1991'den Bugüne

135. BELEDİYE BAŞKANLARI, YASALARI UYGULAMANIZ İÇİN SİZİ UYARIYORUZ..Herkes bu yazıyı yollasın !

BELEDİYE BAŞKANLARI, YASALARI UYGULAMANIZ İÇİN SİZİ UYARIYORUZ. ...Herkes ama herkes bu yazıyı BELEDİYESİNE YOLLASIN.... Belediyeler, başta 6331 ''İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu‘’ olmak üzere ekte yazılı yasaları ihlal ediyorlar. Hayvanları Koruma Kanununu zaten yıllardır umursamadılar. Biz de bir devlet kurumunun uyması gereken BÜTÜN GÜÇLÜ yasalar ile BELEDİYELERİN karşısına çıkıyoruz.
Ekteki ÖRNEK yazıyı BELEDİYENİZE uyarı olarak yollayınız.
Bu ve bunun gibi yasal yazıları HayKonfed EKİBİ olarak uzun zaman
ve gerçekten emek vererek hazırlıyoruz. İstiyoruz ki, sizler ve hayvanlarımız bu bilgilerden yararlansın. Okuyup öğrenmeyi
lütfen ihmal etmeyin. 
Bilgi güçtür, UNUTMAYIN.
Bilgi ve dağıtım kısmında yazılı kurumlardan YEREL OLAN KURUMLARIN mutlaka YEREL mail adreslerini bulup
bu yazıya ekleyiniz.
Biz size, bakanlıkların mail adreslerini yazı altında hazır verdik.
Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı
___________________________
KONU: Belediyenizin Sahipsiz Hayvanları Toplayan görevlilerin iş sağlığı ve güvenliğine aykırı, hayvan sağlığını ve toplum sağlığını tehlikeye düşürecek uygulamaları ve uyuşturucu anestezik ilacı yasalara aykırı olarak kullanmaları nedeniyle ilgili yasalar çerçevesinde UYARI ve yasa dışı uygulamaların durdurulması talebimiz.
YASAL DAYANAK: 5199 ''Hayvanları Koruma Kanunu'', 6331 ''İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu‘’, 4857 ’’İş Kanunu '', 657 ''Devlet Memurları Kanunu’’, 5996 sayılı ‘’Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘’ ve Türk Ceza Kanununun ‘’Uyuşturucu Madde Suçları‘’ Hükümleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.11. 2015 tarihli, 78581767-325.20.02-35452 sayılı resmi yazısı,
BİLGİ ve DAĞITIM: Bimer, Orman Su İşleri Bakanlığı ve Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
ÇSGB Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bölge Gurup Başkanlığı, Bölge Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlık, İl İlçe Emniyet Müdürlükleri, Basın Kuruluşları, Hayvan Hakları Savunucuları..
Belediye Başkanlığına,
Belediyenizce, sahipsiz hayvanları toplayan görevlilerin, iş sağlığı ve güvenliğine aykırı, hayvan sağlığını ve toplum sağlığını tehlikeye düşürecek uygulamaları ve uyuşturucu anestezik ilacı yasalara aykırı olarak kullanmaları konusunda bilgiler tarafımıza ulaşmaktadır.
Bu hususta, yasal boyutta belediyenizi uyarmak isteriz.
Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması amacı ile toplatılması veya taşınması sürecinde, aşağıda belirttiğimiz yasal hükümlere uyulması, aksi takdirde tarafımızca Emniyet Genel Müdürlüğüne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Bölge Gurup Başkanlığına, Çalışma Bölge Müdürlüğüne, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğüne, Orman Su İşleri Bakanlığı ve İl Müdürlüğüne, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İl Müdürlüğüne, Valiliğe, partilerin genel merkezlerinde yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarına şikayette bulununarak soruşturma talep edeceğimiz bilinmelidir.
Belediyenizin uyması gereken kanunlar:
1. 5199 ‘’HAYVANLARI KORUMA KANUNA‘’ ve 4857 ‘’İŞ KANUNA’’ aykırı olarak, belediyeniz görevlilerinin, başında veteriner hekim olmadan ve zorunlu eğitimi vermeden sahipsiz hayvanları toplama ve taşıma yapılması yasayı ihlaldir.Kısırlaştırma amacı olmadan sahipsiz hayvanların bulundukları yerden alınması, başka bir yere taşınması yasayı ihlaldir. Kısırlaştırma bahanesi ile, hayvanların bulundukları il-ilçe dışına çıkarılması yasayı ihlaldir. Ayrıca, kuduzun eradike edilmediği bir ülkede, hayvanların bulundukları yerden başka il veya ilçeye götürülmeleri yasaya aykırıdır.
2. "6331 '' İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI KANUNA‘’ aykırı olarak hayvanların toplanmasında kullanılan araçların fiziki donanımları tam olarak sağlanmadan, görevli ve şöförlerin kıyafet, ekipman, her türlü güvenlik malzemesi ve eğitimi sağlamadan, beslenme ve keşisel hijyen ortamı oluşturulmadan görevlilerin çalıştırılması yasayı ihlaldir.
3. ''657 '' DEVLET MEMURLARI KANUNUNA’’ aykırı olarak, toplum dikkatinden kaçırmak amacı ile çoğunlukla gece vakti ve mesai saatleri dışında kayıtsız ve karar olmadan fazla çalıştırarak sahipsiz hayvan toplatılması, belediye araçları ve sorumluluk alanında çalışan taşeron araçların kayıt ve karar olmadan, belediye sınırları dışına çıkarak uzak ıssız alanlara hayvan atılması yasayı ihlaldir.
