1991'den Bugüne

Hayvanların Korunmasına İlişkin Bazı Hadisler ve Mesajlar

a) Hadisler
* Rahmetime ulaşmak isterseniz, yarattıklarıma şefkat ve merhametle muamele ediniz.

* Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.

* Hayvanlara işkence yapan kişileri yüce Allah rahmetinden uzak kılsın.

* Hazreti Peygamber, hayvanlarının yüzlerine vurularak dövülmesini, dağlama yöntemi ile damgalanmasını yasaklamıştır.

* Yüce Allah Kıyamet Gününde bir serçeyi bile haksız yere öldüren kimseden hesap soracaktır.

* Allahın Elçisi köpeklerin de soyları devam etmesi gereken bir canlı türü olduğunu bildirmiş, onların gereksiz yere öldürülmesini yasaklamıştır.

b) Mesajlar

* Doğa ve doğal dengenin korunması farzdır. Hayvanların korunması ile ilgili gerekli önlemleri almak, gerekli kurumları oluşturmak hepimizin üzerine farz-ı kifaye hükmünde olan bir yükümlülüktür.

* Doğanın korunması demek, aslında insanlığın korunması demektir. Doğal hayatı koruyan insan, gerçekte kendisinin mutluluğunu emniyet altına almaktadır.

* Hayvanlar da kendi yaratılışlarına uygun olarak Yüce Allah'ı tesbih eden varlıklardır. Onlara kıymayınız.

* Doğal hayatın korunmaması, Yüce Allah'ın nimetlerine karşı nankörlüktür.

* Doğal hayatı yok eden acımasız insanla, bu eşsiz hazineleri yaratıp var eden çok merhametli ve çok esirgeyici Yüce Allah arasındaki yaman çelişki, ne kadar üzücüdür.

* Doğal hayatın korunması, Yüce Allah'ın emrettiği güzel ahlakın gereğidir.

* Yüce dinimiz İslam, kedi-köpek gibi sahipsiz hayvanların vurularak ya da zehirlenerek acımasızca öldürülmelerini asla onaylamaz.

* Doğal hayatı, hayvanları korumak, Yüce Allah'ın beğenip ördüğü güzel davranışlar (amel-i salih) kapsamında yer alır.

* Hayvanların dövülmesi, işkence edilmesi ve zevk için öldürülmesi haramdır.

* Hayvanlara eziyet etmek, onları aç susuz bırakarak ölümlerine sebep olmak, nesillerinin tükenmesine göz yummak haramdır.

* Yüce Allah bizlere çevremizde açlık ve bakımsızlıktan dolayı ölen zavallı hayvanlardan dolayı da hesap soracaktır. Melekler, amel defterlerimize bu konudaki duyarsızlık ve ilgisizliğimizden dolayı günah yazmaktadır.

* Kedilerin, köpeklerin, kuşların ihtiyaçlarının düşünülebildiği bir toplumda elbette varlıkların en seçkini olan insanın değeri de çok yüksektir. Hayvanlara bakmak, açlık ve susuzluklarını giderip barınmalarını temin etmek, bizlere sevap kazandıran bir davranıştır.

* Hayvanlara karşı şefkat ve merhamet göstererek onları koruyup güzel muamele etmek, bir peygamber davranışıdır.

cross