1991'den Bugüne

ÜSKÜDAR: Belediye Başkanı Mustafa Kara'ya Soruyoruz: '' Yok Ettiğiniz Hayvanlar Nerede?''

 

Not: Bu yazı BİMER sitesi üzerinden ve kargo ile BİMER ve BAŞBAKANLIK ile AKP Genel Başkanlığınadosya ile ayrıca gönderilmiştir, twitter ve facebook ve diğer sosyal medya ağları ile dağıtımına başlanmıştır.

Not: Bu yazı BCC olarak AKP İl Genel Meclisi Üyeleri, AKP İl Yönetim ve İl Yürütme Kurulu Uyeleri,AKP İçeler Başkan ve Yardımcılarına, AKP İstanbul Milletvekillerine gönderilmiştir.

Üsküdar Belediye Başkanı Sn Mustafa Kara,
Sorularımızı cevaplayınız,
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği ekte sunulan ilgili maddeleri gereği, Belediyeler sahipsiz hayvanlara ilişkin faaliyetlerinde YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜLER ile koordineli çalışmak zorundadırlar. Bu yasal bir mecburiyettir
.
Belediyeniz Veteriner İşleri Müdürü Sıtkı Uçar ise, telefonla kendisine ulaşan tüm hayvanseverlere"gönüllülerle koordinasyon kurmak gibi bir mecburiyeti olmadığını, tüm uygulamaları kendisinin yapacağını" ifade etmektedir.(bunu bizzat tarafımıza da söylemiştir)
Sıtkı Uçar, Üsküdar bakım evinde  8-9 yıla yakındır yaşayan, bir kısmı da mağdur olan hayvanları "doğaya bırakma" iddiası ile barınaktan çıkartarak bu HAYVANLARI YOK ETMİŞTİR. Yıllarca bakım evinde  yaşayan ve tamamen insan elinden beslenmeye alışan hayvanları ULAŞILMAYACAK ISSIZ ALANLARA bırakmak CİNAYETLE eşdeğerdir.

Sıtkı Uçar, aynı zamanda bakım evinde ki hayvanları (muhtemelen etraf kirlenmesin diye) küçük dar alanlara kapatarak da suç işlemektedir.
Sıtkı Uçar, Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyine ve Veteriner Hekimler Odasına ayrıca şikayet edilecektir. Belediyeniz ise bu uygulamaları ile PARTİLERİN genel merkez yönetimleri ve toplum kesimlerine şikayet edilecektir.
Bu bağlamda:

1. Ayrı ayrı olmak kaydı ile 2010, 2011 ve 2012 yıllarında kaç adet hayvan dışarıdan alınıp normal müşahede süresi içinde kısırlaştırılıp alındıkları yere bırakılmıştır? Yazılı belgeleri ve küpe numaraları ile tarafımıza gönderilmesini talep ediyoruz.
2. Bu "normal müşahede süresinin" dışında barınakta yaşayan hayvanlardan, veteriner Sıtkı Uçar'ın talimatı ile doğaya bırakılan hayvanların TEK TEK küpe numaraları, "kaç yıl o bakım evinde yaşadıktan sonra bırakıldıkları" ve bırakıldıkları mahalle ve sokak isimlerinin tarafımıza yazılı kayıtları ile bildirilmesini talep ediyoruz.
4. Veteriner Sıtkı Uçar, bu bakım evinde yaşayan hayvanların bırakılma karar ve yerlerini tespit ederken "gönüllü kuruluş ve kişiler" ile koordineli çalışmışmışdır, bunun da tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
Sayın Başkan,

Yasa hükmünün uygulanarak sahipsiz hayvanların yasada belirtilen tüm işlemlerine ilişkin gönüllü kuruluş ve gönüllüler ile koordineli çalışmaların başlamasını, hayvanların bakım evi içinde ki yerleştirilmelerinde

gönüllüler ile müşterek çalışılmasını, YILLARCA bakımevinde yaşayıp sonra bilinmeze atılan hayvanların BULUNUP tekrar koruma altına alınmasını,
Belediyenizde sahipsiz hayvanlara ilişkin yetkinin Sıtkı Uçar'dan alınıp, yasa hükümlerini uygulayacak, gönüllülerle yasal çerçevede koordineli çalışacak bir veteriner hekime verilmesini talep ediyoruz.
Yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile, müracaatımıza doğru ve net cevapların 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
Nesrin Çıtırık
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı

TC Kimlik.. 13230091212

Dağıtım: BİMER, TBMM Çevre Komisyonu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Orman Su İşleri Bölge Müdürlükleri

ve İl Müdürlüğü, AKP İstanbul Milletvekilleri ve İl ve İlçe Teşkilatları, Basın Kuruluşları, İlgili Resmi ve Özel Kuruluşlar, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu, Hayvan Hakları Dernek ve Platformları.

Kimden: asude ustaoglu <[email protected]>
Tarih: 15 Temmuz 2013 12:34:44 GMT+03:00
Konu: BİR İMZA DA SİZ VERİN,DÜNYALARINI DEĞİŞTİRİN....

SEVGİLİ HAYVAN KORUMACI VE VİCDAN SAHİBİ ARKADAŞLAR.. Üsküdar Barınağının Vet.İşl.Md. Sıtkı Uçar ın eliyle Belediye Başkanı Mustafa Kara onaylı yasal ve vicdani olmayan uygulamaya *DUR* demek isterseniz dilekçemizi okuyup imzalamanız yeterli olacaktır... BARINAK VETERİNERLERİNE VERİLEN TALİMATLA,ANNE VE BEBEKLER KÜÇÜCÜK KAFESLERE TIKILMIŞTIR...El kadar bebekler ve annelerin geniş güneşi gören bahçeler yerine bir metrekarelik kafeslere tıkıldığı,vereceğiniz her imza da canların eskisi gibi, GENİŞ BÜYÜK BAHÇEDEKİ YERİNİ ALMASINI SAĞLAMAKTIR AMACIM..BİR İMZA DA SİZ VERİN,DÜNYALARINI DEĞİŞTİRİN....

http://www.change.org/tr/kampanyalar/bir-sokak-hayvan%C4%B1n-sesi-olmak-t%C3%BCm-hayvanlar%C4%B1n-sesi-olmakt%C4%B1r?utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_false

Ek.... Hayvanlari Koruma Kanunu Uygulama yonetmeliginin Belediyelerin ve Il Cevre 
Mudurlugunun gonullulerle birlikte calismalari ile ilgili hükümleri:

Madde 7 - (1) Belediyeler;
a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla,
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla gorevli ve sorumludur.


MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;
a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,
b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz
hayvanların kontrolünü takip etmekle,
e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla
eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla, 
f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile
koordineli olarak düzenlemekle.... sorumludurlar.

---------- Yönlendirilmiş ileti ----------
Kimden: NESRIN CITIRIK <[email protected]>
Tarih: 21 Temmuz 2013 18:37
Konu: Üsküdar Beld. Başkanı Mustafa Kara:Veteriner Sıktı Uçar emri ile "Yok edilen hayvanların" bulunması, 10 yaşında ki hayvanlar bile atıldı...
Kime: [email protected]
Cc: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], veteriner <[email protected]>, [email protected], [email protected], [email protected], HAYSES HAYVİST <[email protected]>, Sinem SARAÇOĞLU <[email protected]>, zeynep tekin <[email protected]>, berna özüdoğru <[email protected]>, Seda Arig <[email protected]>, Esin önder <[email protected]>, gülsen özçelik <[email protected]>, Genç HAYTAP <[email protected]>, Ayten TUTKUN <[email protected]>, bimer <[email protected]>

cross