1991'den Bugüne

Seyhan belediyesinin Büyükşehir belediyesine Barınak hakkında Açtığı dava....

cross