1991'den Bugüne

134.SAHİPLİ Hayvana, Komşu-Site Yönetim- Kurum- Kişi ve Resmi Kurumlardan gelen BASKI duru.yapılacak

SAHİPLİ Hayvana, Komşu-Site Yönetim- Kurum- Kişi ve Resmi Kurumlardan gelen BASKI ve TEHDİT DURUMUNDA YAPILACAKLAR, ÖRNEK YAZI, KANUN MADDELERİ İLE. 

Evinizde veya bahçenizde baktığınız sahipli hayvanlarınıza site yönetimlerinden, komşulardan, kişi veya özel veya belediyeler de dahil tüm resmi kurumlardan gelen her türlü tehdit, baskı ve uyarılar için yapılacakları genel olarak yazdık. YÖNETİM veya KOMŞUNUZA veya KURUMA yollayacağınız ÖRNEK YAZIYI tüm KANUN MADDELERİ ile kullanımınıza hazırladık. Bu yazıyı öncelikle sizin çok iyi okumanız, yasal haklarınızı hem ulusal hem de uluslararası sözleşmeler bağlamında bilmeniz gerekli. 
Belli başlı kanunlar, örnek müracaat yazısı altında detaylı olarak şu sıra ile bulunmaktadır, bunları iyi öğrenmelisiniz:
Ek.. 1.. HAYVANLARI KORUMA KANUNU
Ek...2...TÜRK CEZA KANUNU
Ek...3...EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ ve HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
EK. 4....6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun
Ek ..5...Uzman Psikolog Prof Dr Tamer Dodurka'nın EV HAYVANLARINA İLİŞKİN BİLİMSEL MAKALESİ: 
GENEL OLARAK YAPACAKLARINIZ:
1. Sahipli hayvana sadece MAHKEMELER müdahale edebilir. Başka hiç bir kurum veya kişi müdahale edemez. Çünkü sahipli hayvan TCK ya göre MAL KAPSAMINA girer. Bunu çok iyi anlamalısınız. Ailenin Korunmasına Dair Kanun'da burada devreye giriyor. Bu kanunu ve Uluslararası Sözleşmeleri nasıl kullanacağınızı aşağıdaki yazıdan okuyup ezberleyiniz.
2. Zabıta müdahalesini derhal "görevi kötüye kullanmaktan ve haneye tecavüzden" derhal "kendi kurumu olan belediyeye ve valilik ile içişleri bakanlığına" şikayet ediniz. (Zabıta ne sahipli ne de sahipsiz hayvana müdahale edemez)
3. Komşu veya mahalle sakinlerinin "imza toplamasının" ise kesinlikle yasal bir geçerliği yoktur, o imzalar ile kapınıza gelen tüm kurum ve kişileri valiliğe şikayet ediniz.
4. Muhtar müdahalesinde ise, muhtarı "valiliğe" şikayet ediniz. 
5. Komşu veya başka kişiler tarafından hakaret veya tehdide maruz kalırsanız, hiç zaman kaybetmeden "Karakola, şahsen tehdit edildiğinize, hakaret gördüğünüze" dair şikayette bulununuz.
6. Eğer hayvanınıza karşı yapılmış bir darp şiddet var ise, sahipli hayvan TCK ya göre mal kapsamına girdiği için, bu konuyu da karakola şikayet ediniz. Karakol ifadenizi aldıktan sonra konuyu SAVCILIĞA iletecektir. (ÖNEMLİ BİLGİ: Sokakta baktığınız sahipsiz hayvana olan şiddet ve darp durumunda, siz de hakaret-tehdit gördüyseniz, karakolda SİZE YAPILAN hakaret ve tehdidi ön plana çıkartınız, şikayetinizin ana konusu yapınız. Sahipsiz hayvan için karakola gidildiğinde, karakol direkt olarak "bu durumun valilik yetkisinde olduğunu" söylemektedir, doğrudur)
7. Sahipli hayvana müdahalede, öncelikle yönetim veya şikayetçi kişiye KANUN maddelerini ve yasal haklarınızı içeren ÖRNEK yazıyı yollayınız. Sorun çözülemiyor ise, bu yazıyı eke koyarak, KİŞİ ya da KURUMU, dilekçenizde belirttiğiniz KANUNLARI ihlal ettikleri, KİŞİLİK HAKLARINIZI ihlal ettikleri için SAVCILIĞA şikayet ediniz.
