1991'den Bugüne

Mersin Valiliği Yüksek Makamına ; Mersin Belediyesi Bakımevi'nde bayramda açlıktan ölen köpekler

Mersin Valiliği Yüksek Makamına,
Mersin Belediyesi Bakımevi'nde bayramda açlıktan ölen köpeklerin konduğu torbalar sosyal medyada yer almıştır.
Mersin Belediyesi yetkilisi barınakta "ölümlerin nedenlerini araştıracağı" yerde, ölü köpeklerin bulunduğu torbaların fotoğraflarını kimin çekip sosyal medyaya yolladığını araştırmak için, veteriner hekimlerin ve görevlilerin özel telefonlarını alarak mesaj ve haberleşmeleri incelemiştir.
Ayrıca orada ki şu anda işine son verilen veteriner hekime köpek ölümlerine ilişkin tutanakların "uydurma" hastalık tanımları ile "ölüm tutanağının" tutturulduğu bilgisi de tarafımıza ulaşmıştır.
Tarafımızdan bayramda barınak karantina bölmelerine yapılan ziyarette de hayvanların pislik içinde olduğu, önlerinde kokmuş kurumuş yemekler olduğu, su kaplarının çoğunun boş olduğu görülmüştür.
Bu bağlamda:
1. Mersin Belediyesi Bakım evinde bayramda ölen hayvanların ölüm tutanaklarını imzalayan veteriner hekimin ifadesine baş vurulmasını ve kaç hayvanın hangi nedenlerden öldüğünün belirlenmesini talep ediyoruz.
2. Barınağın özellikle ölümlere ilişkin kayıtlarının incelenmesini talep ediyoruz.
3. İşine son verilen Veteriner Hekimin barınak işleyişine ilişkin bilgisine baş vurulmasını talep ediyoruz.
4. Bakım evinin yavruların bulunduğu bölmelerin hijyen açısından denetlenmesini talep ediyoruz.
5. Personel telefonlarını araştıran belediye yetkilisinin de bilgisine baş vurulmasını talep ediyoruz.
6. Sosyal medyada çıkan haberlerin ihbar kabul edilip, belediye hakkında soruşturma açılarak "5199 sayılı yasanın hayvanların doğalarına uygun koşullarda yaşatılması" hükmünü ihlal etmesi nedeni ile hayvan başına idari para cezası verilmesini talep ediyoruz.
7. Ölen hayvanların hangi koşullarda nereye gömüldüğünün tespit edilerek, gömü yerinde "kanuna uygun" bir gömülme yapılıp yapılmadığının tespit edilmesini talep ediyoruz.
8. Bakımevinde çalışan personel için de iş güvenliği, çalışma koşulları ve hijyen açısından yeterli tedbir ve imkan sağlanmamıştır. Bu bağlamda da belediye hakkında rapor tutulup valiliğe bildirilmesini talep ediyoruz.
9. Belediyenin Üniversite kampüsünde yaptırdığı kedi evi inşaatı tamamlanmadan açılmıştır. Bu kedi evinin en kısa zamanda tamamlanıp, yasaya göre belediyenin sorumluluğunda olan ama belediyenin sorumluluk almayı reddettiği kedilerin kaldıkları uygunsuz koşullardan kurtarılıp yeni kedi evine taşınmasının sağlanması için belediyenin uyarılmasını talep ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
Nesrin Çıtırık
DOHAYKO Genel Sekreteri
TC kimlik. 1323009121

ADRESLER

cross