1991'den Bugüne

117. Site - Apartman yönetim kurullarına ÖRNEK YAZI

Site ve Apartmanların (ve kurum-kuruluşların) bahçe ve alanlarına sığınmış olan KEDİ ve KÖPEKLERE bakan doyuran GÖNÜLLÜLERE yasak getirip, onlara PSİKOLOJİK ŞİDDET uygulayan, baktıkları hayvanlara kötü muamelede bulunup hayvanları alıp başka yerlere atan yönetim ve kişiler, 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanuna göre: ==="gönüllülere şiddet uygulayarak onların şiddet mağduru olmalarına sebep olup" === SUÇ İŞLEMİŞ olmaktalar. 
Bu kanun ihlali nedeni ile karakol ve savcılıklara baş vurma hakkınızı gerektiğinde mutlaka kullanınız.
Ayrıca, 5199 sayılı kanun da ihlal edilmiş olmaktadır. Bu kanun ihlali için de yasal mercilere yazılı şikayette bulunma hakkınız vardır.
Bu durumda site-apartman veya kuruluş yönetimlerine veya uyarlayarak kişilere yollayacağınız YASAL bilgilendirme ÖRNEK yazısı aşağıdadır. 
Bu yazıyı ve yasa maddelerini 10 kez okuyarak öğrenmeniz ve her yerde ifade etmeniz, bu sıkıntıları yaşayan başka gönüllülere iletmeniz, her yeri betonlaştırılıp yaşam alanı ve gidecek yer bırakılmayan çaresiz ve zor durumdaki hayvanlara İMDAT ELİ olacaktır. 
Tüm soru ve sorunlarda bizi aradığınızda, bilgi ve desteğimiz ile yanınızda olacağımızı biliniz.

Nesrin Çıtırık
HayKonfed Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı. 
www.haykonfed.org

ÖRNEK YAZI, ÖNEMLİ TÜM YASA MADDELERİ İLE EZBERLENMELİ:
===============================
SİTE-APARTMAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA;

Sahipsiz sokak hayvanlarının doyurulma faaliyetlerini engelleme yönünde baskılar oluşmasına yönelik sorunlar sebebiyle “YASAL BİLGİLENDİRME” içeren bu metni okumaktasınız.
Gerek yönetim ve gerekse site sakinleri olarak bilmelisiniz ki; “Sahipsiz Sokak Hayvanları” olarak isimlendirdiğimiz ve sosyal hayatımızın bir parçası olan “Kedi ve Köpekler" yasalar ile koruma altında alınmış ve onlara bakıp doyuran GÖNÜLLÜLER yasalar ile görevlendirilip yetkilendirilmiştir.

BU BAĞLAMDA:

1. Öncelikle, 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, "şiddeti ve şiddet mağdurunu" açıkça tarif etmiştir. (EK 1... Kanun İlgili Maddesi bakınız)
SONUÇ:
Gücünü ve yetkisini yasalardan alan hayvan severlerin; tahliye amaçlı imza kampanyaları ile sindirilmeye çalışılmaları; baktıkları sahipsiz hayvanlara kötü muamele ve o hayvanlar için olan çabalarının yok edilmeye çalışılması; fiziksel ve sözlü ve psikolojik şiddete maruz bırakılması" SUÇ teşkil etmektedir.

2.
Ayrıca, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 3.Maddesi a) bendi Yaşam Ortamı'nı ; “Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yeri tanımlar” diyerek hükme bağlamıştır. 
SONUÇ: Yani bir başka deyişle, her sokak hayvanı yaşadığı semte/bölgeye ait bir sokak / mahalle sakinidir ve bulunduğu her yer özel-genel mülkiyet ayırımı olmadan onun yaşam alanıdır.

3. Yine aynı kanunu'nun 4.Maddesinin b). bendi;“Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.” şeklinde, d). bendi ise “Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.” şeklinde hükme bağlanarak, sokak hayvanlarının yaşamını destekleme görevini hayvan severlere vermiştir. 
SONUÇ: Tüm yetkisini ve gücünü yasalardan alan; hiçbir maddi kazanç ve kaygı gütmeyen hayvan severlerin DOYURMA faaliyetlerinin engellenmesi ve vazgeçirilmesi için yapılan her türlü engellemeler YASAYA MUHALEFET anlamı taşımaktadır.

4. Aynı şekilde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 21.Madde g). bendi; “Sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvan belediye, gönüllü kuruluş veya diğer üçüncü şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.” şeklinde konuyu hükme bağlamıştır. 
SONUÇ: sokak hayvanlarının bulunduğu ortamdan alınmasına/taşınmasına yasak getirmiştir.

5. Site ve apartmanlarda hayvanları besleyen kişilere engelleme-müdahale durumlarında, “HayKonfed Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu'nun da” gönüllülere destek olarak taraf olup,
# Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Md.lüğünü
# İlçe Em.Md.lüğü Toplum Destekli Polis Merkezi'ni
# Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge ve İl Md.lüğü ve
# Belediye Veteriner İşl. Md.lüğü'nü 
göreve davet edip, yasal prosedürün uygulanmasını talep edeceklerinin bilinmesini isteriz.
Ayrıca biz gönüllülerin de başta "6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun" ihlali nedeni ile yasal şikayette bulunmak ve diğer hukuki haklarının saklı olduğunu bilgilerinize sunarız.
Bu “YASAL BİLGİLENDİRME” metninin tüm site sakinlerine okunması ve panoda sergilenmesi için gereğini rica ederiz.
Değerli insanlardan oluşan yönetim ve sakinlerinizin, "her yeri beton bloklar ile doldurarak yaşam alanlarını işgal edip gidecek yer bırakmadığımız hayvanların" gerçekten zor durumda ve çaresiz olduğunu görerek, onların yaşamlarının devamını sağlamalarına gerek vicdani ve insani ve gerekse yasal bağlamda destek vereceğinize, ortak çözümler oluşturulmasına katkı sağlayacağınıza inanıyoruz.

Saygılarımızla

İSİM TC KİMLİK NO:

==========================
EK 1.... 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un 2.Maddesi Şiddeti ve Şiddet Mağduru'nu;

ŞİDDET: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı ifade eder.

ŞİDDET MAĞDURU:
Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde uyruğuna bakılmaksızın, Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalan ya da kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişiyi ifade eder.
Şeklinde tanımlayarak hükme bağlamıştır.

cross