1991'den Bugüne

Kamuoyu nezdinde Beşiktaş Belediye Başkanına: Geçici RM ve kafeslerde ESİR HAYVANLAR‏

Beşiktaş Belediye BaşkanıSn Murat Hazinedar
Beşiktaş Belediyesi köpekleri KAFESLERDE ESİR durumdalar. Kışın donuyor, yazın yanıyorlar.Şubat başında yeni RM yi açmış olacağız diye söz veriyorsunuz.Veteriner Müdürünüz "Başkan size söz veriyor ama bize hiç imkan vermiyor" diyor.Sizin bizi oyalamak için İKİLİ OYNADIĞINIZI ifade ediyor.Hanginiz DOĞRU SÖYLÜYOR?Para yok diye, üstelik de barınak görevlisini İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunana aykırı olarakinşaatta kullanıp derme çatma yeni hücre kafesler yaptırıyor. (Şikayet hakkımız saklıdır)
Beşiktaş belediyesi "Türkiye'nin kalbi Beşiktaş'ta atıyor" diyerek, 14 Şubatta Zorlu Center'da düzenlediği SILA konseri ve eğlence için NE KADAR PARA HARCADI?Hayvanlarını KAFESLERDE ESİR TUTAN bir belediyenin, MİLYARLARI 1 günlük eğlence içinharcaması akla, vicdana ve etik değerlere uygun mudur?
Bu uygulamalar Çevre, Doğa ve Hayvanlara önem vermesi gereken bir sosyal demokratbelediye başkanı olarak SİZE yakışıyor mu Sayın Murat Hazinedar?Beşiktaş'ta sürekli toplanan HAYVANLAR nereye gidiyor Sayın Murat Hazinedar?Ufuk Çalışkan'a sormuyoruz, çünkü RM den haberi de yok ilgisi de yok. 
Mürcaatımıza ve SILA konserine harcanan paraya ilişkin tarafımıza 4982 sayılı yasagereği bilgi verilmesini, aksi takdirde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulundanmüfettiş isteyeceğimizin bilinmesini rica ederiz.
Nesrin ÇıtırıkHayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu BaşkanıTC Kimlik...13230091212

cross