1991'den Bugüne

Kayseri Barinagi Durum Raporu

Kime:   Sayın Mehmet Özhaseki,

   Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Bilgi:     Sayın Şerif Yılmaz, Kayseri Valisi

            Sayın Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

 Sayın Başkan,

HAYTAP Anadolu İmdat Turu kapsamında Anadolu’daki hayvan barınaklarına yapılan ziyaretlerden biri de bildiğiniz üzere Kayseri Molu Köpek Barınağı ziyareti idi. Barınağa yapılan ziyaret sonucu barınakla ilgili problemler ve acilen alınması gereken önlemler hakkında Başkan Yardımcısı………………ile de görüşülmüştü.

 Kayseri Molu Köpek Barınağı’nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre eksikliklerinin giderilmesi, sokak hayvanlarının veterinerlik hizmetlerinden faydalanabilmesi ve hayvan hakları ve sevgisi ile ilgili toplumsal farkındalığın artırılması için aşağıdaki konularda Belediyenizin işbirliğine ve ivedi olarak harekete geçilmesine ihtiyaç vardır, bilginize saygılarımla arzederim.

1) Barınaktaki Köpeklerin Beslenme, Bakım ve Temizliklerinin Düzenli Yapılması:

 Barınak 12.08.2012 tarihinde ve daha öncesinde ziyaret edildiğinde, köpeklerin aç ve zayıf olduğu, kafeslerin temizliğinin yapılmadığı, her yeri karasineklerin bastığı yaralarının bakımının yapılmadığı, bazı kafeslerde ölü köpeklerin olduğu, kafeslerde bir arada fazla sayıda köpeğin bulunduğu, köpeklerin günlük gezebilmeleri için çıkarılmadığı, sıcak yaz günlerinde anne ve yavru köpeklerin bulunduğu kafeslerde gölgeliklerin yetersiz olduğu gözlenmiştir. Yemek olarak küflenmiş ekmekler, bozuk süt ve çiğ tavuk verilmektedir. Çiğ tavukta, her köpeğe 1 veya 2 tane düşecek şekilde dağıtılmakta,  günde 1 kez beslenen hayvan tek tavuk buduyla aç kalmaktadır. 

16.08.2012’de barınak Büyükşehir Belediyesi Vet. İşl. Dai .Bşk. Vekili sayın Levent Taflıoğlu ile birlikte tekrar ziyaret edildiğinde, önceki ziyarete göre durumun daha iyi olduğu gözlenmiş olsa da müteakip ziyaretlerde problemlerin devam ettiği, köpeklerin beslenme ve bakım koşullarının sürdürülebilir bir  şekilde düzeltilemediği gözlenmiştir.

Barınağın kışlık bölümü Kayseri koşulları için yeterli değildir. Kışın yapılan barınak ziyaretlerinde; bütün hayvanlar için kapalı alanda yer olmadığı, bazılarının (zayıf olanlar) dışarıda karda kaldığı görülmüştür.  Nihai çözüm barınağın düzlük bir alana taşınması olmakla birlikte yaklaşan kış aylarını düşündüğümüzde aşağıdaki önlemlerin ivedilikle alınması gerekmektedir:

  -  Barınağın kışlık bölümünün üzerinin kapatılması, beton zeminin üzerinin yeterli büyüklükte tahta paletlerle döşenmesi,

– Suların donmaması için gerekli teknik önlemlerin alınması, sulukların rezistansla ısıtılması.

 -  Köpeklerin yavru ve yetişkinler için ayrı olmak üzere orta kalitede kuru mama ile beslenmesi veya pişirme üniteleri kurularak pişmiş yemek verilmesi

 -  Barınağın online izlenebileceği şekilde kamera sisteminin kurulması

   Tam zamanlı veteriner istihdamı sağlanması

2) Sokaktaki Hayvanların Veterinerlik Hizmetlerinden Yararlanmaları:

 Adana'da Veteriner Hekim Odasının da bilgi ve desteği ile Yüregir Belediyesi, yaralı, ağır ve acil tedavi gerektiren durumda olan hayvanların bakım ve tedavisi için, veteriner klinikleri ile "hizmet alımı sözleşmesi" imzalamıştır. (Ek.2) Bu sözleşmeye göre;

 Bakımevleri yaralı, ağır ve acil durumdaki hayvanlara müdahale edecek koşullara sahip değildirler. Bu nedenle bu tür tedavi gerektiren ve hem mesai içi hem de mesai saatleri dışında vuku bulan acil durumlar için Belediyelerin 24 saat hizmet veren kliniklerden, tıpkı insan sağlığında olduğu gibi hizmet alımı yapması gereklidir.

Yaralı hayvan bulduklarında özel veteriner kliniklerine götüren ve masrafı karşılamak icin bağış toplamak zorunda olan, çoğu kez yeterli parayı toplayamayıp çaresizlik içinde  borçlanan gönüllüler için de bu durum bir çıkış noktası olacaktır.

