1991'den Bugüne

102. Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olunuz. Belediye ve Toplum Karşısında güçleniniz.

102. Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olunuz. Belediye ve TOPLUM karşısında güçleniniz.

Sokaklarda Zehirlenen, barınaklarda da açlığa mahkum hayvanlar için kahrolmak ve şikayet etmek yerine "BEN BURADAYIM ve SAVAŞMAYA HAZIRIM" demek istiyorsanız, YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ (YHKG) olmalısınız. Belediyeler ve Orman Su İşleri Müdürlükleri, karşılarında güçlü hayvan severler görmemek için, bin dereden su getirip YHKG Seminerlerini açmamak için direniyorlar. Gönüllülerin bir kısmı da daha bunun ne olduğunu, nereye müracaat edeceğini bile bilmiyor.


1. Aşağıdaki KANUN MADDELERİNİ okuyunuz. Nasıl YHKG olacağınızı ve bunun size ne kadar BÜYÜK BİR GÜÇ verdiğini görünüz. Tabii bu gücü kullanmak için kanun maddelerini okumalı ve öğrenmelisiniz. 
2. Yine aşağıda ÖRNEK MÜRACAAT yazısı var. Bunu Orman Su İşleri Müdürüğüne veriniz. Müdürlük bu müracaatları İl Hayvanları Koruma Kuruluna sunup SEMİNER AÇMA kararı aldıracak. Belediyeler bu aşamada devreye girip seminer için yer vs temin edecek. 
3. Bir şehirde 1 tek kişi bile olsanız, semineri, kurul periyodu olan en geç 3 ay içinde açmak zorundalar. Ayrıca eğitim, diploma, STK lara üyelik gibi koşullar YASAYA AYKIRIDIR. Bakanlığa şikayet ediniz ve lütfen bize de bildiriniz.
Hayvan dostlarımızı YOK ETMEYE odaklı olan BELEDİYE ve SEYİRCİ olmaya odaklı olan ORMAN SU Müdürlüklerinin sizi ENGELLEMESİNE izin vermeyiniz, bastırınız, zorlayınız, HAKLARINIZI SÖKE SÖKE ALINIZ. Sizi ekarte etmek isteyen Belediye Veterinerlerinin hevesini kursağında bırakınız.

Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.

YHKG OLMAK İÇİN ÖRNEK YAZI:
==============================================
KONU: Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olma talebim hk gerekli işlemin yapılması
DAĞITIM: Orman Su İşleri Bakanlığına, Valiliğe, Valilik İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığına

ORMAN SU İŞLERİ İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE,
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereği, "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" olmak istiyorum. Ekte 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopim ve açık adresim bilgilerinize sunulmuştur.
En kısa zamanda bu talebimin, İl Hayvanları Koruma Kuruluna sunularak, Eğitim Seminerinin en kısa zamanda açılması için karar alınması ve seminer açılması konusunda gerekli işlemin başlatılmasını talep ediyorum.
Müracaatıma ilişkin tarafıma 4982 sayılı yasa gereği bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim
Tc kimlik
Açık adres ve telefon
Ek...1. İki Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi
Ek....2. Talebime ilişkin yasa maddeleri
=====================================

HAYVANLARI KORUMA KANUNU

MADDE 18. - Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir.

Yerel hayvan koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki, öncelikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşılı hayvanların markalanması ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
MADDE 11 – (1) Yerel Hayvan Koruma Görevlileri:
a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eşgüdüm sağlamakla,
b) Bölgelerindeki lokanta, işyeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirmekle,
c) Görevleri kapsamında tespit ettikleri olumsuzlukları il müdürlüğüne bildirmekle,
MADDE 5 – (1) ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ 
b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle,
MADDE 6 – (1) İL HAYVAN KORUMA KURULU GÖREVLERİ 
f) Yerel hayvan koruma görevlilerinin, müracaatlarını değerlendirmek ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almaları hususunda il müdürlüğü ile işbirliği yaparak her türlü koordinasyonu sağlamakla,
g) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri, belediye ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,sorumludur.
MADDE 7 – (1) BELEDİYELER GÖREVLERİ 
b) Geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜ kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜ kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla yükümlüdür.MADDE 16 – (1) Yerel hayvan koruma görevlileri, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye YA DA BU KONUDA FAYDALI HİZMETLER YAPMIŞ KİŞİLER ARASINDAN il hayvan koruma kurulu tarafından bir yıl süre ile seçilir. Yerel hayvan koruma görevlileri görev anında kimlik kartlarını taşımak zorundadırlar. Yıl sonunda hayvanların korunması kapsamında olumlu faaliyetleri tespit edilen kişilerin kimlik kartları yenilenir. Yerel hayvan koruma görevlileri, hayvanların korunması kapsamında görevlerini kötüye kullanmaları durumunda belgeleri iptal edilir.Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim ile ilgili esaslarMADDE 17 – (1) Yerel hayvan koruma görevlileri, sahipsiz hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak; il hayvan koruma kurulunun kararı doğrultusunda yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programına katılırlar. Eğitime tâbi tutulduktan sonra bu kişilere yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartı belgesi verilir. Yerel hayvan koruma görevlileri, ikamet ettikleri il dışında diğer bir ilde yerel hayvan koruma görevliliği hususunda başvuruda bulunamaz. Görevine uygun faaliyetlerde bulunmadığı, il hayvan koruma kurulu tarafından tespit edilenlerin yerel hayvan koruma görevliliği kimlik kartları iptal edilir.
===========================================
BULUNDUĞUNUZ YERDEKİ ORMAN SU İL MÜDÜRLÜĞÜ ADRESİNİ SİZ BULACAKSINIZ. Ona ek olarak aşağıdaki hazır Orman Su İşleri Bakanlığı MAİL ADRESLERİ ni de ekleyeceksiniz:
[email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],

cross