1991'den Bugüne

120. BAKIMEVİ OLMAYAN BELEDİYELERİN HAYVAN TOPLAMASI SUÇTUR, YASAYA AYKIRIDIR, UYARINIZ.

120. BAKIMEVİ OLMAYAN BELEDİYELERİN HAYVAN TOPLAMASI SUÇTUR, YASAYA AYKIRIDIR, UYARINIZ.....
Bakımevi olmayan belediyeler topladıkları KÖPEK ve KEDİLERİ, KATİL TOPLAMA EKİPLERİNE öldürtür, dağa taşa attırırlar. Bu öldürme emrini veren KATİL BAŞKAN, eğer yakalanırsa, utanmadan karşımızda küçülür yalanlar söylerler. Bu vicdan ve merhamet yoksunu AHLAKSIZLARA geçit vermeyin. Aşağıdaki örnek yazı ile BELEDİYEYİ uyarın. Biz suskun kalır ve bir yazı yollamaktan bile imtina edersek, ONLARI ÖLDÜREN KATİL BELEDİYELER ile ne farkımız kalır? Belediyelerin hangi koşullarda hayvan toplayacağı kanunda açıkça yazmıştır. Bunun dışında hayvan toplayamaz. Kanun net bir şekilde SADECE KISIRLAŞTIRMA amacı ile hayvan toplanacağını açıkça yazmıştır. Bunu ezberleyin lütfen ve katillere geçit vermeyin.
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.
============================
ÖRNEK UYARI YAZISI
============================
KONU :Bakımevi olmayan belediyenin köpek ve kedi toplaması yasaya aykırıdır, İş Güvenliği ve Sağlığı yasası ile Hayvanları Koruma Kanununu ihlal etmek demektir, tarafımızca şikayet edilecektir.
YASAL DAYANAK :İçişleri Bakanlığı İl Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği Madde-5 ,
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu,
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM :Bimer ,Orman Su İşleri Bakanlığı ve Bölge Müdürlüğü,Valilik, Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK Bölge Başkanlıkları, İl, ilçe, Belde belediyeleri, Müftülükler, Basın Kuruluşları, Hayvan Hakları Savunucuları..
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA, 
Şehrinizde halen mevcut bir Veterinerlik Hizmetleri Birimi ve Bakımevi olmamasına rağmen, belediyenizce sahipsiz hayvanların toplanıp, şehir dışına ve hayvanların yaşamlarını sürdüremeyecekleri yerlere atıldığı, zaman zaman da yok edildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. 
Bu yasa dışı uygulama ile Hayvanları Koruma Kanunu ve İş Güvenliği ve Sağlığı kanunu ihlal edilmektedir. 
Ayrıca, %99 u Müslüman olan ülkemize, bir rahmet dini olan yüce dinimiz İslam'a ve ahlaki değerlere yakışmayan bu insanlık dışı uygulamaları durdurmanızı talep ediyoruz. Bunu yaparak, belediyede ekmek parası için çalışan görevlileri de, İş Güvenliği ve Sağlığı açısından risk altına sokmanın yanında ayrıca evlerine "kanlı para" götürmek zorunda bırakıyorsunuz. Siz, belediye başkanı olarak da bu ağır vebalin altında kalıyorsunuz. 
Sizi hem kanunlara uymaya hem de sahipsiz hayvanlara yönelik sorunları ahlaki ve insani değerlere uygun olarak çözümlemeye davet ediyoruz.
Sahipsiz hayvanlara müdahalenin ''ne şekilde'' (Sadece Veteriner hekim denetiminde ve eğitilmiş ekipler ile) ve ''ne amaçla '' (Kısırlaştırılıp sonra alındığı yere bırakılması ) olacağı ve detayları yönetmelik hükümleri ile belirlenmiştir.
1. Bu bağlamda belediyenizin, kısırlaştırma ve bakım merkezi olmaması nedeni ile, SAHİPSİZ HAYVANLARI TOPLAMA işlemini derhal durdurmasını, aksi takdirde toplama emrini veren yöneticiler ile toplama yapan belediye görevlileri için görevi kötüye kullanmaktan Valilik ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne şikayette bulunulacaktır. Belediye görevlilerini İş Güvenliği ve Sağlığı yasasını da ihlal etmekten, iş güvenliği müfettişi istenecektir. 
2. Şehrinizde kısırlaştırma ve bakımevi yapılıncaya kadar, kısırlaştırma işleminin "yerel veteriner hekimlerden" hizmet alımı yolu ile yaptırılmasını yasal olarak talep ediyoruz.
3. Sahipsiz hayvanlar için yaralanma, trafik kazaları gibi sağlık sorunlarına yönelik olarak yerel veteriner hekimlerden 
"24 SAAT TAM ZAMANLI HİZMET ALIMI" anlaşması yapılmasını yasal olarak talep ediyoruz.
4. İlçe genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik ''Beslenme ve Su Odakları'' oluşturularak ,yaşamsal ihtiyaçların karşılanması üzere belediyenin her gün düzenli besleme yapmasını yasal olarak talep ediyoruz. Ayrıca gıda işi yapan işletmelerle (restoran ,otel, yemek fabrikaları , personel yemeği veren işletmeler,okullar,fırınlar, pastaneler vs.) belediyeniz tarafından anlaşma yapılarak artan yemeklerin her gün toplatılıp, gönüllüler ile işbirliği içinde sahipsiz hayvanlara verilmesini yasal olarak talep ediyoruz.
SONUÇ OLARAK:
Sahipsiz hayvanları yasaya ve insani değerlere aykırı olarak toplamanın durdurulması, kısırlaştırma ve tedavide hizmet alımı, hayvanlar için suluk ve besleme odakları oluşturulması, belediyeniz görevlilerinin İş Güvenliği ve Sağlığı yasasına uygun olarak çalıştırılması talep ve uyarılarımıza ilişkin yazımıza 4982 sayılı yasanın 11. Maddesi gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim -Soyad .................
TC Kimlik....................
================================
EK..1
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. Kapsam
MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:
a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
c) Hayvanların korunması,gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.
Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği:
MADDE 21 – (1) Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir:
d) Sahipsiz hayvanlara besleme odağı kurmakla görevlendirilmiş belediyeler, gonullu kuruluslarla isbirligi icerisinde besleme odaklari kurar ve hayvanlarin beslenmesine yardimci olur. Hayvanlar, hicbir suretle ilgili belediye sinirlari disindaki bir ortama, ormanlik alana veya diger yaban hayati yasam alanlarına bırakılamaz.
MADDE 7 – (1) Belediyeler; 
a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla,
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla,
d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla..

cross