1991'den Bugüne

HAYTAP, TEHLİKELİ TÜR! LERİN KAYYUM OLARAK GERİ VERİLME TALEBİ‏


---------- Forwarded message ----------

From: Balikesir <[email protected]>
Date: 2014/1/6
Subject: RE: HAYTAP, TEHLİKELİ TÜR! LERİN KAYYUM OLARAK GERİ VERİLME TALEBİ
To: NESRIN CITIRIK <[email protected]>


Sayı: 96666750-445.99-3294 06.01.2014
Konu: Tehlikeli Türlerin Kayyum Olarak Geri
Verilmesi Talebi
Nesrin ÇITIRIK ([email protected])
İlgi: a)Seda ARIĞ'ın 26/12/2013 tarihli e-mail dilekçesi,
b)Yeşim YILDIZ ve Nesrin ÇITIRIK'ın 26/12/2013 tarihli e-mail dilekçesi,

Bütün canlıların hayat hakkına destek vermek sürdürülebilir bir çevre ve gelecek için zorunluluktur. Bakanlığımız hayvanların yaşama haklarının korunmasını önemseyerek toplumun bu konudaki duyarlılığına paralel olarak Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi doğrultusunda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununu çıkarmıştır.Kanun ve bu Kanuna göre hazırlanan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında Müdürlüğümüzce denetim çalışmaları devam etmektedir.
İlgi dilekçelerde belirtilen tehlikeli türlerin barınma şartları ile ilgili olarak Balıkesir
Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde ırk özellikleri nedeniyle toplu yaşamaları sözkonusu olmayan pitbull terrier ırkı köpeklerin; tek tek padoklarda barındırılmak zorunda bulundukları, sabah ve akşamları 30'ar dakika gezinti zamanlarının bulunduğu ve belirli zamanlarda mutlaka havalandırma kafeslerine çıkartıldığı belirtilmiştir.
5199 Sayılı yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre hiçbir şekilde kayyum olarak birilerine teslim edilmesi veye sahiplendirilmesi sözkonusu olmayan bu köpeklerin daha iyi bir ortamda yaşamalarını sürdürebilmeleri için Balıkesir Belediyesi tarafından tehlikeli ve yasak ırklara göre tasarlanmış, her hayvan için kapalı ve açık alanı ile gezinti alanı bulunan 52 hayvan kapasiteli projenin ihalesi yapılmış olup inşaat aşamasındadır.
Hayvanları korumaya yönelik faaliyet gösteren derneklerimizin ve sizin gibi düşünen vatandaşlarımızın da desteği ile hayvan sevgisinin tüm toplumumuza yayılacağı inancını taşımaktayız.
Bilgilerinize rica ederim.
Orhan KALFA
Şube Müdürü V.

cross