1991'den Bugüne

Tokat Belediye Veterinerine sorusturma talebi Merkez Konseyine‏

Tokat Bakimevi Veteriner Hekim hk sorusturma talebimiz

Veteriner Hekimler Birligi Merkez Konseyi Baskanligina,

Veteriner Hekim Mehmet Ucar in sorumlulugunu yuruttugu Tokat Belediye bakimevi, hayvanlarin yasaya tamamen aykiri kotu kosullarda bulundugu, cogunlukla ac ve susuz olduklari, yine yasa geregi olan tibbi bakim ve tedavinin yapilmadigi bir olum kampi halindedir. Bunlarin yaninda bu barinakta gecen hafta 200 olan kopek sayisi, bir haftada birden bire 5-6 kopege inmistir.
Bu kopeklerin ya bu kis ayinda uzaklara ölmeye atildigi ya da dogrudan barinakta oldurulduğu tahmin edilmektedir.
Butun bu yasal olmayan, insani olmayan yaklasimin sebebi Tokat Belediyesi Veteriner Hekimdir.
Birliginizin web sitesinin basinda "Dunyanin en saygin, omur boyu yuksek ahlak vesorumluluk gerektiren, Veteriner Hekimligi Mesleginin uyeleriyiz " cumlesi bulunmaktadir. Oysa Veteriner Hekimler Odasi uyesi de olan bahse konu veteriner hekim, yasalara, etik degerlere ve mezuniyetinde ettigi "Veteriner Hekim Andina" aykiri bir meslek ve gorev anlayisi icindedir. "Turk Veteriner Hekimleri Birligi Hizmetlerinin Yurutulmesine Ilskin UygulamaYonetmeliginin" asagidaki maddelerine aykiri durum olmasi nedeniyle, bu yonetmeligin120. maddesinin (b) sikkina uygun olarak Merkez Konseyinizce, sikayetimize konu veteriner hekim hakkinda "Oda Yonetim Kurulunca" sorusturma acilmasinin saglanmasini talep ediyoruz. Muracaatimiza iliskin 4982 ve 3071 sayili yasalar geregi bilgi ve cevap verilmesini emir ve musaadelerinize saygilarimla arz ederim.

Nesrin Citirik
HAYTAP Baskan Yardimcisi
T.C. Kimlik: 13230091212

Dagitim: BIMER, Icisleri Bakanligi, Orman ve Su Isleri Bakanligi, Tarim ve HayvancilikBakanligi, Valilik, Turkiye'de ki Veteriner Hekim Odalari, Belediye Baskanligi,Valilik HKK Uyesi Kurumlar, Basin Kuruluslari 
EK.. 1. Sikayetimize iliskin Tokat Bakim Evi sikayeti ve yazisi.
2.Muracaatimiza dayanak olmak uzere "Turk Veteriner HekimleriBirligi Hizmetlerinin Yurutulmesine Ilskin Uygulama Yonetmeligi"
_____________________________________________________

EK 1 Tokat Bakimevi durumuna ilsikin ihbar yazisi ve altta fotograflar


Kimden: çağrı dabak <[email protected]>
Tarih: 7 Ocak 2013 00:20
Kime: [email protected]


