1991'den Bugüne

Hayvanlarin Dogal Hayat Parklarina doldurulmasina iliskin TBMM ye sunulan teklif, Eski yasada ki mad

                      Toplumun Bilgisine,

                       Asagida TBMM ye sunulan, tum hayvanlarin DOGAL HAYAT PARKLARINA doldurulmasina, sokakta hic bir sekilde sahipsiz hayvan kalmamasina yonelik metinlerini bulacaksiniz. 
                       1. Bu kanun teklifinde m) Sahipli ve sahipsiz hayvanları belediye sınırları içinde veya dışında başıboş bırakmak YASAKTIR. maddesi eklenmis. Yani sokakta kedi ve kopek olmayacak.
                       2. Ayrica Sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkı tanımında "Hayvan bakımevlerinde kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra kayıt altına alman sahipsiz hayvanların, hayvan bakımevlerinde yeterli yer olmadığı takdirde sahiplendirilinceye kadar bakıldığı ve hayatlarını etolojik ihtiyaçlarına uygun olarak sürdürdükleri", ibaresi ile kedi ve kopek tum hayvanlarin bu ölüm parki denilen yerlere doldurulacaklari da acikca ifade edilmis. 
                      3. Mevcut bakimevlerinde 50 tane hayvani acliktan olduren belediyeler, 30 tane hayvana bir kucuk bakimevi yapmaktan aciz belediyeler bu gozden uzak yerlerde binlerce hayvani nasil doyuracaklar? O hayvanlar alindikca yerlerine gelenleri surekli olarak alip nerelere koyacaklar?
                      4. Pitbull ve diger tehlikeli hayvanlar icin SAHIPLENENLERIN disinda gibi muglak bir ifade ile, BULUNDURANLAR diyerek 3 ay icinde bakimevlerine teslim etmek zorundalar ibaresini koymus. Sehirlerin %90 inda hala daha bakimevi yokken bu hayvanlar HANGI bakimevine konacak?
                     Yasanin ozellikle KEDI VE KOPEKLERIN yasam haklarini yok etmek, belediyelere sokaklardan tum kedi ve kopekleri toplamak yetkisi ve mecburiyeti getiren bu yasa Dogal Yasam Parklari adi altinda  DOGAL ÖLÜM PARKLARI oluşturarak hayvanlarimizi yok etmeye yonelik maddeler getirmiştir. 
                     100 yil once onbinlerce kopegin olume terk edildigi HAYIRSIZ ADA yerini simdi DOGAL HAYAT PARKLARI alacaktir.
                     
                     Tum sahipli ve sahipsiz hayvanlarimiza, sokaklarimizda ki  KEDILERIMIZE VE KOPEKLERIMIZE 
CANIMIZ PAHASINA DA OLSA SAHIP CIKACAGIZ,
                     Bunu herkese gosterecegiz.

                                Nesrin Citirik/ Hayvan Haklari Savunucusu

TC kimlik...13230091212

Ekler...1. HAYVANLARI KORUMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  dair TBMM ye Orman Su Isleri Bakanligi tarafindan sunulan KANUN TASARISI

           2. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun şu anda uygulanan ve TBMM ye sunulan Orman Bakanlığı teklifinde degistirilmek ISTENEN "hayvanlarin kisirlastirildiktan sonra alindiklari yere bırakilmasi" ile ilgili maddesi:

          3.  HAYTAP'İN (kabul edilmeyen) YASA TEKLİFİ' indeki bakımevlerine konacak hayvanlara ilişkin oneri maddesi 

________________________________________________________

 

 1. HAYVANLARI KORUMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  dair  

         TBMM ye Orman Su Isleri Bakanligi tarafindan sunulan KANUN TASARISI


MADDE 1- 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanlan Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

 k) Hayvan bakımevi: Mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan, işletilen veya yönetilen, sahipsiz hayvanların rehabilite edildiği ve sahiplenilinceye kadar bakıldığı tesisi,”

 o) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

 p) Sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkı: Hayvan bakımevlerinde kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra kayıt altına alman sahipsiz hayvanların, hayvan bakımevlerinde yeterli yer olmadığı takdirde sahiplendirilinceye kadar bakıldığı ve hayatlarını etolojik ihtiyaçlarına uygun olarak sürdürdükleri, mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan ve/veya işletilen sahipsiz ve sokak hayvanı bakımevlerini,”

 

MADDE 3- 5199 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.”

