1991'den Bugüne

İnsanların Bayramı Hayvanların Felaketi Oluyor!


 


Bayramlarda belediye bakımevlerinin  günlerce kapalı kaldığı, yemek ve su verilmediği, açlık ve susuzluktan ölen hayvanlar olduğunu yaşayarak gördük.
Yani, İNSANLARIN BAYRAMI HAYVANLARIN FELAKETİ OLUYOR!.
Buna karşı savaşmak için Valiliğiniz ve Belediyenize yazmanız gereken iki örnek YAZI aşağıda sunulmuştur. Lütfen isminizi ekleyip kurumlarınızın mail adreslerini öğrenin onlara yollayın.
Her iki yazının da BİLGİ kısımına yani cc kısmına eklenecek ORMAN SU İŞLERİ bakanlığı adresleri ve Çevre Komisyonu Adresleri de en alta eklenmiştir.
LÜTFEN bu yazıyı hemen şehrinizdeki valilik ve belediyelerinize yollayın. Mutlaka basın kuruluşlarının da hepsine gönderin, basını ziyaret ederek bilgilendirin.

Tabii ki bayramda BAKIMEVİNE GİTMEYEN hayvan sever kalmamalı, herkes ziyaret ettiği bakımevinin fotoğrafını kendi profilinde paylaşmalı.
Selam ve sevgilerimle..

Nesrin Çıtırık/ HAYTAP Başkanı
____________________________________________________________________________________

Konu: Bayram tatilinde bakım merkezinde görevli personel ve yemek durumuna ilişkin bilgi talebimiz...

Valilik Yüksek Makamına,

Her yıl bayram tatillerinde belediye bakım evlerinde görevli bulunmaması, görevli bulundurulsa da yerler kirlenmesin diye· yemek ve su vermemesi nedeni ile hayvanlar günlerce ve SUSUZ kalmaktadırlar. Yani "İnsanların Bayramı HAYVANLARIN FELAKETİ"olmaktadır.

Bu bayram tatilinde Valiliğiniz bünyesinde ilgili tüm kurumlarla TOPLANTI  yapılarak alınacak tedbirlerin belirlenmesini, belediyelerin yazılı olarak ikaz edilmesini talep ediyoruz.

Ayrıca Orman Su İşleri Müdürlüklerince ve kaymakamlıklarca görevlendirilecek "Hayvan Hakları Denetim Elemanlarınca" bayram boyunca bakım evlerinde denetim yapılmasını talep ediyoruz.

Bu bağlamda, valiliğiniz başkanlığında  yapılacak toplantıda belirlenecek olan belediyenin çalışmalarına ilişkin aşağıdaki sorularımızın cevaplandırılmasını talep ediyoruz:

1. Bu bayramda bakım merkezinde Veteriner, Veteriner Teknikeri ve bakıcı olarak kaç görevli çalışacaktır? Hangi saatler arasında orada bulunacaklardır?
2. Dışarıda ki acil hasta ve yaralı hayvanlara müdahale hangi veteriner hekiminiz tarafından ve nasıl yapılacaktır? Bakım evinde ki hastalık-yaralanma olayları için hangi veteriner görevlendirilecektir ve bu veteriner hekime nasıl ulaşılacaktır?
3. Tatil süresince yemekler hangi kuruluşlardan alınacaktır? Hangi saatlerde yemek verilecektir? Bakımevinde yeterli yemek bulunacak midir?

4. Basın kuruluşları da bayramda barınakları ziyaret edecektir. Basın mensuplarına hangi yetkili bilgi verecektir?
5. Aileler çocukları ile birlikte bayram tatilinde bakım merkezini ziyaret edeceklerdir. Bu ziyaretin hangi saatler arasında yapılması uygundur?

Bu hususların, illerde Orman Su İşleri Müdürlüklerince ve ilçelerde de Kaymakamlıklarca görevlendirilecek hayvan hakları denetim elemanlarınca bayramda denetlenmesini, yukarıdaki sorularımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Isim, soyisim, TC kimlik, Adres...

Dağıtım: Orman Su İşleri Bakanlığına, Diyanet İşleri Başkanlığına, Belediye Başkanlığına, Orman Su İşleri Müdürlüğüne, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşlarına, Hayvan Hakları· grup ve platformlarına, STK lara...

_______________________________________________________________

Belediye Başkanlığına,

Belediyeniz bakım evinin "bayramdaki durumu" için Valilik makamına gönderdiğimiz yazıda, Orman Su İşleri Müdürlüğü ve kaymakamlıklarca görevlendirilecek "Hayvan Hakları Denetim Elemanlarınca" bayram boyunca denetim yapılmasını talep ettik.
Ayrıca basın kuruluşlarına da aynı şekilde bayramda belediyeniz bakım evlerini ziyaret ederek haber yapmaları için de müracaatlarımız
gönderildi.

Belediyeniz Sahipsiz Hayvan Bakım evinizde bu bayramda hizmetin nasıl yapılacağının bilgisinin aşağıdaki sorularımıza
istinaden tarafımıza verilmesini talep ediyoruz.:

1. Bu bayramda bakım merkezinizde Veteriner, Veteriner Teknikeri ve bakıcı olarak kaç görevli çalışacaktır? Hangi saatler arasında orada bulunacaklardır?
2. Dışarıda ki acil hasta ve yaralı hayvanlara müdahale hangi veteriner hekiminiz tarafından ve nasıl yapılacaktır? Bakım evinde ki hastalık-yaralanma olayları için hangi veteriner görevlendirilecektir ve bu veteriner hekime nasıl ulaşılacaktır?
3. Tatil süresince yemekler hangi kuruluşlardan alınacaktır? Hangi saatlerde yemek verilecektir? Bakımevinde yeterli yemek bulunacak midir?

4. Basın kuruluşları da bayramda barınakları ziyaret edecektir. Basın mensuplarına hangi görevli bilgi verecektir?
5. Gönüllüler ve aileler çocukları ile birlikte bayram tatilinde bakım merkezini ziyaret edeceklerdir. Bu ziyaretin hangi saatler arasında yapılması uygundur?

Mürcaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim, TC Kimlik...

Dağıtım: Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Valilik, İlçe Belediye Başkanlıkları, Kaymakamlıklar, Orman Su 
İşleri Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Basın Kuruluşları

____________________________________________________________________________

Bakanlık mail adresleri

[email protected][email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected]
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];

 

TBMM ÇEVRE Komisyonu MAİL Adresleri

[email protected][email protected];
[email protected]; [email protected] ;
[email protected]; [email protected] ;
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected] ; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected] ; [email protected];
[email protected]; [email protected];


cross