1991'den Bugüne

HUKUK - Yargıtaydan Bozulan Yerel Mahkeme Kararı ( Evden Tahliye )

       Köpeklerin sahipleri ile kalmasını karşı çıkan yerel mahkeme kararını, yaptığımız temyiz üzerine yargıtay , " evindeki teknik kusur eksikliği yüzünden , evin kat irtifakına geçmemesi " gerekçesi ile haklı olarak  BOZMUŞTUR.

      Kırklarelinde sokak hayvanlarına sahip çıkan Engin Hanım ve Atiye Hanım bundan böyle sokaktan sahiplendikleri bu hayvanlar ile yaşamaya devam edecekler.

      Her ne kadar duruşma çıkışında davacı taraf ben bunu  "Avrupa insan hakları mahkemesine de götüreceğim , yeniden dava açacağım"  dese de !

 

Ahmet Kemal Şenpolat 

cross