1991'den Bugüne

TOPLANTI, Gorusme ve Ziyaret KURALLARINDA evrensel dogrular, uygulanmasi gerekli

TOPLANTI, GORUSME ve ZİYARET KURALLARI

Kurumsallaşmış bir sivil toplum örgütü olmanın gereği açısından uyulması gereken genel KURAL ve DAVRANIŞ biçimleri vardır.
Ana hatlar ve kurallar manzumesi çerçevesinde çalışmaları sürdürmek, söylem ve amaç birliği sağlaması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca bu hususlara dikkat edilmesi durumunda, üyelerin değerli olan zamanları boşa harcanmamakta, gereksiz tartışmalar önlenmiş olmaktadır.
Derneklere uye alımı konusunda aranan özelliklerin başında, hoşgörülü, güvenilir, insan ilişkilerinde sakin, saygılı ve mesafeli olmayı ilke edinmiş olmak gelir. Başka kişi ve kuruluşların yaptığı işler konusunda hiçbir şekilde eleştiri yapılmaması önemli bir husustur. Ayrıca dernek üyeleri icin de birbirlerinin yaptıkları çalışmaları değerlendirmek, biçimsel tenkitte bulunmak, eksik bulduğunu ifade etmek kaçınılması gereken davranışlardandır.
Gönüllü çalışmalarda, herkes kendi koşulları çerçevesinde uygun gördüğü biçimde ve uygun gördüğü kadar çalışır. Bu konuda eleştiri veya yargılama doğru olmadığını için yapılmaması gerekir.
Kavga ve tartışmaya yönelik kişiliği olan arkadaşların dernek üyesi olmadan bireysel çalışmaları yapması önerilir. Dernek çalışmasında, koşullar ve kişilerin özelliği ne olursa olsun, ekip üyeleri ile uyumlu çalışmak esastır.

Genel Toplantı , Görüşme ve Ziyaret Kuralları
Hayvan hakları mücadelesinde , saha çalışmalarının yanında,  akıl ve bilgi temelinde LOBY, PR ve HUKUK çalışmalarına çok önem vermek gereklidir.
Başarılı  olunması için gerek toplantılarda ve gerekse kurumsal veya bireysel görüşmelerde kurallı bir çalışma sistemi oluşturulmalıdır.

A- Toplantı Kuraları:

l. Toplantı baslangıç saatinde herkes gelmeli, toplantıya katılamayacak olanlar bunu önceden bildirmelidir.
2. Her toplantının mutlaka bir yöneticisi olmali, toplantıda karşılıklı konuşmalara girilmemelidir. Bu nedenle mutlaka söz istenmeli, karşılıklı  konuşmalara girilmemeli, konuşan kişinin sözü kesilmemelidr.
3. Bir kişi konuşurken, diğer kişiler aralarında konuşmamalı, konuşan kişiyi dikkatle dinlemelidir.
4. Toplantılarda prensip olarak orada olmayan üçüncü kişiler hakkında görüş beyan edilmemelidir.
5. Cevreden duyulması rahatsızlık yarataçak ve daha sonra kendimizi zor duruma düşürecek  özel konular toplantılarda  dile getirilmemelidir. Aksi takdirde, bir kişinin bunu başkasına iletmesi durumunda, tüm gruba karşı bir güvensizlik oluşacaktır .
6. Toplantı süresince gündem dişi konular dile getirilmeyecektir.
7. Toplantıyı yönetenler ve eski katılımçılar özellikle toplantıya ilk kez gelen kişilere sıcak ve ilgili bir yaklaşım içinde olmalıdırlar.
8. Sürekli şikayet ve sorun dile getirme, oluşacak sinerjiyi olumsuz yönde etkiler ve motivasyonu azaltır. Sitemkar konuşmalar, sitem edilen kişiyi sadece uzaklaştırmaya yarayacaktır. Gönüllü çalışmalarda kimse kimsenin yaptığı işe bir değer biçmek hakkına sahip değildir.
9. Toplantılarda önerilen ve yapılması istenen işler için, öncelikle öneri sahibinin yerine getirmesi beklenir. Yoksa toplantılar güzel fikirlerin ve görüşlerin uçuştuğu zaman kaybına neden olan ortamlara dönüşür.
10. Toplantılarda kılık kıyafet, herkesin kendi tarzına uygun olarak özenli ve düzgün olmalıdır.
11. Toplantı süresince, aşırı samimiyetten uzak, mümkün olduğunda formal bir üslup kullanılmalıdır, hitaplar dikkatle seçilmelidir.

