1991'den Bugüne

149. ÖNEMLİ KANUN MADDELERİ, Ezberleyiniz, BİLGİ GÜÇTÜR...

33. ÖNEMLİ KANUN MADDELERİ, Ezberlemezseniz, BELEDİYELER Hayvanları ÖLDÜRMEYE devam edecekler

Kanun maddelerini facebook ta bulmak için linki tıklayınız


Kanun maddelerini web sitelerinde bulmak için linkleri tıklayınız:
Sevgili Dostlar,
ÖNEMLİ YASA MADDELERİNİ ANA BAŞLIKLAR HALİNDE BİLGİLERİNİZE HAZIRLADIK.

Kanunları öğreniniz, KURUMLARDAN talep ediniz, onlara da uygulattırınız. Bu yasa maddelerini ÖĞRENMEYEN, hayvan sevmemeli. Çünkü bakıp besleyip, insana alıştırıp, sonra da KATİL TOPLAMA ekiplerine ve zehirleyen hain vatandaşa teslim etmiş oluyor hayvanları.

Belediyelerin büyük bir kısmının KATİL TOPLAMA EKİPLERİ, bir köşe bulup kıvrılmış uyuyan masum KÖPEK DOSTLARIMIZI vuruyor, topluyor, dağa taşa atıyor. 2004 yılına yani kanun çıkıncaya kadar, bütçeye ZEHİR-KIYMA parası koyarak resmen KEDİ-KÖPEKLERİ öldüren, bunu da hizmet diye rapor eden BELEDİYELER ile ancak KANUNLARI İYİ BİLİRSEK baş edebiliriz.
TRİLYONLUK bütçelere sahip belediyelere mama, tedavi vs taleplerimiz için yalvarıyoruz. Oysa bunlar bizim YASAL HAKKIMIZ. Barınaklara giriş yasağını koyan belediye veterinerinin yasayı ihlal ettiğini bilirsek, sahiplendirmeyi hayvanları YOK ETMEDE kamuflaj olarak kullanıp bizden gizli yapmalarının ve daha pek çok hususun yasaya aykırı olduğunu bilirsek, HAYVANLARIMIZI ölümden katliamdan koruyabiliriz.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliklerindeki ÖNEMLİ maddeleri,
İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetleri Gönüllü Katılım Yönetmeliğinin ilgili MADDESİ, 
Toplama ekiplerinin uyuşturucu madde içeren ilaçları hayvanları yakalarken kullanmalarının TCK 188.madde ve 3-6-7 fıkraları kapsamına da gireceği, bu ilaçları kullanan görevliler TCK ya göre suçlu duruma düşecekleri,
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Sağlığı Kanunu ile Uyuşuturucu ilaçların sadece veteriner hekime satılıp sadece veteriner hekim tarafından uygulanacağını içeren Tarım Bakanlığı Resmi yazısı ve bilgisi de önemli yasa maddelerine eklendi.

BİLGİ İKTİDARDIR ve YILMADAN MÜCADELE ETMEK GEREKİR.
Unutmayın, "Kaybettiğimizde değil, Vazgeçtiğimizde Yeniliriz"..

Nesrin Çıtırık / Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı
[email protected]www.haykonfed.org

==================================================

ANA SORUN BAŞLIKLARINA ilişkin KANUN ve YÖNETMELİK

MADDELERİ, YASAL TALEPLER, GEREKÇELER: (Maddeler Yönetmeliğe aittir, Kanun maddeleri yazılırken başına Hayvanları Koruma Kanunu diye belirtilmiştir.)

====================================================

1. SAHİPSİZ HAYVANLARIN TOPLATILMASI: .Sahipsiz hayvanların toplatılmasını eğitimli ve ehil kişilerin oluşturduğu "belediye toplama ekibinin” yapacağına ilişkin Yönetmelik Maddesi: 
YASAL TALEBİMİZ: Belediye ekibi dışında hiçbir kurum veya kişi sahipsiz hayvanları toplayamaz, bulunduğu yerden alamaz, başka bir yere götüremez. Kedi köpek alıp başka yere atan site yönetimleri, resmi özel kurumlar ve şahısları şikayet ediniz 
Madde 20 – (1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır:
a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur. b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır.
___________________________________

