1991'den Bugüne

143.Belediyelerin ARABA verip ARTIK YEMEK toplayıp Gönüllüler ile Besleme Yapmaları YASA HÜKMÜDÜR !

Sahipsiz hayvanlara ARTIK YEMEK TOPLANMASI İÇİN belediyenin ARAÇ görevlendirmesi, belediyenin YASAL GÖREVİDİR. Bunu yasal yazı ile talep ediniz ve SÖKE SÖKE bu araba tahsisini yaptırınız.
ARTIK YEMEKLER ÇÖPTE-HAYVANLAR AÇ !! 
Belediyeler yasaya göre kuruluşlardan ARTIK YEMEK TOPLAMAYA mecburdurlar. Araba ve şoför tahsis etmek zorundalar. Bunun yanında beslemeleri GÖNÜLLÜLER ile birlikte de yapmak zorundadırlar. 
Yasa maddesini önce bizler ezberleyip sonra da bu adamlara da ÖĞRETECEĞİZ. Sokaklardaki hayvanlar AÇ SEFİL dolaşırken, tonlarca artık yemek de alacak araba yok diye çöpe gidiyor. 
Kurumların çoğu da artık yemeklerini vermek istiyor. Fakat gönüllülerin büyük bir kısmının ARABASI olmadığı için bu artık yemekleri gidip alamıyorlar.

========1. Oysa Hayvanları Koruma Kanununa göre belediyeler 
"MADDE 7 – (1) Belediyeler; d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla," yükümlüdür.
========2. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü KATILIM Yönetmeliği, GÖNÜLLÜ işbirliğini daha aktif ve katılımcı hükümlere bağlamış. Bu yönetmeliğin 5. Maddesi (e) bendi, belediyelerin ve özel idarelerin sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaları gönüllüler ile yapmasını hükme bağlamıştır. Yönetmeliğin 6. Maddesinde araç, gereç, mekan yer tahsisi, kıyafet bile var. Bu 6. Madde (d) bendi, gönüllü hizmetlerin verilmesinde "İl özel idaresi ve belediye, gönüllülere faaliyet alanına göre, gerekli kıyafet, araç, gereç, mekan sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir." hükmünü içermektedir.

Fakat hiç bir belediye bunu yapmaz. ÇÜNKÜ GÖNÜLLÜLER TALEP ETMEZ. BUNUN YASAL BİR GÖREV OLDUĞUNU BİLMEZ.
Beslemelerde zorluklarla arabalar bulunur. Kıt kanaat benzin paraları denkleştirilir. Kuru mama bittiğinde yalvar yakar temin edilir. 
MİLYAR DOLARLIK belediyeler de trilyonları her yere ve yandaşlara saçarlar savururlar. 
Bu hususları içeren yazıyı belediyenize yollayınız. Sıkıntı halinde bana dönüp yardım isteyebilirsiniz.
Sevgiler Nesrin Çıtırık / Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı. HayKonfed 
[email protected] 

ARAÇ TAHSİSİ VE BESLEME İÇİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA YASAL MADDELİ ÖRNEK YAZI....
=============================================
=============================================

KONU: Sahipsiz hayvanlar için artık yemek toplamak üzere araba ve eleman tahsisi

YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu, İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü KATILIM Yönetmeliği

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Valilik, Milletvekilleri, Orman Su İşleri Müdürlüğü, Basın Kuruluşları

=====BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Her gün tonlarca artık yemek ve ekmek çöpe dökülürken, sokaklarımızdaki sahipsiz hayvanlar açlıkla mücadele etmektedirler. İnsani ve ahlaki değerlere ters olan bu durum, israfı ayet ve hadisler ile yasaklayan Yüce Dinimiz İslam'a da aykırıdır.
Ayrıca, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği belediyelerin kuruluşlardan yemek toplamasını da açıkça hükme bağlamıştır. 
Yasa maddesi "MADDE 7 – (1) Belediyeler; d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla" der.
Ayrıca yine yasa maddesi belediyelerin gönüllüler ile besleme odakları kurmalarını hükme bağlamıştır. MADDE 21-1 "... Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde besleme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur." demektedir.
İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü KATILIM Yönetmeliği 5. Maddesi (e) bendi, belediyelerin ve özel idarelerin sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaları gönüllüler ile yapmasını hükme bağlamıştır. Aynı yönetmeliğin 6. Maddesi "d) bendi İl özel idaresi ve belediye, gönüllülere faaliyet alanına göre, gerekli kıyafet, araç, gereç, mekan sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir." hükmünü içermektedir.

=======Bu bağlamda:
1. Madde 7-1 gereğince, şehrimizde bulunan otel, restoran ve AVM lerden artık yemek ve gıda maddelerinin toplanıp sahipsiz hayvanlara verilmesi için "şöför araba ve eleman" görevlendirilmesini talep ediyoruz.
2. Madde 21-1 gereğince, yemeklerin toplanacağı kurumların bulunmasında ve konacağı besleme yerlerinin biz gönüllüler ile birlikte tespit edilip dağıtımın da bizlerin de katılımı ile yapılmasını talep ediyoruz.
3. İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü KATILIM Yönetmeliği 5. Maddesi (d) bendi, belediyelerin ve özel idarelerin sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaları gönüllüler ile yapmasını hükme bağladığı ve gönüllülere araç, ekipman ve başka gereksinimlerin sağlanması da yönetmelik maddelerinde yer aldığı için, beslemelerin bizlerin katılımı ile organize edilmesini talep ediyoruz.

Sahipsiz hayvanlar karınları doyunca, insan kapısına gitmez, insan peşinde dolaşmazlar. Bir hayvanın insanların peşinde dolaşması, bir lokma yemek bulma umudu iledir. 
Dolayısı ile hayvanların doyurulması, vatandaş şikayetlerini de büyük ölçüde azaltarak, belediye için de bir rahatlama söz konusu olacaktır.
Bütün bu yasal mecburiyet, insani ve ahlaki yaklaşım çerçevesinde, görevlendirilecek "şöför, eleman ve araba" için tarafımıza 4982 sayılı yasa gereği bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımı arz ederim. 
İsim, Tc Kimlik.

cross