4. 5996 sayılı ‘’VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU’’ nda anestezik uyuşturucu ilaçların sadece veteriner hekimlere satılacağı ve sadece veteriner hekimler tarafından uygulanacağı hükme bağlanmışken, görevlilerin bu anestezik ilaçları yetkisiz oldukları halde kullanmaları yasayı ihlaldir.
5. Aynı zamanda NARKOTİK İLAÇ sınıfına giren bu Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünlerin, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbi olduğu ve bu ürünlerin sadece veteriner hekimler tarafından uygulanabileceği açık olmasına rağmen, belediye araçlarında bu ilaçların taşınmasının bu yasayı ihlal olduğu ve emniyetçe araçta veya görevlilerin üstünde uyuşturucu anestetik ilaç bulunması halinde bunun TCK yı ihlal ettiği açıktır.
6. Türk Ceza Kanununun 188.ve 193 .maddelerinin ilgili fıkraları gereği de bu narkotik maddelerin Veteriner hekim olmayan ve yetkisiz kişilerin elinde bulunmasının ,araçlarda taşınmasının NARKOTİK işleme tabi olduğunu, veteriner hekim olmadan toplama yapılması ,bu maddelerin araçlarda taşınması yasayı ihlaldir ve tarafımızca Emniyet Müdürlüğüne bildirilecektir.
Sahipsiz hayvanların toplatılması veya taşınması sürecinde, yukarıda belirttiğimiz yasal hükümlere uyulması, aksi takdirde tarafımızca Emniyet Genel Müdürlüğüne, Emniyet Müdürlüğüne,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına,
Grup Başkanlığına, Çalışma Bölge Müdürlüğüne,
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne
Orman Su İşleri Bakanlığı ve İl Müdürlüğüne,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İl Müdürlüğüne ,
Valiliğe, 
Partilerin genel merkezlerinde yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarına şikayette bulunulacağının 
bilinmesini ve tüm bu yasaları ihlal eden hususların belediyeniz ilgili birimlerine duyurulmasını talep ediyoruz.
Ayrıca, başta emri veren kişi olmak üzere, Veteriner Hekimi ve görevlileri şahsen şikayet edeceğimizin de görevlilerinize duyurulmasını talep ediyoruz.
Veteriner İşleri Müdürlüğünüz veya ilgili birim onaylı cevabi yazının, 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği tarafımıza 
bildirilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ediyoruz.
İsim Soyadı :
TC No :
EKLER
1. 5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KURULU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ: 
Madde 20-1- d şıkkı:"Uyuşuturcu tüfek ile yapılan toplama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır" 
Madde 20-1-b şıkkı: "hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır."
Madde 21-1-d şıkkı: "Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz."
2. 4857 Sayılı İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 
Madde 9 —Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınıp işçi dosyasında saklanması gerekir.
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesi gereğince düzenlenen Yönetmeliği
Madde 3 A- "Devlet Memurlarının, genel olarak haftalık çalışma süresi olan, 40 saatin üstünde yaptıkları çalışma, fazla çalışmadır.
4. 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri 
İşverenin genel yükümlülüğü 
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumlulukları
5. 5996 sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1)
(3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz.
6. TÜRK CEZA KANUNU
UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188)
MADDE 188. - (1)
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmî makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, dört yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
MADDE 193. - (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
7. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.11. 2015 tarihli, 78581767-325.20.02-35452 sayılı resmi yazısı.
GÖNDERİLECEK MAİL ADRESLERİ:
1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İş Teftiş Kurulu MAİL ADRESLERİ:
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
2. İŞ TEFTİŞ KURULU GURUP BAŞKANLIKLARI MAİL ADRESLERİ 
Adana, [email protected]
Bursa, [email protected]
İstanbul,[email protected]
İzmir, [email protected]
Ankara [email protected]
3. BİMER MAİL ADRESLERİ 
[email protected], [email protected], [email protected],
4. ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI MAİL ADRESLERİ 
[email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

cross