1991'den Bugüne

2.Yazı:Orman Su Müdürlüğüne:İnsanlarin bayramı "HAYVANLARIN FELAKETİ" olmasın!..‏

Konu: Bayram tatilinde belediye bakım merkezlerinin hayvan hakları denetim elemanlarınca denetlenmesi, bayram öncesi ilgili kurumlarla toplantı yapılması hk.

Orman Su İşleri Müdürlüğüne,

Her yıl bayram tatillerinde görevli bulunmaması, görevli olsa da yerler kirlenmesin diye yemek ve su vermemesi nedeni ile, sahipsiz hayvan bakim merkezlerinde ki hayvanlar günlerce AÇ ve SUSUZ kalmaktadırlar. Yani "Insanların Bayramı HAYVANLARIN  FELAKETIİ" olmaktadır.
Bu bağlamda, bayramdan 10 gün önce ilinizde ki tüm büyük şehir ve ilçe belediyeleri yetkilileri ve veteriner işleri müdürleri ile "Bayram süresince bakım evlerinde ki hizmetin kesintisiz her gün normal mesai saatleri içinde devam ettirilmesine ve dışarıda ki yaralı acil hasta hayvanlara hangi veteriner hekim tarafından nerede müdahale edileceğine  ilişkin TOPLANTI  yapılmasını" ve bu toplantıda aşağıda belirttiğimiz hususların görüşülerek kamuoyuna ve tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz.
Bu toplantıda görüşülen hususlar çerçevesinde, bayram süresince gerek bakım merkezinde ve gerekse dışarda ki yaralı hasta hayvanlara ilişkin uygulamanın müdürlüğünüz Hayvan Hakları Denetim Elemanlarınca  DENETLENMESiNi talep ediyoruz.
Toplantıda görüşülmesi ve belediyelerce somut neticelere bağlanması gereken hususlar:
1. Arefe günü  ile birlikte 5 gün sürecek olan bu bayramda bakim merkezinde  kaç  görevli çalışacaktır? Hangi saatler arasında orada bulunacaklardır?

2. Dışarda ki acil hasta ve yaralı hayvanlara müdahale hangi veteriner hekimi tarafından ve nasıl yapılacaktır ve barınaktaki hastalık-yaralanma olayları için hangi veteriner görevlendirilecektir ve bu veteriner hekime nasıl ulaşılacaktır?

3. Tatil süresince yemekler hangi kuruluşlardan alınacaktır? Hangi saatlerde yemek verilecektir? Barınakta yeterli yemek bulunacak midir?
4. Basın kuruluşlarını bayramda barınaklar ziyaret edeceklerdir. Basın mensuplarına hangi yetkili bilgi verecektir?
5. Vatandaşı, aileleri çocukları ile birlikte bayram tatilinde bakım merkezini ziyarete davet edilecektir. Bu ziyaretin hangi saatler arasında yapılması uygundur?

Yukarıdaki hususlarda aksamalar olduğu takdirde Orman Su İşleri Müdürlüğünüzün hangi "nöbetçi görevli veya yetkilisine baş vuracağımızın" 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim ve tc kimlik...

Dagıtım:
BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığına, Valilik makamına, Belediye Başkanlığına, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşlarına, Hayvan Hakları grup ve platformlarına, STK lara...
________________________________________________________________________

cross