1991'den Bugüne

131.Valilik Makamına: Belediye Ekipleri Dışında hiç bir kurum veya kişi KEDİ-KÖPEK toplayamaz

Sevgili Arkadaşlar Hayvanların yasaya aykırı olarak site-kurum-şahıs vs tarafında toplatılmasına ilişkin, duruma göre neler yapılacağı ve ana yasa maddesini hazırladığımız 4 maddeli bilgilendirme yazısını DİKKATLE OKUYUN. Durumu iyice öğrenin. Sonra da aşağıda seçenekli olarak hazırladığımız VALİLİĞE olan yazıyı DURUMUNUZA UYARLAYIP YOLLAYIN. SAKIN SAKIN OLDUĞU GİBİ KOPYALAYIP YOLLAMAYIN. Anlamadığınız konular olursa bize sorabilirsiniz.Esas olarak bilmeniz gereken HUSUSLAR:

1. KEDİ ve KÖPEKLERİMİZİ, yasaya göre eğitilmiş BELEDİYE ekipleri dışında hiç bir kurum veya şahıs TOPLAYAMAZ. Trilyonluk rezidanslardan sitelerden,  en fakir bölgelerde ki "gecekondu avlularına" kadar, küçük iş yerlerinden büyük kuruluşlara ve üniversitelere kadar geniş bir yelpazede, "yönetimler ve kişilerce" kedi ve köpekler,  torbalanarak veya uyuşturucu ilaç ile toplanıp yok edilmektedir. Bu yasaya aykırıdır ve suçtur.

2. Güvenlik veya görevlilere, kapı görevlilerine kedi köpek toplatan, yerini değiştirten site-apt-üniversite-kurum yönetimlerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun ihlal etmekten Valiliğe şikayet edip, yasal işlem yapılmasını ve iş güvenliği müfettişi denetimi talep edin. Ayrıca, Hayvanları Koruma Kanununu ihlalden de Valiliğe şikayet ediniz. Eğer, uyuşturucu ilaç ile tüfek veya üfleme kullanıldığı bilgisi varsa, Emniyet Müdürlüğüne Uyuşturucu ilaç bulundurmak ve kullanmaktan şikayet ediniz.

3. Eğer bir Şahıs kedi-köpek alıp başka yere bırakmış ise, Hayvanları Koruma Kanunu ihlalinden Valilik makamına idari para cezası verilmesi için şikayette bulunun.   Hayvana eziyet ederek, olayın durumuna göre, sizin psikolojinizi olumsuz yönde etkilemekten, tazminat davası açmak için bir avukat ile görüşünüz.

4. Belediyelerin, site ve apartman yönetimlerine kedilerin veya köpeklerin toplanması için KAFES veya APARAT BIRAKMALARI da, belediyeler açısından görevi kötüye kullanmak ve yasayı açıkça ihlal etmek ile eşdeğerdir. Bunu yapan belediye görevli ve yetkililerini kanunu ihlal etmekten Valiliğe ve İçişleri Bakanlığına şikayet ediniz. Kafes veya aparatları götüren belediye görevlilerini, belediye Teftiş Kurulu veya Müdürlüğüne haklarında soruşturma açılması için şikayet ediniz.

AŞAĞIDA SEÇENEKLİ BİR ÖRNEK YAZI YAYINLADIK. YAZIYI SAKIN OLDUĞU GİBİ YOLLAMAYIN. KENDİ DURUMUNUZA UYARLAYIP YOLLAYIN. Yasal kapıları sonuna kadar zorlayın.

Selam ve sevgilerimle...

Nesrin Çıtırık

Hayvanların Yaşam Hakları Federasyonu Başkanı.

_______________________________________

BU  ÖRNEK YAZIYI A-B-C diye SEÇENEKLİ OLARAK HAZIRLADIK. SAKIN OLDUĞU GİBİ YOLLAMAYIN. KENDİ DURUMUNUZA UYARLAYIP YOLLAYIN. =========================================
KONU: Bahse konu kurumun kanuna aykırı olarak yetkisi olmadığı halde sahipsiz hayvanları toplayıp yerini değiştirme ile ilgili olarak yasal işlem yapılması hkYASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği KanunuBİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Başbakanlık, Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik, Orman Su İşleri Bölge ve İl Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü,

VALİLİK YÜKSEK MAKAMINA
Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde "MADDE 20 – (1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır: a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur. b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır." şeklinde açık hüküm mevcuttur.
Oysa aşağıda detay bilgisini verdiğimiz yazıda görüleceği üzere, (kurum veya kişi adı yazılacak) sahipsiz hayvanlar toplatılmaktadır. Bu toplama sırasında zaman zaman uyuşturucu tüfek de kullanıldığı bilgileri vardır (bilgi varsa). Oysa sahipsiz hayvanları toplanması sadece belediyelerin "Eğitilmiş ve ehil ekipleri" tarafından yapılır.
Bu toplama ve hayvanların yerini değiştirme ile, yasanın ilgili maddesi İHLAL edilmektedir.  
Bu bağlamda:
A. EĞER ŞAHIS İSE:Hayvanları Koruma kanunu çerçevesinde toplama yapan bu şahıs hakkında soruşturma açılmasını, toplama yaptığı (başka yere götürdüğü) hayvan sayısı kadar para cezası kesilmesini, benzer suçu bir daha işlememesi için yasal uyarıda bulunulmasını talep ediyoruz. Çevrede yaşayan hayvanların güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz. Kişilere Hayvanları KORUMA Kanunu ve yaptırımları hakkında bilgilendirme yapılmasını talep ediyoruz.

B. EĞER kurum, site yönetimi, üniversite vs ise, o zaman: Görevlilere kedi köpek toplatan, yerini değiştirten bu kurum hakkında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun ihlal etmekten  yasal işlem yapılmasını ve iş güvenliği müfettişi denetimi talep ediyoruz.  Zarar verdikleri hayvan sayısı kadar kuruma idari para cezası verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, yasal olmayan bir emri yerine getiren görevli için de soruşturma ve hayvan sayısı kadar idari para cezası talep ediyoruz. Kurum alan ve çevresinde yaşayan hayvanların güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz. Tüm kurum mensuplarına Hayvanları Koruma Kanunu ve yaptırımları hakkında bilgilendirme yapılmasını talep ediyoruz. 
C. EĞER uyuşturucu tüfek kullanımı ise hayvanların yanında "insanların da güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye soktuğundan" ve "uyuşturucu ilacın ruhsatı olmayan kişilerce kullanılmasından" Emniyet Birimlerince de soruşturma açılıp "uyuşturucu ilaçlara ilişkin yasa ve yönetmelikler çerçevesinde" cezai işlem uygulanmasını talep ediyoruz.  
Müracaatımıza ve yapılan işlemlere ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim, TC Kimlik No...   

Ek...1: Sahipsiz hayvanların özel şahıslarca (veya kurumlarca) toplanmasına ilişkin DELİLLER, şikayet yazısı ve adres bilgileri...

cross