“Sahipsiz hayvanları kısırlaştırma hizmeti, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır. Belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan kısırlaştırma hizmetleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının koordinasyonu ve denetiminde yürütülür. Kısırlaştırma hizmeti ile ilgili usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Mahalli idareler sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları hayvan bakımevlerine götürmekle yükümlüdür. Bu hayvanların öncelikle hayvan bakımevlerinde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kaydedilen, rehabilite edilen, kısırlaştırılan ve aşılanan sokak hayvanlarına sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde bakılır. Bakımevi kapasitesi mevcut hayvan sayısını karşılayamadığında, hayvan bakımevinde rehabilite edilen sahipsiz hayvanlar, sahiplendirilinceye kadar doğal hayat parklarında barındırılır. 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa tabi alanların, bu amaçla bedelsiz olarak tahsisine Bakanlık tarafından izin verilebilir. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
              MADDE 5- 5199 sayılı Kanunun MADDE 14. - Hayvanlarla ilgili yasaklar maddesine ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 

 

m) Sahipli ve sahipsiz hayvanları belediye sınırları içinde veya dışında başıboş bırakmak.MADDE 11-5199 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi • uyarınca tehlikeli köpek sahiplenenlerin dışında; tehlikeli köpek bulunduranlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde köpeklerini bakımevlerine teslim etmek, bakımevleri de bu hayvanları öncelikle almak zorundadır.”
___________________________________________________________________


2. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun şu anda uygulanan ve TBMM ye sunulan Orman Bakanlığı teklifinde degistirilmek ISTENEN "hayvanlarin kisirlastirildiktan sonra alindiklari yere bırakilmasi" ile ilgili maddesi:

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması

MADDE 6. - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Güçten düşmüş hayvanlar ticarî ve gösteri amaçlı veya herhangi bir şekilde binicilik ve taşımacılık amacıyla çalıştırılamaz.

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı  şekilde yerel yönetimlerce  kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları esastır.

_____________________________________


 

 

3. HAYTAP'İN  YASA TEKLİFİ' indeki bakımevlerine konacak hayvanlara 

ilişkin oneri maddesi 

 

 

k) Hayvan Bakımevi: (Değişik Fıkra) Hayvanların aşılama, kısırlaştırma, tedavi ve bakımlarının, rehabilitasyon süresince yapıldığı, beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarının sağlandığı, rehabilitasyon merkeziniBakıma muhtaç, sahipsiz ve güçten düşmüş, doğası dışı agresif ve saldırgan tavırlar gösteren hayvanların rehabilite edildiği ve bu süre içerisinde ihtiyaçlarının karşılandığı merkezi,

GEREKÇE : 

5199 sayılı kanunun tanımlar bölümünde, “HAYVAN BAKIMEVİ” tanımlanmamasına rağmen, bu kavramın ileriki madde değişikliklerinde de bu şekliyle geçtiği görülecektir. Bu kanunun uygulama yönetmeliği de barınak yerine hayvan bakımevi kavramı üzerinde durur. Uygulamada hayvan bakımevleri birer sağlık ocağı, veterinerlik ofisi, klinik hatta rehabilitasyon merkezi olarak çalışması gerekirken, bu merkezler, maalesef insanlar tarafından terkedilmiş bir çok sağlıklı kedi ve köpeğin bulunduğu, “hayvan barınağı” adı altında çok kötü şartların mevcut olduğu ve adeta bu hayvanların yaşamaya mahkum edildiği, mekanlar haline dönüşmüştür.
Halbuki, hayvan bakımevine gelen tüm hayvanların tedavilerinin yapıldığı birer küçük hastane olması, asıldır. Barınak olarak algılanıldığında, hem buraya gelen yardıma ve bakıma muhtaç hayvanlar gerekli faydayı göremeyecek hem de insanlar barınaklara sahipli köpeklerini bırakmak konusunda teşvik edilecektir. Bakımevi müessesinin yardıma muhtaç hayvanlar için uzun yıllar hizmet etmesi gereken yerler olması düşünülürken “barınak” kavramının kesinlikle en kısa zamanda kaldırılması ve pratik hayata bu şekliyle geçirilmemesi asıldır. Barınak kavramı, bu haliyle kaldığı sürece, geçici hayvan severlik hissine kapılan insanlar tarafından da “ nasıl olsa Devlet onlara bakar “zihniyetiyle, hayvanların terki teşvik edilecektir.

Çünkü barınaklar, aşırı yoğunluktan ve var olma amacının dışında kullanılmaktan; adeta birer ölüm kampı, hayvanların adeta zorlukla yaşamaya mahkum edildiği, zorla nefes aldıkları, gözlerden ırak birer işkence merkezi haline gelmiştir.
Dolayısıyla, “Hayvan bakımevi” kavramının, kanuna tanım olarak intikali, hayvan haklarının korunduğu merkezler olması açısından zorunludur.
Hayvan bakımevi adı altındaki merkezler sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların yaşamsal ihtiyaçlarının karşılandığı, tıbbi yardım alabildikleri, çevreye uyumsuz bireylerin diğerlerine zarar vermesinin engellenerek rehabilite edildikleri, yapılabiliyorsa sahiplendirildikleri merkezlerdir. Oysa , sağlam hayvanlar dahi bu barınak adı verilen ölüm kamplarında ölüme mahkum edilmektedir.

Sonuç olarak kanunun ruhuna uygun olarak hayvan bakımevleri, sadece bakıma muhtaç sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların bakımevi olarak biçimlendirilmelidir

cross