2. SAHİPSİZ HAYVANLARIN KISIRLAŞTIRILDIKTAN SONRA
alındıkları yere bırakılmasına ilişkin Yönetmelik Maddesi:

YASAL TALEBİMİZ: Hayvanlar ormanlara veya ıssız alanlara, yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılamaz, ormanlara köpek atan belediyeleri şikayet ediniz
Madde 21 – (1) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre bakılır: d) Geçici bakım evlerinde on gün sure ile gerekli duyurular yapildığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, asilari ve tibbi mudahaleler ile kisirlastirilmalari yapildiktan ve operasyon yaralari kapandiktan en az yedi gun sonra kayit altina alinip, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzelerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla ALINDIKLARI ORTAMA geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla isbirligi icerisinde besleme odakları kurar ve hayvanlarin beslenmesine yardimci olur.
____________________________________________

3. BAKIMEVİ OLMAYAN BELEDİYELERİN KEDİ-KÖPEK TOPLAYAMAYACAKLARINA dair yönetmelik maddesi:

YASAL TALEBİMİZ: Bakım evi olmayan belediyeler hayvan toplayamazlar. Çünkü kısırlaştırma veya tedavi dışında toplama yasada yoktur. Bakımevi olmadan toplayan belediyeleri ÖLDÜRÜYORLAR diye şikayet ediniz. Çünkü öldürüyorlardır. Çünkü toplamanın yasal kuralları kanunda belirtilmiştir. Yönetmelikte "Sahipsiz hayvanlar, toplanıp “kısırlaştırılmaları” yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gün sonra alındıkları ortama bırakılmalı" der. Bu durumda, KISIRLAŞTIRMA dışında belediyeler köpek toplayamazlar. 
Madde 21 – (1) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar asağıdaki esaslara göre bakılır: d) Gecici bakım evlerinde on gün sure ile gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, asilari ve tibbi mudahaleler ile kisirlastirilmalari yapildiktan ve operasyon yaralari kapandiktan en az yedi gun sonra kayit altina alinip, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzerlerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla ALINDIKLARI ORTAMA geri bırakılır.
_____________________________________________________

4. Belediye ve Orman Su İşleri Müdürlüğünün GÖNÜLLÜLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMALARI: Sahipsiz hayvanlar konusunda Belediyelerin ve Orman Su İşleri Müdürlüklerinin gönüllülerle birlikte çalışılmasına ilişkin hem yönetmelikte hem de kanundaki maddelerini ezberleyiniz. (Önemli Not: Aşağıda 15. paragrafta detaylarını yazdığımız "İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliğini de okuyunuz.)

YASAL TALEBİMİZ: Belediyeler gönüllülere bakımevlerine giriş yasağı koyamazlar, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarda gönüllülerle birlikte çalışmak zorundalar, yasada 7 yerde bu hüküm yer almaktadır. Uygulamayan belediyeleri şikayet ediniz.Orman Su İşleri Müdürlükleri de gönüllüler ile birlikte çalışmak, birlikte eğitim çalışmaları yapmak, belediye ve gönüllüler arasında eşgüdüm sağlayarak hayvan haklarında çalışmalar yapılmasını SAĞLAMAK mecburiyetindedir. Orman Su İşleri Müdürlüğünden de afişler, bilboardlar, broşürler, yasal uyarılı tabelalar ve levhalar ile okul ve topluma yönelik eğitsel çalışmalar talep ediniz.
Madde 7 - (1) BELEDİYELER; (gönüllülerle çalışmasına ilişkin Yönetmelik Maddesi:
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla gorevli ve sorumludur.
Madde 5 – (1)ORMAN SU İL MÜDÜRLÜĞÜ (Gönüllüler ile çalışılmasına ilişkin hükümler)
b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,
f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,
HAYVANLARI KORUMA KANUNU GÖNÜLLÜ İLE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN MADDESİ
Madde 4- (d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyanGERÇEK ve TÜZEL KİŞİLERİN teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.
____________________________________________________

5. YASAL UYARI TABELALI BESLEME ODAKLARI KURULMASI:
Sahipsiz hayvanların bırakıldıkları yerde belediyeler tarafından gönüllülerle birlikte besleme odakları kurarak besleme yapmak zorunda. Ayrıca, Hayvanları Koruma Kanunu 4. Madde (j) şıkkı gereği, sahipsiz hayvanların korunması için bakım ve tedavinin yanında  EĞİTİM ÇALIŞMALARI yapmak zorunda. Besleme odaklarına da hayvanların devletin ve kanunların koruması altında olduğu, onlara zarar vermenin cezaya tabi olduğunu içeren YASAL UYARI TABELALARI konması, bu madde gereği belediyelerin görevidir, talep ediniz. 
YASAL TALEBİMİZ: Belediyelerden gönüllülerle birlikte besleme odakları kurmasını, hayvanların devletin ve kanunların koruması altında olduğu, onlara zarar vermenin cezaya tabi olduğunu içeren UYARI ve YASAL BİLGİLENDİRME TABELALARI koymalarını  ve besleme yapan gönüllülere mama desteği vermesini talep ediniz. Vermeyen belediyeleri şikayet ediniz.

