1991'den Bugüne

GENELGE - İtlaflar Hakkında Valilik Genelgesi

Genelgeyi gönderen kuruluş: Çevre Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığı
Sayı: B 18 0  DMP 0 03.05.013/20-221            Sağ başta yazan numara: 15240
Tarih: 11.09.2003-11-02

Konu: Sokak Hayvanları ile ilgili  çalışmalar

Genelge Başlığı: Valiliklere (İl Çevre ve Orman müdürlüğü)

İlgi: 01.05.l998 tarih ve 1998/6 sayılı genelge
       23.12.1999 tarih ve 1999/34 sayılı genelge

Genelgeyi gönderen yetkili ismi: Prof. Dr. M. Kemal Yalınkılıç, Genel Müdür

Genelge başlık yazısı:
                 Bilindiği üzere hayvanlara kötü muamele ve itlafın önlenebilmesi amacıyla, bakanlığımızca hazırlanan ilgi genel gelirimiz tüm valiliklere gönderilmiş ve belediyelerin gerekli tedbirleri almaları istenmiştir. Bu kapsamda, tüm hayvanların yaşama haklarından yararlandırılması ve bilhassa süratle aşılama ve kısırlaştırılmalarına özen gösterilerek korunması ve popülasyonunun kontrol altına alınması yönünde icraatlarda bulunulması, ayrıca kısırlaştırılmalarına rağmen saldırgan karakterleri değişmeyen hayvanlar için barınak oluşturulması gereği bildirilmiştir.
                 Genelgelerimizde de belirtildiği gibi, ülkemizde başıboş hayvanların zehirlenmesinde kullanılan striknin maddesi hayvanların iskelet kaslarında kas titremeleri ve tetanik spazmalara yol açarak bunların nihayetinde de solunum kaslarının felç olması ile ölümlerine olmaktadır. Ölüm süresi 1-2 saat olduğu gibi iki gün içinde de olabilmektedir. Bazı zehirli maddeler de, hayvanın iç organlarının parçalanmasına sebebiyet vererek öldürmektedir. Bu yönleriyle zehir kullanılarak yapılan hayvan itlafı, hayvanlara büyük acı ve ızdırap vermekte olup, bu maddelerin kullanılması insani değildir.
                  Ayrıca striknin gibi zehirli maddeler ile zehirlenmiş fakat ilk etapta bulunamamış hayvan ölülerinin toplanarak vücutlarında bulunan zehirin hem suya hem ve toprağa karışmasının önlenmesi için en az bir metre derinlikte çukurlar açılarak gömülmesi ve zehirlenerek öldürülen hayvanların etinde bulunan zehirin diğer hayvanlarca  tüketilmesinin engellenmesi gerekmektedir.
                 Bilindiği üzere kedi, köpek gibi hayvanlar kemiricilerle beslenirler ve kemiriciler üzerinde bir nevi kontrol görevi yaparlar. Bu tür hayvanların öldürülmesi, kuduzun yayılmasında birinci derecede rol oynayan kemirici hayvan popülasyonunun da aşırı bir artışa  neden olabilir. Bu yöntem ile sahipsiz hayvanlar ile mücadelede ekolojik kriterlerin dikkate alınması temel öneme haizdir. Ancak hayvanların öldürülmesi zorunlu olan kuduz gibi hastalıklarda pentobarbitoral sodyumun kullanılması hayvanın en az acı çekerek ölümümü sağlayacaktır. Bu maddenin anestezik dozu  damar içi 20-30 mg/kg olup, hayvan ötenazisi için bu miktarın 3-4 katı kullanılması gerekmektedir.
                Sadece ötenazisi mecburi hayvan hastalıklarında hayvan uyutulması için pentobarbitoral sodyumun kullanılmasına özen gösterilmesi, diğer zehirli maddelerin kullanılmaması genelgelerimiz ışığında ilinize bağlı tüm belediyelerin 2003 yılında yapmış oldukları (2003 yılında kaç aşılama, işaretleme, sahiplendirme yapıldığı, kaç hayvan kapasiteli barınak oluşturulduğu, barınakta tutulan hayvan sayısı ve 2004 yılı içinde başlatılması ve yapılması planlanan) çalışmalar ile birlikte il çevre ve orman müdürlüklerinin koordinasyonunda il tarım ve il sağlık müdürlüklerinin de bu konuda görev ve yetki alanları kapsamında yürüttüğü faaliyetler hakkındaki bilgilerin bakanlığımıza gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                           Prof. Dr. M. Kemal Yalın kılıç
                                                                    Bakan adına
                                                                   Genel  Müdür

Ekler: 1998/6 sayılı genelge
1999/34 sayılı genelge
Barınak Kriterleri (3 sayfa)

DAĞITIM: Tüm Valilikler

cross