1991'den Bugüne

"Son umudumuz Sn. Başbakanımıza Mektubumuzdur"‏

Sayin Basbakanımız,

Sesimizi duyacaginiza, YUZLERCE YILIN EN BUYUK KATLIAMINA gecit vermeyeceginize olan inancimiz, bosa cikmadi, mutesekkiriz. Talimatiniz uzerine tasari
tekrar incelemeye alindi.
Hayvanlari Koruma Kanunu Degisiklik Tasarisının, milyonlarca KEDI ve KOPEGIN OLDURULMESINE zemin hazırlayacak maddelerine karşı on binlerce insanın meydanlara çıkmasına rağmen, Orman Bakanlığı ısrarla pembe, aldatıcı ve gerçeklerden uzak  tablolar çizerek teklifin "aynen" geçmesini sağlamaya çalışmaktadır.
Şimdiye kadar, STK ların veya bilim kuruluşunun görüşü alınmadan hazırlanan bu Yasa teklifinin TBMM komisyonlarına ineceği bu günlerde biz tekrar son umudumuz olarak siz  Sayın Başbakanımıza sesleniyor ve "Hayvanlarımızla bebarer yürümek istiyoruz biz bu yollarda" diyoruz.
Hayvanların katli ile sonuçlanacak maddeleri bilgilerinize sunuyoruz:
1.Bu kanun teklifine konan "m) .......... ve sahipsiz hayvanları belediye sınırları içinde veya dışında başıboş bırakmak YASAKTIR" maddesi, çok açık bir şekilde dışarda HİÇ KEDİ-KÖPEK kalmamasını hükme bağlamıştır. Ayrıca, sokakta ki sahipsiz hayvan başına 300 tl idari para cezası konduğu için, bu cezaya da tek muhatap belediyeler olacağı için, kedi ve köpekler için sürek avı başlatacaklardır.
TALEBIMIZ: Biz bu madde yerine, şu anda yürürlükte olan kanunun 6. maddesinde ki "Kısırlaştır, aşılat ve aldığın yere bırak" maddesinin DEĞİŞMEDEN kalmasını talep ediyoruz. Sorunun çözümü için yurt çapında KISIRLAŞTIRMA seferberliği yapılmasını istiyoruz. Zaten bu toplama uygulansa bile 2-3 ay içinde sokaklar yeniden kedi ve köpeklerle dolacaktır. Dolayısı ile katliam sürekli yapılacaktır. Yani bu yasa öldürerek sorunu çözmeyi hedeflediği için, maalesef soruna çözüm de getirmeyecektir.

2. "MADDE 3... hayvan bakımevinde rehabilite edilen sahipsiz hayvanlar, sahiplendirilinceye kadar doğal hayat parklarında barındırılır" ibaresi ile kedi ve köpeklerin bu ölüm parklarına doldurulmaları amaçlanmıştır.

TALEBIMIZ: Bu tur yerler Kedi ve köpeklerin etolojisine hem bilimsel hem de vicdani olarak uygun değildir, onlar on binlerce yıldır insanla birlikte yaşamaktadırlar. Buralara doldurulan hayvanların beslenme maliyetleri bile yüz trilyonları bulacağı için, hayvanlar böyle maliyetler altina girilmeden öldürüleceklerdir.
3- ."3.Geçici MADDE bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde tehlikeli olarak tanımlanan köpeklerini bakım evlerine teslim etmek, bakım evleri de bu hayvanları öncelikle almak zorundadır.”ibaresi yasa teklifine konmuştur. Şehirlerin %90 inda hala daha bakım evi yokken bu hayvanlar HANGİ bakımevine konacaktır? Bu hayvanların da öldürüleceği açıktır.
TALEBİMİZ: Hiç bir hayvan türü tehlikeli olarak sınıflanamaz. Hayvanlara değil sahiplerine "yasal zorunluluklar" getirilmelidir.

4. "Meskende barındırılabilecek ev ve süs hayvanı tür ve sayısı,  .......... Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir" maddesi ile evlerde hayvan beslenmesini sınırlama ve hatta yasaklama yetkisi kayıtsız şartsız bakanlığa verilmiştir. Bu madde ile evlerde sahipleri ile yasayan on binlerce hayvan ailesinden kopartılıp yok edilecektir.
TALEBIMIZ:  Sahipli hayvanların meskenlerde beslenmesine hiç bir şekilde kısıtlama veya koşul getirilmemelidir. Zaten sakıncalı durumlarda mahkemeler yetkilidir ve gerekli kararları hızla alabilmektedirler.

5. Petshop’larda hayvan satışı, üretimi ve ithalatı da yasaklanarak, üretim kontrol altına alınmalıdır.
6. Hayvanat bahçelerini teşvik eden  ve hayvanlar için en büyük ızdırap kaynağı olan deneylere kolaylıklar getiren maddeler  yasada yer almamalıdır.
7. Yasa teklifiyle işkence yapanlara 750 tl para cezası yer almakta, ancak işkence yapılan hayvanın ölmesi halinde para cezasına çevrilecek 1 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.  "Öldürme şartı" içeren bu madde direkt olarak "işkenceye" hapis cezası getirmelidir.
Sayın Başbakanımız, tarihin en buyuk katliamına ortam ve imkan sağlayacak olan bu tasarıya DUR diyeceğinize inanıyor, STK lar ve bilim kuruluşlarının görüşlerine göre bu maddelerin yeniden düzenlenmesini  sağlayacağınıza inanıyoruz.
Saygılarımızla...

cross