8. Bu yasal haklarınızı içeren yazıyı bir üst yazı ile Orman Su İşleri Müdürlüğüne, bu kişiler hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'nu ihlalden soruşturma açılması, uyarılması, Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirilmeleri, idari para cezası verilmesi talebi ile yollayınız.
9. Bu esnada, apartman veya sitede, evlerde veya ortak alanlarda, imar planına AYKIRI olarak yapılmış olan tadilatlar veya yapılanmalar tespit edilecek. Personel yönetiminde, genel kurul toplantılarında, bazı alım satımlarda, ortak kullanım alanlarındaki yönetim kullanımında olan yerlerde yönetimden kaynaklanan sorunlar- eksiklikler -yanlış kullanımlar varsa onları tespit edilecek. Şikayetlerin devam etmesi halinde, belediyeden ve ilgili kurumlardan tüm site veya apartmanda İMAR PLANINA ve İDARİ İŞLERDE aykırı hususların ve MALİ gelir-gider durumunun araştırılması isteminde bulunulacağı yönetime ve şikayetçi kişilere duyurulacak. 
10. Ekli örnek yazıyı ÇOK ÇOK İYİ OKUYUN, DURUMUNUZA UYARLAYIN, SONRA GÖNDERİN. Karşılıklı konuşmalar için de kanunları özellikle ezberleyin.
Sıkıntılarda lütfen bizi arayın. Örnek yazıyı uyarladığınızda öncelikle kontrol etmemiz için bize de yollayabilirsiniz.
Herkese sevgilerimle...
Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.
=======================================================
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Baktığım sahipli hayvanım için YÖNETİMİNİZ (!!!veya şikayetçi kimse yazın YAZIN) tarafından sürekli olarak rahatsız edilmekte, taciz noktasına varan davranışlara muhatap olmaktayım. (!!!Burada sorunu ANLATIN).
Önceliğim ve samimi temennim, komşularım ile insani boyutta ve komşuluk hukuku içinde bu sorunu çözmektir.
Sahipli hayvana sadece bağımsız Türk Mahkemelerinin müdahale edeceğini öncelikle yazıp, daha sonra hayvan yaşam hakkına ilişkin haklarımızı içeren yasaları ilgili maddeleri ile bilgilerinize sunuyorum:
1. TBMM de kabul edilmiş olan 5199 sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu, hayvanların evlerde yaşamalarını yasal güvence altına almıştır. Bir hayvanı sahibinden ayırmaya yönelik her türlü teşebbüs, baskı ve karar, sadece sahiplerine değil hayvana da şiddet unsurları içerir ve yasalar şiddete karşı insanı nasıl koruyorsa hayvanı da korumaktadır. (5199 MADDE 1. -Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır). Aynı kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 21/g bendi; “Sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvan, belediye, gönüllü kuruluş veya diğer üçüncü şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.” şeklinde konuyu hükme bağlayarak sahipli hayvanların da bulunduğu ortamdan alınmasına / taşınmasına yasak getirmiştir. Hayvanların güvenliğinin tehdit altında olması durumunda, bu yasal mekanizmalar harekete geçirilecektir. (Ek 1)
2. Sahipli hayvan mal kapsamında olması nedeni ile Türk Ceza Kanunu kapsamına girer ve TCK 151/2 koruması altındadır. Sahipli bir hayvanın yaşam hakkına kast etmek, zarar vermek veya zarar vereceği ile tehdit etmek de suçtur ve TCK ya göre cezaya tabidir. (EK 2)
3. Sahipli hayvanları “ZEHİRLEMEK” tehdidi veya başka bir tehditte bulunmak, “SAHİBİNİ TEHDİT ETMEK” demektir ki bu da TCK kapsamında değerlendirilerek hukuki yaptırımlara sebep olacaktır.
