1991'den Bugüne

HAYTAP ANADOLU İMDAT TURU 21.GÜN NİĞDE ÇÖPLÜĞÜ‏

Haytap Anadolu İmdat Turu 21.gün Niğde çöplüğü ve bakımevi ziyaretleri,
Haytap ekibi Niğde'de yerel gönüllüleri Esra Çelebi Zengin ve Nurşah Kartal ile birlikte Niğde Çöplüğüne gitti.
Çok büyük olan bu çöplükte çöple beslenen inekler, çöp toplayan ailelerin çok sayıdaki çocukları ve yüzlerce köpek vardı.
Toz fırtınasından, tüm ekibin gözleri ve kulakları toz doldu.
Çöplerin arası ve yakın civardaki tepeler , iririli ufaklı çok sayıda köpek ile doluydu ve bunlar yaklaşılmasına izin vermiyor kaçıyorlardı. Ekip çöp alanındaki köpeklerin fotoğraflarını çekip herhangi bir katliama karşın kayıt altına aldı..
Burada çalışan geri dönüşüm işçileri ile görüşüldü, etrafta yüzlerce köpek olduğu bilgisi teyid edildi.
Hayvanlar besin ihtiyaçlarını çöpten sağlarken, su ihtiyaçlarını da yerel gönüllüler ve belediye veterineri Mert beyin çabalarıyla çöp alına konulmuş, haftada bir kaç kez itfaiye tarafından doldurulan su odaklarından sağladıkları görüldü.
Ayrıca çöplüğün bir kaç aya kadar kapatılılacağı bilgi alındı.
Çöpten beslenen 500 den fazla köpeğin, besin kaynağı kuruduğunda besinarmak için şehre inmeye başlaması burada ciddi bir sorun oluşturacaktır.
Bu köpeklerin yakalanıp rehabilite edilmeleri şu aşamada imkansız görünüyor olmasından dolayı , ön tedbir olarak çöplük yakınına daha fazla sayıda  su yalakları ve artık yemeklerin konulacağı beslenme yerlerinin yapılmasının akut çözüm olacağı ve  daha sonrasında olası katliamların önüne geçmek için, valiliğin, il sağlık müdürlüğünün , il tarım müdürlüğünün, Erciyes üniv. veteriner fakültesinin, ortak bir çalışma yapılması konusunda proje hazırlanması gerektiği  kararına varıldı.
Ekip Burada tespit edilen sorunları ve çözümleri hakkında ilgili  makamlarla görüşmeler yapmak üzere çöp alanından ayrıldı.
Ege Sakin
Haytap Temsilcisi
cross