Madde 21 – (1) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre bakılır: d) Geçici bakım evlerinde on gün sure ile gerekli duyurular yapildığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, asilari ve tibbi mudahaleler ile kisirlastirilmalari yapildiktan ve operasyon yaralari kapandiktan en az yedi gun sonra kayit altina alinip, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzelerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, GÖNÜLLÜ KURULUŞLARLA BİRLİKTE BESLENME ODAKLARI kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU: MADDE 4. Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve HASTANELER kurarak onların bakımlarını ve TEDAVİLERİNİ sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

________________________________________________

6. BELEDİYELER TEDAVİ ETMEK VE HASTANELER KURMAK ZORUNDADIR: Sahipsiz hayvanların tedavileri için belediyelerin hastaneler kurmasına ilişkin Kanun Maddesi: 
YASAL TALEBİMİZ: Belediyeler sahipsiz hayvanları tam teşekküllü koşullarda tedavi ettirmek, hastane kurmak veya tedavileri için hizmet alımı yapmak zorundadırlar, talep ediniz, şikayet ediniz.
HAYVANLARI KORUMA KANUNU: MADDE 4. Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve HASTANELER kurarak onların bakımlarını ve TEDAVİLERİNİ sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.
______________________________________________________

7. UYUŞTURUCU İLAÇ İLE TOPLAMA VETERİNER

KONTROLÜNDE YAPILIR: Sahipsiz hayvanların uyuşturucu tüfek ile yakalanmaları ancak veteriner hekim kontrolünde yapılmasına ilişkin yönetmelik maddesi:

YASAL TALEBİMİZ: Başında Veteriner hekim olmadan toplamaya çıkan ekipleri şikayet ediniz. İnsan hayvan ayırmadan tüm uyuşturucu ilaçların hekim kontrolünde ve hekim tarafından kullanılması gereklidir. Burada esas uyuşturucu ilacın kullanımıdır. Ayrıca, “NARKOTİK İLAÇ” sınıfına giren KETAMİN / KSİLAZİN / ZOLEZEPAM gibi etken maddeleri olan ve/veya KIRMIZI/YEŞİL REÇETE ile temin edilebilen hayvanları yakalarken de kullanılan bu uyuşturucu türevi ilaçların; yanlarında “VETERİNER HEKİM” olmayan personelin elinde bulunması TCK 188.madde ve 3-6-7 fıkraları kapsamına da gireceği için, bunu kullanan görevliler TCK ya göre suçlu duruma düşerler. Ayrıca,Tarım Hayvancılık Bakanlığının Resmi yazısında da "bu tür anestetik uyuşturucu ilaçlar sadece veteriner hekimlere satılır ve sadece veteriner hekim tarafından uygulanır" ibaresi var. Bunu da yasal taleplerimizde bildirelim. Belediye veterinerleri, bu yükümlülükten kurtulmak için "veteriner hekim kontrolünde ilaç hazırlanıyor" diye KIVIRTIYORLAR, UTANMADAN. Yasa, hazırlanır demiyor, UYGULANIR diyor. Temelde, bir veteriner hekim kendi görevini bir bakıcıya yaptırarak, bu kutsal mesleğin itibarını ve güvenilirliğini düşürüyor. Mesleğine ihanet ediyor yani.

Madde 20. 1 (d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.
__________________________________________