4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hayvanların yaşam haklarına ilişkin ULUSLARARASI sözleşmelere imza atmıştır. Bu bağlamda "Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinde" açıkça "Hiç kimse bir ev hayvanının, gereksiz acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine sebep olamaz, hiç kimse bir ev hayvanını terk edemez" hususları hükme bağlanmıştır. Ayrıca, "Hayvan Hakları Evrensel Beyanamesi" de sahipli hayvanların hiç bir koşul altında terk edilemeyeceğini içermektedir. Sahipli hayvana yönelik rahatsızlık verici ve zorlayıcı, bakılmalarını engelleyici baskılar, kişiye kendi hayvanını terk etmesi, hayvanın acı sıkıntı ve ızdarap çekmesi anlamında baskı oluşturmak demektir ve yasaya aykırıdır. (EK 3)
5. Öncelikle, 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun 2.maddesi, "şiddeti ve şiddet mağdurunu" açıkça tarif etmiştir. Bu yasa gereği gücünü ve yetkisini yasalardan alan hayvan sahiplerinin baktıkları hayvanlar nedeni ile sözlü ve psikolojik şiddete maruz bırakılması" 6284 Sayılı Kanuna göre SUÇ teşkil etmektedir. (EK 4...)
6. Yargıtay 18.Hukuk Dairesi, 1993/1653 sayılı kararında "Köpek evcil bir hayvan olup günümüzde birçok ailenin beslediği hayvanlardandır. O nedenle, köpeğin bizatihi kendisi, rahatsız edici bir unsur olarak kabul edilemez” diyerek evcil hayvanların sosyal hayatın bir parçası olduğunu onaylamıştır.
7. Uzman Psikolog Prof Dr Tamer Dodurka,bilimsel makalesinde, ev hayvanlarına karşı komşu veya kurumlarca tahliye ve bulundukları yerde yaşamalarına ilişkin talep, baskı ve tehditleri, "İnsanların yaşamlarını kolaylaştıran psikolojik destek sağlayan, yalnızlığı ve çağın en önemli sorunu olan stresi gideren bir canlıdan/bir dosttan ayrılmak hem sahipleri için hem de hayvan için büyük bir psikolojik yıkımdır. İki taraf için de psikolojik şiddete maruz kalmaktır." şeklinde tarif etmektedir. Ayrıca, "Bir hayvanı sahibinden ayıran her türlü karar, sadece sahiplerine değil hayvana da şiddet unsurları içerir ve yasalar şiddete karşı insanı nasıl koruyorsa hayvanı da korumaktadır." şeklinde görüş de beyan etmiştir. (Ek 5)
Değerli Site Yöneticileri,
Hayvanlar evin bir ferdi gibidir. Yasal boyutunun yanında, olayın ahlaki ve vicdani boyutu da vardır. Hayvanların, sahipleri ile kendi evi ve bahçesinde yaşamasını engellemeye çalışmak, alıştıkları ortamdan uzaklaştırılmaları için baskı yapmak, onların ÖLÜM EMRİNİ vermekle eşdeğerdir ve sahibi üzerinde de şiddet uygulamak demektir. Çünkü, yurdumuzda ki belediye barınakları birer açlık ve hastalık ile ESİR KAMPI halindedir. Yavru olmayan bir hayvanın da bir başkasına sahiplendirme ŞANSI yok denecek kadar azdır. Kısaca, hayvanımıza yönelik ısrarlı olunması demek, bu hayvanın sokaklara düşmesi ve insanlar tarafından dövülmesi, yakılması, tecavüze uğraması, gözünün oyulması yani kısaca işkenceli bir ölüme mahkum olması demektir. 
Hem kültürümüz hem de dinimizde var olan komşuluk hakkının, ağzı dili olmayan çaresiz hayvanlar için de geçerli olması gerektiğine inanıyoruz. Hayvanların aleyhine olmayan, onların varlığını ve yaşam haklarını tehdit etmeyecek ortak çözümlerin bulunması için her türlü çabayı göstermeye hazırız. 
Şiddetin tüm yaşamlarımızı sarıp sarmaladığı, tahammülsüzlüğün yaygın eğilim haline geldiği günümüzde, komşuluğun çoğu kez akrabalarla olduğundan daha fazla yakınlık oluşturduğu bilinerek, bu olguya değer verilmelidir. 
