1991'den Bugüne

“Sayın Ertuğrul GÜNAY..T.C. Kültür ve Turizm Bakanı

“Sayın Ertuğrul GÜNAY

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı

Sayın Bakanım,

Turlarımız sırasında, gerek müze ve ören yerlerinde gerekse yaşamımızın geçtiği her alanda karşılaştığımız sokak hayvanları turist gruplarının ilgisini çekmekte, yabancı konuklarımızın hayvanlarla iletişim kurma çabalarına, onları sevmek ve beslemek için yarışa girdiklerine tanık olmaktayız. Söz konusu hayvanlar Türk ulusunun doğaya saygısını ve tüm unsurlarıyla huzur içinde beraber yaşayabilmesinin de temsilcisi olarak görülmekteler. Bir başka deyişle sokak hayvanları turlarımızın bazen doğal eşlikçisi olmakta, yabancı ziyaretçilerimiz de, biz de bundan büyük memnuniyet duymaktayız.

Basından da takip edildiği gibi ABD Başkanı Barack Obama ile Papa’nın bile ilgisini çekecek kadar kültürümüzün bir parçası olan sokak hayvanları, turizmimizde vazgeçilmez bir unsur oldu.

İzleyebildiğimiz kadarıyla, sokak hayvanlarının şu ana kadar bir turiste zarar vermesi, ya da hastalık bulaştırması gibi olaylara da rastlanmamıştır.

Son günlerde sokak hayvanlarına yönelik yeni bir yasa düzenlemesi kamuoyunun gündemine gelmiştir. “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tasarı”yla ilgili tartışmaları takip etmekteyiz. Bu tasarının gayet iyi niyetle hazırlandığından eminiz ancak, özellikle ‘sahipli ve sahipsiz tüm hayvanların toplanarak barınaklara, ardından doğal yaşam alanı adı verilecek kimsesiz yerlere gönderileceğine’ ilişkin var olan bir maddenin hayata geçmesi için ülkemizde henüz yeterli altyapı olmadığını düşünüyoruz. Mevcut hayvan barınakları toplanacak hayvanlar için yeterli olmayacaktır, bu da toplanacak birçok hayvanın telef olacağı ihtimalini ortaya çıkaracaktır.

Bizim ve turistlerimizin varlıklarından rahatsız olmadığımız, aksine mutluluk duyduğumuz sokak hayvanlarının yararına olacak tüm yeni düzenlemelere karşı değiliz. Dileğimiz tasarıdaki bazı maddelerin yeniden gözden geçirilmesidir. Aslında hiç kimseyi rahatsız etmeyen sokak hayvanlarının toplanıp götürülmesi yerine, bulundukları mekanlarda kısırlaştırılmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz.

Temsil ettiğimiz profesyonel turist rehberleri camiasının sizden dileği; bu konuya hassasiyet göstermeniz ve tasarı yasalaşmadan gerekli değişiklikler yapılması yönünde çalışmalara destek vermenizdir.

Saygılarımla.

Şerif YENEN

TUREB ve İRO Başkan”


cross