevlerini yapmalarını sağlamak,doğamızın korunmasını sağlamak ve hayvanlarımız için güvenli ve ve yaşam haklarının kabul edildiği bir ortam

oluşturmaktır.

 
NASIL ÇALIŞIRIZ : Grubumuzda karar yetkisi, yıllık toplantılara katılan grup üyelerindedir. Yıllık  toplantılar arasındaki dönemde ise, karar yetkisi, grup üyelerinin yıllık toplantıda seçtiği Yönetim Ekibindedir.
Grup yönetiminin onayladığı tüm aktivite ve projeler, çeşitli çalışma ekiplerinde yer alan grup üyelerimiz tarafından gerçekleştirilir.

 

 

  

 

  • Farkındalık yaratma,Bilinçlendirme ve Eğitim: Grubumuz doğa ve hayvan hakları konusunda kamuoyunda farkındalık ve bilinç yaratmaya yönelik; sosyal sorumluluk çalışmaları düzenler, çeşitli organizasyonlara katılarak bilgilendirme çalışmaları yapar, ilk-orta-yüksek öğretim düzeyindeki okullarda öğrencilere yönelik hayvan hakları konulu aktiviteler düzenler.

  

  • Yerel Yönetim,Resmi kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği:Grubumuz,  hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına, yerel yönetim, resmi kurumlar, kuruluşlar ve diğer STK’larla işbirliği yaparak, çeşitli projeler oluşturup gerçekleştirir. Hayvanların yaşam mücadelesi verdikleri Rehabilitasyon Merkezlerinin koşullarının iyileştirilmesi ve sokak hayvanlarının beslenme, barınma, tedavi ihtiyaçlarının karşılanması,mağdur ve güçten düşmüş hayvanlara ömür boyu kalacakları bakımevleri yapılmasını sağlamak için girişimlerde bulunur.

         Tüm ilgili resmi kurumların yasada ve yönetmeliklerde  yer alan görevlerini eksiksiz yerine getirmesi için teşebbüslerde bulunur.

  

  • Hukuksal Müadele: Grubumuz, hayvan haklarının ve doğa ile ilgili konuların, çağdaş yasalar çerçevesinde korunabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla çeşitli etkinliklere ve toplumu bilinçlendirme çalışmalarına katılır. Doğa ve Hayvan haklarının korunması, mevcut ihlallerin cezalandırılması ve potansiyellerin önlenmesi adına dava açar, dilekçeler yazar, resmi görüşmelere katılır.

 

DOĞA VE HAYVANLARA CAN SUYU AKTİF DESTEK GRUBU/HAYTAP

  

DOĞA VE HAYVANLARA CAN SUYU AKTİF DESTEK GRUBU GÖREV BÖLÜMÜ
 
 
 
1)-Grup sözcüsü,Basınla ilişkiler sorumlusu: Suna Sezer
   (Gurup sözüsü başkan gibi çalışacak,Tüm çalışmaları koordine edecek.
2)-Grup içi iletişim sorumlusu:Temime Kumova, Eren Değer, Berkay Özbay
   (Yeni üyeleri bilgilendirme,onları kazanma,iletişim kurma )
3)-Belediye ve Resmi Kurumlarla ilişkiler sorumlusu: Bülent Gökçe
4)-Beslenme Odağı ve Kısırlaştırma Kliniği sorumlusu: Berkay Özbay, Günce Yaşar
5)-Doğa sorumlusu: Hilal Fidan
6)-Web site sorumlusu: Mehmet Özdemir
7)-Eğitim ve proje geliştirme sorumlusu: Günce Yaşar
8)-Görsel tanıtım sorumlusu: Berkay Özbay, Osman Korukçu
   (Bilbord ve afişler için Sponsor firmalar ve Belediyeler ile görüşüp,   afişlerin bastırılmasını  sağlayacak.)
9)-Araştırma sorumlusu: Mete Caner, Osman Korukçu, Eren Değer

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ:

FELSEFEMİZ: Grubumuzun felsefesi, doğa ve doğadaki tüm canlılara eşit yaşam hakkı temeli üzerine kurulmuştur. Bu çerçevede,yaban veya evcil, sahipli veya sahipsiz tüm hayvanların, insanlar kadar yaşam hakkı vardır.Bulundukları yerde doğalarına uygun koşullarda yaşatılmalıdırlar.Hayvanların Doğal Yaşamlarından kopartılıp,eğlence,teşhir veya başka amaçlarla parmaklıklar arkasına,kafeslere,

Çalışmaları Ege bölgesi ağırlıklı olmak üzere ,Ulusal bazda olup ,merkezi Denizli'dir.

cross