Hayvanımıza ilişkin şikayetin ısrarla devam etmesi durumunda, evimizin bir ferdi olan hayvanımızdan asla vaz geçmeden, aşağıda kanun maddeleri ile belirttiğimiz tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ifade etmek isteriz.
Saygılarımızla...
EKLİ MADDELER: 
Ek.. 1.. HAYVANLARI KORUMA KANUNU
Ek...2...TÜRK CEZA KANUNU
Ek...3...EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ ve HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
EK. 4....6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun
Ek ..5...Uzman Psikolog Prof Dr Tamer Dodurka'nın EV HAYVANLARINA İLİŞKİN BİLİMSEL MAKALESİ: 
===================================================
Ek .1...HAYVANLARI KORUMA KANUNU 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. 
MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
=========================
Ek...2...TÜRK CEZA KANUNU
Kanun Numarası: 5237 Kabul Tarihi: 26/09/2004 
1. Sahipli hayvana karsi yapilan eylemler Türk Ceza Kanununu MALA ZARAR VERME başlığı altınnda 151 Nolu Maddenin 2. fikrasında düzenlenmiştir. 
Mala Zarar Verme MADDE 151 -(1) Başkasının taşınır taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılmaz hale getiren kişi, mağdurun şikayeti üzerine dört aydın üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.(2) Hakli bir neden olmaksizin, sahipli hayvani olduren, ise yaramayacak hale getiren veya degerinin azalmasina neden olan kisi hakkinda yukaridaki fikra hukmu uygulanir. Soz konusu maddeyi dikkat ile okudugunuzda eylem ancak SAHIPLI HAYVANA karşı işlendiğinde Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluyur ve savcılıklar tarafından soruşturulup haklarında dava açılır. 
========================================_
Ek...3..EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ : TBMM tarafından 4934 sayılı kanun ile uygun bulunarak kanun hükmünde sayılan 18 kasım 1999 tarihinde Strazburg’da Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi imzalanmıştır.
Sözleşme Madde 3 Hayvanların Refahı İçin Temel Kurallar
1- Hiç kimse bir ev hayvanının, gereksiz acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine sebep olamaz. 
2- Hiç kimse bir ev hayvanını terk edemez.
HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ: Birleşmiş milletler Eğitim, Bilim ve kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 15 Ekim1978 de Paris UNESCO evinde HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ İlan edilmiştir. Bu metin 1989 yılında Hayvan Hakları Birliği tarafından tekrar düzenlenerek 1990 yılında UNESCO Genel Direktörü’ne sunulmuş ve aynı yıl halka açılmıştır. Bu bildirgenin 5. maddesinin 1 ve 2. fıkralarında 1-) bir insanın desteğine ihtiyaç duyan her hayvan uygun besleme ve bakımı görme hakkına sahiptir 2-) Hiçbir koşul altında terk edilemez veya adil olmayan bir şekilde öldürülemezler’’ düzenlemesi bulunmaktadır. Bu düzenleme insana desteğe ihtiyaç duyan hayvanı besleme ve bakımını yapma yükümlülüğünü yüklemektedir.
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90/son maddesi ‘’ Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar KANUN HÜKMÜNDEDİR. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. 
=========================
EK 4.... 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun
2.Madde: Şiddeti ve Şiddet Mağduru'nu tarifi:
ŞİDDET: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı ifade eder.
ŞİDDET MAĞDURU: Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde uyruğuna bakılmaksızın, Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalan ya da kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişiyi ifade eder. Şeklinde tanımlayarak hükme bağlamıştır.
EK 5.... Uzman Psikolog Prof Dr Tamer Dodurka'nın EV HAYVANLARINA İLİŞKİN BİLİMSEL MAKALESİ: 
DOHAYKO WEB SİTESİNDE: 
http://www.dohayko.org/…/3740-112uzman-psikolog-prof-dr-tam… 
FACEBOOK SİTESİNDE: https://www.facebook.com/290100294654538/photos/a.291022034562364.1073741828.290100294654538/291027671228467/?type=3&theater

cross