1991'den Bugüne

3.Yazı:Valiliğe: İnsanların bayramı HAYVANLARIN FELAKETİ olmasın !

 


Konu: Bayram tatilinde bakım merkezinde görevli personel ve yemek durumuna ilişkin bilgi talebimiz...

Valilik Yüksek Makamına,

Her yıl bayram tatillerinde barınaklarda görevli bulunmaması, görevli bulundurulsa da yerler kirlenmesin diye  yemek ve su vermemesi nedeni ile sahipsiz hayvan bakim merkezlerinde ki hayvanlar günlerce AÇ ve SUSUZ kalmaktadırlar. Yani "Insanlarin Bayrami HAYVANLARIN  FELAKETI" olmaktadır.
Bu şekilde kutsal bir ayın sonunda gelen bayramda, bu insanlık ve islam dışı felaketin belediye bakım merkezinde de olmaması için, Valiliğiniz bünyesinde ilgili tüm kurumlarla toplantı yapılarak alınacak tedbirlerin belirlenmesini, belediyelerin yazılı olarak ikaz edilmesini, Orman Su İşleri Müdürlüklerince ve kaymakamlıklarca görevlendirilecek "Hayvan Hakları Denetim Elemanlarınca" bayram boyunca bakım evlerinde denetim yapılmasını talep ediyoruz.
Bu bağlamda, valiliğinizce yapılacak toplantıda belirlenecek olan belediyenin çalışmalarına ilişkin aşağıdaki sorularımızın cevaplandırılmasını talep ediyoruz:
1. Arefe günü ile birlikte 5 gün sürecek olan bu bayramda bakim merkezinde  kaç  görevli çalışacaktır? Hangi saatler arasında orada bulunacaklardır?
2. Dışarda ki acil hasta ve yaralı hayvanlara müdahale hangi veteriner hekiminiz tarafından ve nasıl yapılacaktır ve barınaktaki hastalık-yaralanma olayları için hangi veteriner görevlendirilecektir ve bu veteriner hekime nasıl ulaşılacaktır?
3. Tatil süresince yemekler hangi kuruluşlardan alınacaktır? Hangi saatlerde yemek verilecektir? Barınakta yeterli yemek bulunacak midir?

4. Basın kuruluşlarını bayramda barınakları ziyaret edecektir. Basın mensuplarına hangi yetkili bilgi verecektir?
5. Vatandaşı, aileleri çocukları ile birlikte bayram tatilinde bakim merkezini ziyarete davet edilecektir. Bu ziyaretin hangi saatler arasında yapılması uygundur?
Bu hususların  Orman Su İşleri Müdürlüklerince ve Kaymakamlıklarca görevlendirilecek hayvan hakları denetim elemanlarınca bayramda denetlenmesini, yukardaki sorularımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
Isim, soyisim, TC kimlik, Adres...

Dagitim: Orman Su İşleri Bakanlığına, Diyanet İşleri Başkanlığına, Belediye Başkanlığına, Orman Su İşleri Müdürlüğüne, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşlarına, Hayvan Hakları  grup ve platformlarına, STK lara...
__________________________________________________________________________
cross