1991'den Bugüne

123. Toplama Yaparken Öldüren, Yok Eden Belediyelere Yapılacak Sorgulama İçin Örnek Yazı

Toplama Yaparken Öldüren, Yok Eden Belediyelere Yapılacak Sorgulama İçin Örnek Yazı

http://www.haykonfed.org/2015/04/24/toplama-yaparken-olduren-yok-eden-belediyelere-yapilacak-sorgulama-icin-ornek-yazi/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1127137363975865&set=a.161994707156807.31066.100000388353054&type=3&theater

Belediye KATİL TOPLAMA ekipleri DEĞİRMEN TAŞI gibi hayvanlarımızı adeta öğüterek YOK ediyor. Bu katilleri durdurabiliriz. Sokağımızda sevdiğimiz, boğazımızdan kesip yemek mama alıp beslediğimiz, mahrumiyet içinde bile veterinere götürüp tedavi ettirdiğimiz, göz göze konuşup anlaştığımız, bizim onları KORUYACAĞIMIZA güvenen hayvanlarımızı belediyelerin KATİL EKİPLERİ alıp ÖLDÜRÜRKEN seyirci kalmamak için ekteki ÖRNEK yazıyı belediyeye yollayınız. 
Belediyelerin başkanları da veterinerleri de UTANMADAN yalan söylüyor, inkar ediyor, alçalıyor, küçülüyor karşımızda. Ama YOK ETMEKTEN de vaz geçmiyor.

1. Eğer belediyenin geçici bakımevi VARSA, toplamaya ilişkin yasal bilgileri talep eden aşağıdaki ÖRNEK yazıyı durumunuza uyarlayarak belediyeye yollayın.

2. Eğer belediyenin kısırlaştırma ve geçici bakımevi YOKSA, hiç bir şekilde köpek toplayamaz. BU DURUMDA BELEDİYEYİ tüm ilgili kurumlara şikayet edin, toplama ekibi ve varsa veterineri hakkında suç duyurusunda bulunun. Orman Su İşlerini bu yasa dışı toplamayı önlemesi için uyarın, baskı yapın. 
3. Toplayarak YOK EDEN belediyeyi mensup olduğu partinin "Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına", Milletvekillerine, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne, İçişleri Mülkiye Teftiş Kuruluna ve Orman Su İşleri Bakanlığına, Valiliğe şikayet ediniz, basınla paylaşınız. Ayrıca, belediyenin Teftiş Kuruluna satın alınan uyuşturucu anestetik maddenin alımı ile ilgili olarak ve İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanlığına da toplama ekibinin iş güvenliği açısından çalıştırılması konusunda şikayet ediniz.

4. Belediye toplama ekibi görevlilerine mutlaka bireysel olarak ulaşıp, "yasaya aykırı olarak çalıştırıldıklarında, olabilecek aksiliklerden ONLARIN ŞAHSEN SORUMLU olacaklarını, uyuşturucu iğnenin bir insana isabet etmesi halinde TCK ya göre yargılanacaklarını, araçlarında uyuşturucu anestetik madde bulundurmaktan kendilerini emniyete şikayet etmemiz halinde ne başkanın ne de veterinerin onları korumayacağını da" anlatınız.

O ekip görevlileri de yasaları ve sorumluluklarını bilmiyorlar. En azından korkarak çalışsınlar, yok ettiklerinde bunu hesabını verebileceklerini de bilsinler.
Aşağıdaki örnek yazıyı durumunuza uyarlayın, yasa maddesini de ezberleyin.
Sevgilerimle...

Nesrin ÇITIRIK
HayKonfed - Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı
[email protected]
_____________________________________________

=== KONU: Toplama ekibini yasala aykırı olarak çalıştıran, köpekleri toplayıp yok eden belediyeye uyarı ve sorgulama
=== YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde
Gönüllü Katılım Yönetmeliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili yönetmelikleri,
=== BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ve İl Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ve İl Şube Müdürlüğü, Valilik, Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı,Milletvekilleri, Basın Kuruluşları, Belediye Müdürlükleri, Belediye Teftiş Kurulu, Belediye İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanlığı,

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,

Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği Madde 20 de "toplama ekiplerinin taşıması gereken özellikler açıkça belirtilmiştir:
"MADDE 20 – (1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır: a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur. b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır. d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır."

Gerek 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda ve gerekse Tarım Bakanlığı'nın ilgili yönetmelik ve resmi yazılarında, uyuşturucu anestetik ilaçların sadece veteriner hekimlere satılacağı ve sadece veteriner hekimler tarafından uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda, veteriner hekim olmadan ekibin ilacı uygulaması suçtur. Belediye arabasında, yetkili kişi yani veteriner hekim olmadan uyuşturucu anestetik ilaç taşınması da, emniyete ihbarda bulunduğumuz bir yasa ihlalidir. Bu önemli hususuları da ihtaren hatırlatıyoruz.

Bu bağlamda:
=== 1. Toplama ekibi görevlilerinin hangi tarihlerde ve hangi veteriner hekim tarafından hangi bilgileri alarak teorik ve pratik olarak eğitildiklerinin kayıt ve evrakları ile eğitim müfredatının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
=== 2. Uyuşturucu tüfekle yakalama yapılarken ekibin başında hangi veteriner hekimin bulunduğunun, ekibin hangi saatler arasında çalıştığının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz. Uyuşturucu anestetik ilaçların kaç adet hangi gün kullanıldığının, resmi kayıtlara göre tarafımıza adet olarak bildirilmesini, 1 yıl içinde kaç adet uyuşturucu anestetik ilaç satın alındığının faturası ile tarafımıza ibrazını talep ediyoruz.
=== 3. Toplama ekibinin kullandığı araçların plakalarının ve hangi saatler arasında çalıştığının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
=== 4. Tüm resmi kurum araçlarında olduğu gibi, belediye toplama araçlarının da göreve çıkış ve dönüş saatlerinin ile harcanan kilometresinin kayıt altına alınması yasal zorunluluktur. Bu bağlamda son 3 ayda hangi saatleri içinde göreve çıkıp her görev günününde kaç kilometre yol yaptığının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
=== 5. Toplama ekibinin ekipman ve hizmet olarak kurumunuz iş güvenliği uzmanları tarafından hangi koşullar belirlenerek hangi koşullarda çalıştırıldığının, evrak ve kayıtları ile tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.

Bu hususlar yasal hükümlerdir ve bunlara uyulmadığının tespiti halinde, bu hizmetten sorumlu başkan yardımcısı, ilgili daire başkanı, veteriner işleri müdürü ve barınak veterineri ve tabii ki toplama ekip görevlileri hakkında şikayette bulunarak soruşturma talep edeceğimiz bilinmelidir.

Sorularımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği tarafımıza bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim
TC Kimlik...
Adres.

cross