1991'den Bugüne

Minik Pati Fotograf Yarışması

Yarışma
ile ilgili detaylar;


Ödüller:

Birinciye, 1,000 YTL Değerinde Canon Hediye
Çeki (*)
İkinciye, 500 YTL Değerinde Canon Hediye Çeki (*)
Üçüncüye, 300
YTL Değerinde Canon Hediye Çeki (*)

olmak üzere toplam 1,800 YTL'lik
Canon Hediye Çeki
(*) verilecektir.

(*) "Hediye çekleri foto-video
ürünleri ve aksesuarları için geçerlidir."

Jüri: Beyza
Çarkacı, Erdal Kınacı, Hacer Kaya, Kemal Gül, Ömer Serkan Bakır, Süha Derbent,
Ümran Davran.

Son Katılım Tarihi:

Yarışmaya son
katılım tarihi : 15.07.2008
Jüri Değerlendirmesi : 22.07.2008
Ödül Töreni
: 02.08.2008 tarihinde Üsküdar Barınağı'nda
yapılacaktır.

GÖNDERİLEN EMAILDE AŞAĞIDAKİ BİLGİLER
BULUNMALIDIR!:

Gönderen
Ad Soyad :
Adres
:
Telefon :
Doğum Tarihi :

Fotoğraf
Fotoğrafın Adı :

Çekim Tarihi :
Çekildiği Yer :

Fotoğraflar, en geç 15 Temmuz
2008
tarihine kadar
[email protected] adresine e-mail
yoluyla gönderilmelidir. Yarışma ile ilgili duyuru ve gelişmelerden haberdar
olmak için lütfen sitemize üye olunuz. Yarışmaya başvururken, sitemize üye
olduğunuz email adresini kullanmanız, işlemleriniz açısından kolaylık
sağlayacaktır.

Bu koşulları sağlamayan fotoğraflar
değerlendirilmeye alınmayacaktır.

KATILIM
ŞARTLARI:

• Yarışma, jüri üyeleri, www.minikpati.com çalışanları ve
birinci derece yakınları haricinde, fotoğrafa ilgi duyan herkese açıktır.

• Yarışmaya katılmak için geçerli bir e-mail adresine sahip
olunmalıdır.

• Her katılımcı yalnızca iki fotoğraf ile yarışmaya
katılabilir.

• Fotoğrafların en az 1600*1200 piksel ve (.jpg) formatında
olması zorunludur.

• Yarışmaya başvuran herkes, gönderdiği eserin
kendisine ait olduğunu onaylar ve bu eserin, baskı ve/veya sergi amacıyla
kullanabileceğini kabul eder.

• Yarışmaya katılan eserlerin herhangi bir
yarışmada derece almamış olması gerekmektedir.

• Yarışmanın neticesinde,
seçici kurul herhangi bir fotoğrafı herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte,
bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı, anılan bir fotoğrafın diğer bir
yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül iptal
edilir ve eğer verilmişse, ödül sahibinin, ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu
iptal, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından hiçbir manada
talep hakkı doğurmaz.

• Dereceye girerek ödül alan fotoğraflar, hiçbir
yer ve muhteva sınırı olmaksızın, münhasıran ve bedelsiz olarak kullanabilir.
Eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı, bu
koşullarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak
talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir. Yarışma
formatına uygun olmayan fotoğrafların silinmesi, Minik Pati’nin
inisiyatifindedir. Minik Pati, kişilerin adını fotoğraf üzerinde belirtmek
şartıyla fotoğrafları istediği yerde ve biçimde kullanabilir.

• Minik
Pati, bahsi geçen yarışmanın yapılmasına engel olabilecek mücbir sebep
durumlarında (doğal afet, deprem, fırtına, epidemi, yangın, grev, lokavt, savaş,
terör gibi) yarışmayı erteleme/iptal etme hakkına sahiptir. Kazananların
isimleri sitemizden duyurulacaktır.

Yarışmaya katılanlar bu şartları
kabul etmiş sayılır.

cross