1991'den Bugüne

Haytap'tan Büyükşehir Belediyesine Dava !

HAYVAN Hakları Federasyonu HAYTAP, göçmen kuşların son istasyonu olarak nitelenen Büyükçekmece göl havzasının bir bölümününü moloz atım sahası olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi’ni dava etti. Yürütmenin durdurulması ve belediye meclis kararının iptali istemiyle İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, "İstanbul ve Türkiye nüfusunun hızlı bir şekilde arttığı düşünülecek olursa, baraj havzasının bu derece hafriyat ve molozla kapatılarak ’rekreasyon ve çevre düzenlemesi’ adı altında topoğrafik yapısının değiştirilmeye çalışılması, bu hafriyatın dökümünden sağlanacak ekonomik ranta kılıf uydurmaktır.

Daha korkuncu, bu şekilde doldurulan alanların sonradan imara açılma olasılığıdır" denildi.

HAYTAP adına İstanbul İdare Mahkemesi’ne başvuran avukat Ahmet Kemal Şenpolat, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18 Temmuz 2008 tarihli oturumunda Büyükçekmece göl havzasının önemli bir bölümünün moloz atım sahası olarak belirlendiğini hatırlattı.

Başvuruda şöyle denildi:

"Adı geçen parseller zaten yeşil alan olup, özellikle baraj göl havzası içinde olmasından dolayı sincap, tavşan, keklik, tilki, kaplumbağa ve kuşların barınma yeri olduğu gibi göçmen kuşların da yüzyıllardır Marmara Denizi’nden sonraki mecburi uğrak ve dinlenme yeridir. İlkbahar ve sonbahardaki göç sırasındaki son istasyondur. Arazi, Büyükçekmece Gölü’nü besleyen ana su kaynaklarından birisidir. Yapısının yüzde 85’i stabilize tabir edilen geçirgen katmanlardan oluşmaktadır. Bu yüzeylerin molozla kaplanması sonucu göl, alttan su kaynakları tarafından beslenemeyecek ve kuruyacaktır."

 

cross