Yukarıdaki hususlara özenle uyulması durumunda, herkesin çok değerli olan zamanı en verimli şekilde kullanılmış olur, toplantılar amacına ulaşır.

B - Resmi veya Özel kurumlara yapılan ziyaretlerde dikkat edilmesi gereken hususlar

Hayvan korumacılar, öncelikle devlet kurumları, özel kuruluşlar ve toplum ile kurulacak iletişim ile CANLARIN yasam haklarını  savunabileceklerini unutmamalıdır.

l. Ziyaret edilecek kurum ve kişi hakkında önceden bilgi sahibi olunmalıdır. Ziyaret edilen kişi ile, siyasi veya sosyal boyutlarda tartışmalara asla girilmemeli, ana amaç dışındaki konulara mümkün olduğunca değinilmemelidir.
2. Ziyarete gidecek kişiler kılık kıyafete azami özeni göstermeli, ilk pozitif etkinin avantajını  yakalamalıdır.
3. Önceden hangi konuların kim tarafından ziyarette dile getirileceği kararlaştırılmalı, mümkün olduğunca ana konu dışına çıkılmamalıdır.
4. Ziyaret edilen kişi konuşurken, diğerleri kendi aralarında konuşmamalı, dikkatle dinlemelidir.
5. Hiç bir şekilde kişisel konu ve sorunlar dile getirilmemelidir. Gündem dışı hiç bir konuşma yapılmamalıdır.
6. Her ziyaret sonrası bir özet yapılmalı ve saklanmalıdır.
7. Ziyaretlerde, başka kişi veya kurumlar için negatif söylemler dile getirilmemelidir.

C- Toplumsal ve sosyal  ilişkilerde uyulması gereken kurallar

Hayvan korumacılar olarak yıllara dayalı olumsuz ve hatta nefrete dayalı bir imaja sahip olduğumuz  bir gerçektir.
Bu bağlamda hayvan korumacılar olarak bir İMAJ DEĞİŞİMİ hedefi koymak ve bunun gereği için POZİTİF İLİŞKİLER OLUŞTURULMASININ gereğini  yapmak durumundayız.

l. Yüksek ses, hırçın ve kavgacı bir üslup, sadece konuşan kişiyi rahatlatır ama savunulan konuda hiç bir kazanım getirmez. Mevcut nefreti artırır. Bu nedenle sabırlı ve toleranslı olmak önem taşımaktadır.
2. Sürekli suçlayan, şikayet eden bir üslup ise çaresiz ve aciz bir imaj oluşturacağından, muhatap üzerindeki etkiyi azaltır. Sorunları dile getirirken  çözümün de  bir parçası olacağımızı hissettirmek durumundayız.
3. Bizimle aynı görüşte olmayan kişilere karşı hemen kavgacı ve agresif tavır içine girmek, o kişilerin bize ve dolayısı ile hayvanlara karsı olan tavrını daha da keskinleştirmekten başka işe yaramaz.
5. Sokaklarda veya görüşmelerde ayak üstü KAVGA ve TARTIŞMALARIN hiç  bir kazanım getirmeyeceği bilinmeli ve bundan şiddetle kaçınılmalıdır.
8. Sıcak, sevecen, anlayan, hücum etmeyen bir HAYVAN KORUMACI profili, kapalı olan pek çok kapıyı açacaktır.
10. En önemli hususlardan birisi ise, hayvan korumacıların sürekli olarak birbirlerinin çalışmalarını yargılaması ve değerlendirmesidir. Bundan mutlaka kaçınılmalı, bir çakıl taşın kaldırılmasını bile önemli ve değerli görmelidir.
Daima en iyi hayvan severin kendimiz olduğu, bizden başka gönüllü veya bir kurum yetkilisi  veya bir başkasını hayvan düşmanı olduğu, onlara her türlü saldırı ve hücumun bizim EN TABİİ HAKKIMIZ olduğu yaklaşımı, hayvanların bu gün içinde bulundukları durumun ana sebeplerinden biridir. Bu yaklaşımdan şiddetle kaçınmalıyız.

cross