1991'den Bugüne

HUKUK - Hayvan hakları Anayasada

Hayvan hakları Anayasa’da

29 Eylül 2007

 

Nuray BABACAN Bülent SARIOĞLU / ANKARA

 

AKP’nin Anayasa Komisyonu üyeleri, Bingöl’de yavru ayının dövülerek öldürülmesi olayının yaşanması üzerine hayvan haklarının Anayasa taslağına konulmasını kararlaştırdı. Hayvan Hakları Yasası olmasına rağmen uygulamadan beklenen sonuç alınmadığı için Anayasa’nın 129’uncu maddesine tek cümleyle hayvan hakları da eklendi.

AKP’nin Anayasa Hazırlama Komisyonu, son toplantısında önemli bir adım atarak, hayvanların korunmasını bir cümleyle Anayasa’ya koydu. Öğretim üyeleri ve AKP’li milletvekillerinden oluşan Komisyon, Sapanca’da yaptığı toplantıda, çevrenin korunmasına ilişkin maddeleri görüşürken, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, hayvan haklarına ilişkin bir düzenlemenin Anayasa’da yer alması gerektiğini söyledi. Katılımcılar, Türkiye’nin oldukça kapsamlı bir Hayvan Hakları Yasası olduğunu belirterek, tereddüt belirttiler. Ancak, yasaya rağmen, uygulamada beklenen sonucun alınamadığı gündeme geldi. Hayvan haklarına ilişkin bağlayıcı hükümlerin Anayasa’ya konulmasının, olumlu sonuçlarının olacağını tartışıldı.

ÇUBUKÇU ISRAR ETTİ

Bu sırada, Çubukçu geçtiğimiz günlerde Bingöl’ün Yedisu İlçesi’nde serinlemek için suya giren bir ayı yavrusunun, vatandaşlar tarafından taş ve sopalarla öldürülmesi olayını anlattı. Bu olayın dakikalarca TV’lerden yayınlandığını ve ayı yavrusunun kendini kurtarmaya çabalamasına rağmen ısrarla taşlanmasının kendisini çok etkilediğini dile getirdi. Tüm üyelerin, yakından bildiği örneğin konuşulmasının ardından hayvan haklarının ayrı bir madde olarak düzenlenmesi tartışıldı. Ancak öğretim üyeleri, bu düzenlemenin çevrenin korunması maddesinde yer almasının daha doğru olacağına karar verdiler. Katılımcılar, ortak karar aldı ve Hayvan Hakları ilk kez Anayasa’ya 129’uncu maddede girdi.

Çevrenin korunmasına ilişkin madde, şöyle düzenlendi: "Devlet herkesin, insani gelişimini mümkün kılan sağlıklı bir çevrede yaşaması için gerekli tedbirleri alır. Hayvanların ve Çevrenin en üst düzeyde korunması ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle uyumlu olarak, herkesin ve devletin görevidir."

cross