Sayın Nesrin Hanım
Gün içindeki telefonlaşmalarda istinaden her hafta düzenli ziyaret ettiğim tokat belediyesine bağlı hayvan barınağına geçen hafta 200 yakın köpek bakılıyordu. bu hafta gittiğimde ekte resimleri paylaşıyorum tarih ve saat var sadece 5 köpek vardı şok içerisinde belediyeden birine ulaşmaya çalıştım ama maalesef nöbetçi olması gerekirken kimseye ulaşamadık
karakollara gittim ama biz bakmıyoruz diye red cevabı aldım 155 aradım ama ordan da sonuç yok 153 zabıta telefonlara cevap vermiyor ve son olarak bimeri aradım 150 ama oradan da cevap alamadım bimere yazı ile durumu bildirdim toplu bir itlaf olduğunda şüpheleniyorum toplanan köpeklerle ilgili bir kısırlaştırma programı söz konusu değildir. ayrıca belirli bir kayıt programıda olmadığından tam köpek sayısı belirli değil. Saygılarımla... Cagri DABAK
_______________________________________________
EK 2..........
TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİNYÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
"Hayvanların saygı görme hakları"MADDE 57 – (1) Odalar, Paris UNESCO tarafından 15/10/1978 tarihinde resmen ilan edilen Hayvan Hakları Bildirgesinde bildirilen hayvanların saygı görme haklarına, hayvan onuruna aykırı davranış ve bütün hayvanların, insanlarca gözetilme,bakım ve korunma haklarıyla bağdaşmayan her türlü işkenceye karşı çıkar. Hayvanlara işkence yapanlar hakkında kanunî işlem uygulanır.(2) Her oda kendi bölgesinde hayvanlara işkence yapılmasına göz yuman ya da işkenceye karışan veya vasıta olan veteriner hekimleri kovuşturup haysiyet divanına gönderir. Oda haysiyet divanları bu iddiaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kanun, hukukun genel ilkeleri ve Dünya Veteriner Hekimleri Birliğinin Meslekî Etik Kuralları ışığında özenle inceler ve gerek gördüğü işlem ve girişimleri yapar.16) Görevli olduğu kurumlar ve meslek organlarınca kendilerine verilen görevleri yapmamak, verilen göreve özen ve ivedilik göstermemek,18) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,19) Görevine ve iş sahiplerine ilgisiz kalmak,22) Görev mahallinde uygulanması gereken usul ve esaslara aykırı davranmak"SEKİZİNCİ BÖLÜM Deontoloji Meslek yemini
MADDE 62 – (1) Veteriner hekimler mezuniyet belgelerini veya diplomalarını almadan önce veteriner fakültelerinde düzenlenen bir törende Merkez Konseyi veya oda temsilcisinin de katılımı ile veteriner hekimliği andını topluca okuyarak Meslek Yemini ederler. Toplantıya katılmayanlara dekan veya görevlendireceği bir yetkilinin, Merkez Konseyinin veya oda temsilcisinin katılımı ile Meslek Yemini ettirilir. Veteriner hekimler, meslek yaşamları boyunca veteriner hekimliği andı, çevre ve doğa koruma bilinci ile İnsan ve Hayvan HaklarıBildirgelerini de göz önünde bulundururlar.Meslek onurunu zedeleyici davranışlardan kaçınma
MADDE 64 – (1) Veteriner hekim, mesleğini doğrulukla icra etmek ve onu yüceltmekle yükümlü olup, meslekî faaliyetleri dışında da meslek onurunu zedeleyici davranışlardan kaçınmak zorundadır.
MADDE 118 – (1) Soruşturmaya yetkili merciler şunlardır:a) Oda üyesi veteriner hekimler hakkında soruşturma yapmaya Kanunun 34 üncü maddesi gereğince her odanın yönetim kurulları yetkilidir.
MADDE 120 – (1) İlgili hakkında soruşturma;a) Bildirim veya yakınma,b) Merkez Konseyinden gelen bildirim,c) Oda yönetim kurulunca gerek duyulması,üzerine kendiliğinden yapılır.Bildirim veya yakınma
MADDE 121 – (1) Sözlü bildirim veya yakınma, herhangi bir kişinin Merkez Konseyine veya odaya başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu veteriner hekimi ve bu Yönetmeliğin kapsadığı diğer kişileri belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.(2) Bildirim veya yakınmanın sözlü yapılması durumunda yakınmada bulunan kişinin açık kimliği, adresi, hakkında bildirim yapılan veya yakınılan kişinin kimliği, yakınmanın veya bildirimin konusu, maddi olaylar, bildirim günü, varsa konuyla ilgili kanıtları içeren MerkezKonseyi veya oda yönetim kurulu üyelerinden biriyle bildirim veya yakınmada bulunan kişi ve sekreter tarafından imzalanan bir tutanak tutulması zorunludur.(3) Yazılı bildirim veya yakınma, ilgili odaya ve Merkez Konseyine verilecek yazıyla yapılır. Bu yazı yukarıdaki hususları içermelidir. Aksi hâlde yakınmayı veya bildirimi yapan kişiden bu hususlar Merkez Konseyi veya oda yönetim kurulları tarafından sağlanmalıdır.(4) Kimliksiz, adressiz ve imzasız bildirim veya yakınmalar işleme konmaz.Kendiliğinden soruşturma
MADDE 122 –(1) Merkez Konseyi, bildirim veya yakınma olmadan da Kanuna, bu Yönetmeliğe ve Birlik yetkili organlarınca çıkarılan deontoloji ve etik kurallara aykırı hareketlerin varlığı hâlinde, ayrıca; mesleğin, meslektaşlarının, odaların ve Birliğin onur ve itibarını sarsıcı her tür eylem,beyan ve yayında bulunan bu Yönetmelik kapsamındaki kişiler hakkında ilgili odaca soruşturma açılmasını isteyebilir.Disiplin cezası vermeye yetkili merciler
MADDE 126 –(1) Oda haysiyet divanları; Kanunun 41 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı cezaları vermeye divanı yetkilidir.Onaylama ve karar
MADDE 128 – (1) Oda haysiyet divanı, hakkında kovuşturma yapılan veteriner hekim için Kanunun 41 inci maddesine göre uygun gördüğü ceza kararını, 35 inci maddeye göre üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alır.Oylamada eşitlik hali mevcutsa başkanın verdiği oy yönünde karar alınmış sayılır.

 

[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected];


cross