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesindeki Hayvan Hastanesi hizmete açılana kadar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin veteriner klinikleriyle, Adana Yüreğir Belediyesi’nin yapmış olduğu sözleşmeye benzer bir sözleşme yaparak bu problemi çözmesi mümkündür.

 3 ) 4 Ekim Hayvan Hakları Günü’nde Hayvan Hakları ile ilgili toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla Haytap afişlerinin belediyeniz işbirliğiyle billboard, durak ve halk otobüslerine asılması:

 Toplumda hayvan haklarıyla ilgili farkındalığın arttırılması ve hayvan sevgisinin aşılanması için belediyelere düşen görev büyüktür. 4 Ekim Hayvan Hakları gününde aşağıdaki afiş ve bilboardların yayınlanması konusunda Belediyenizin işbirliğine ve desteğinize ihtiyacımız var.

Ek.1

 Sokak Hayvanları İle İlgili Genelge 11.09.2003

Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığı 

 BARINAK KRİTERLERİ

            Sahipsiz hayvanlar için yapılacak barınak yer seçimi ve yapımında göz önünde bulundurulacak hususlar 

Arazi tahsisi:
Arazi yerleşim yeri dışından, ancak ulaşım kolaylığı olan bir yerden seçilmelidir.
Bu amaçla kullanılacak arazi, dere yatağı, dar arası ve dik yamaç üzerinde seçilmemelidir.
Arazi kesinlikle çöp döküm alanları üzerinde ve yakınından seçilmemelidir.
BİR BARINAKTA OLMASI GEREKEN BÖLÜMLER
Barınak içinde kapalı ( her hayvan için en az 3 metrekare) ve açık bölmeler (her hayvan için en az 4 metrekare)
Karantina odaları
Hasta ve yavru odaları
Klinik ve ameliyat odası
Mutfak (hayvanlarının yiyeceklerinin hazırlandığı bölüm)
İşçi dinlenme ve idare odaları
Duş, depo ve tuvaletten oluşmalıdır.

          Hasta, yavru ve ameliyat sonrası nekahet dönemi için ısıtma sistemi olmalıdır.
Bir barınak örneği teşkili:
Kafesler güneş alacak şekilde inşa edilmelidir.
Müşahede bölümleri bölgenin hakim rüzgarlarına zıt yönde yapılarak, hastalık etkenlerinin rüzgarla barınaklara taşınması engellenmelidir.
Kafeslerin yanında kafesteki hayvanlar için bir gezinti alanı yapılarak hayvanların zaman zaman bu alana çıkarılmaları sağlanmalıdır.
İdare birimi, işçi odaları, duş ve tuvaletler personel sağlığı açsından barınaklardan uzakta ve ayrı bir bölüm halinde yapılmalıdır.
Suluklar, hayvanların dökmemesi için sabit ve temizlenebilir olmalıdır.
Hayvan kafeslerinde birden fazla hayvan konulma mecburiyeti varsa, azami 3-4 dişi hayvanla bir erkek köpek olacak şekilde aynı mizaç ve yaşta hayvanlar bir ayara konulmalıdır.
Kafeslerin açık ve kapalı alanları arasındaki kapı veya giyotin kapakların hem iç koridorlardan hem de kafesin dış kısmından açılıp kapanabilecek şekilde yapılmalıdır.
Her bölümdeki hayvanların gezinti alanlarına çıkarılacağı durumlarda diğer hayvanların bu hayvanları görüp gürültü çıkarmalarının önleneceği önlemler alınmalıdır.
Hayvan dışkılarının kolay akışını sağlamak üzere cazibeli bir şekilde mazgal yerine, üzeri açık olup yapılmalıdır. (20-30 cm eninde,  15-20 cm derinliğinde)
Hayvan müşahede odalarının kolay dezenfekte edilebilmesi için tavana kadar fayans yapılmalıdır
Kapalı alan içinde hayvanların üzerinde kalabileceği bir metrekare ebadında tahtadan yapılmış altlık konulmalıdır.
Barınak çevresi peyzajının yapılarak ağaçlandırılması sağlanmalıdır.
Barınaktaki hayvan ölülerinin ve hayvan dışkılarının toplanarak yakılması, özellikle hastalanarak ölen hayvanların kireçlenerek derine gömülmesi, hayvan dışkılarının akarsuya verilmemesi de çevre sağlığı açısından önemlidir.
Barınakta en az bir veteriner hekime ve her yüz hayvan için bir hayvan bakıcısı bulunmalıdır.
Kliniğin kısırlaştırma operasyonu, hayvan muayene ve ameliyat yapılabilmesine olanak verecek şekilde yapılması ve gerekli alet ve ekipmanın bulundurulması gereklidir. Büyük hayvanlara en az günde iki öğün küçüklere ise dört öğün yiyecek verilmesi sağlanmalıdır. Yiyecekler günlük hazırlanmalı, yemek artıklarıyla beslenen barınaklarda yiyecekler günlük olarak tüketilmelidir.
Barınak ayda en az bir kez mikroorganizma ve parazitlere karşı dezenfekte edilmelidir.

 Ek.2 Yüreğir Belediyesi Hizmet Alım Sözleşmesi

cross