1991'den Bugüne

HUKUK - HAYVAN HAKLARININ anayasa taslağına konulması hakkında

Sevgili Arkadaşlar

           29 Eylül 2007 tarihinde Hürriyet Gazetesinin 22. sayfasında AKP nin ANAYASA KOMİSYONU üyelerinin, Bingöl’de yavru ayının dövülerek öldürülmesi olayının yaşanması üzerine HAYVAN HAKLARININ anayasa taslağına konulmasının kararlaştırıldığı haberi yer almıştır.

           Komisyonda, Hayvan Hakları Yasası olmasına rağmen, uygulamadan beklenen sonuç alınmadığı için Anayasanın 129’uncu maddesine tek cümle ile hayvan hakları da eklendiği belirtilmektedir.

          Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, ayının öldürülmesinin kendisini derinden etkilediğini anlatarak, hayvan haklarının mutlaka Anayasa’da yer alması gerektiği konusunu ısrarla savunduğu haberde vurgulanmaktadır.

          Konunun “AYRI BİR MADDE olarak düzenlenmesine” komisyon üyesi olan öğretim üyelerinin karşı çıktığı, çevrenin korunması maddesinde yer almasının daha doğru olacağını savunmaları neticesinde, hayvan hakları aşağıdaki ibare ile Anayasa’da yer almıştır:

         Devlet herkesin, insani gelişimini mümkün kılan sağlıklı bir çevrede yaşaması için gerekli tedbirleri alır. Hayvanların ve Çevrenin en üst düzeyde korunması ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ilkesi ile uyumlu olarak herkesin ve devletin görevidir”

         Sevgili Arkadaşlar,

         Bundan böyle tüm resmi müracaatlarınızda, valilik, belediye, kaymakamlık, emniyet ve jandarma gibi kuruluşlara olan ziyaretlerinizde ve sorunlarda, BU YAZIYI PRİNT EDEREK yanınızda taşıyıp gösterin.

         Bu eğer uygulanması konusunda TK çalışmaları yapar ve toplumsal baskı uygulatabilirsek, canlarımızın korunmasına önemli bir kazanım olacaktır.

         Lütfen bunu BÜTÜN SÖYLEMLERİMİZDE dile getirelim.

                                           Selam ve sevgilerimle        nesrin/adana/dohayko

 

cross