8. SAHİPSİZ HAYVANLARA BAKAN KİŞİLERE BELEDİYE DESTEĞİ EŞ GÜDÜM olması konusunda kanun ve yönetmelik maddeleri:

Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 4 (d) şıkkında GERÇEK ve TÜZEL Kişilerin Teşviki ve Eş güdüm Sağlanması Hükmü vardır. Sahipsiz hayvanlara bakan gerek dernekler, STK lar ve gerekse gönüllülerin bu kanun kapsamındaki tüm kurumlarca, yani Belediyeler, Orman Su İşleri Müdürlükleri başta olmak üzere, Valilik İl Hayvanları Korumu Kurulu üyesi olan Müftülük, Milli Eğitim, Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü gibi müdürlüklerce "desteklenmesi" esas olarak yönetmelikten de öte ANA KANUNDA yer almıştır.
YASAL TALEBİMİZ: Belediyeler, Orman Su İşleri, Valilik, Müftülük, Milli Eğitim gibi kurumların gerçek ve tüzel kişi olarak DERNEK veya GÖNÜLLÜ KİŞİLERİ gerek dışarıda bakılan hayvanlar için ve gerekse belli alanlarda toplu olarak düzenli bakılan sahipsiz hayvanlar için "mama, tedavi, kulübe, dışarıda yemek dağıtımında araba temini, fabrika marketlerden yemek temini, belediye bakımevlerine gidiş gelişte vasıta temini" gibi sahipsiz hayvanlara ilişkin tüm çalışmalarda desteklemelerini talep edeceğiz ve bunu yapmayan kurumları "yasayı ihlal etmekten, görev ihmalinden" Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna şikayet edeceğiz.
Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: d) Hiçbir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insani ve vicdani sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eş güdüm sağlanması esastır.
_________________________________________

9. BELEDİYELER BAKIM EVİ KURMAK ZORUNDA, ORMAN SU DA BUNU SAĞLATMAK ZORUNDA olmasına ilişkin kanun ve yönetmelik maddeleri: 
YASAL TALEBİMİZ: Orman Su İşleri Müdürlükleri belediyelerin yasa çerçevesindeki çalışmalarını denetlemek ve yasanın uygulanmasını sağlamak, idari işlem yapmak zorundadır. Bakım merkezi kurmamış belediyeyi denetlemeyen Orman Su İşleri Müdürlüğünü, “görev ihmalden” bakanlığa ŞİKAYET ediniz!
Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmelik MADDE 5 – (1) (g) “Orman Su İl Müdürlüğü, Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakım evlerinin oluşturulmasını SAĞLATMAKLA yükümlüdür.”
_____________________________________________

10. ORMAN SU DENETİM YAPMAK ZORUNDA olduğuna dair kanun maddesi:
YASAL TALEBİMİZ: Denetim yapmayan Orman Su İşleri İl Müdürlüğünü “görev ihmalden” bakanlığa ŞİKAYET ediniz!
Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmelik MADDE 5 – (1) (ğ) “Orman Su İl Müdürlüğü, Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli DENETİMLERİ yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla yükümlüdür.”
____________________________________________________

11. SAHİPLENDİRME GÖNÜLLÜ KİŞİ VE KURULUŞLAR İLE OLACAĞINAdair kanun maddesi:
YASAL TALEBİMİZ: Belediyelerin bakım evlerinden yapılan sahiplendirmelerde gönüllü kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapmaları yasal hükümdür. Sahiplendirme konusunda gönüllülere bilgi vermeyen belediyeleri şikayet ediniz. Belediyeler sahiplendirme adı altında hayvanları dağa taşa atmakta, öldürmekte, yok etmektedirler. Gönüllüden saklayarak sahiplendirme yapan belediyeyi ŞİKAYET ediniz!Buna izin vermeyiniz)
Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmelik MADDE 7 - (1) (b) “Belediyeler, geçici bakım evlerine gelen hayvanların SAHİPLENİLMESİ için yerel hayvan koruma görevlileri ve GÖNÜLLÜ kuruluşlar ile işbirliği yapmakla yükümlüdür.” 
_________________________________________________

12. HAYVANLARIN TÜRÜNE UYGUN KOŞULLARDA TUTULMASI, KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALMAMALARININ SAĞLANMASI 5199 SAYILI Hayvanları Koruma KANUNUNA GÖRE ESASTIR.
YASAL TALEBİMİZ: Yukarıda bahsedilen tüm durumlarda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 4. maddesine atıfta bulunarak soruşturma açılıp adli idari işlem yapılmasını talep edeceğiz. Kötü koşullardaki barınaklar, petshoplar, üretim çiftlikleri, özel mülk, sokaklar, yaban hayvanları, hayvanat bahçeleri, yunus parkları, kuş cennetleri, sirkler gibi hayvan bulunan tüm bu tür yerlerdeki kötü muamele ve türüne özgü yaşam koşullarının dışındaki durum, bu kanunun ihlal edilmesi demektir.
Hayvanları Koruma KANUNU MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır. h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.
_________________________________________

13. BELEDİYELER BAKIMEVLERİ KURUP TEDAVİ ve KISIRLAŞTIRMA SAĞLAMASINA ilişkin kanun maddesi:


YASAL TALEBİMİZ: Belediyelerden güçten düşmüş kedi-köpek-at-eşek gibi hayvanları için onların ömür boyu rahatını sağlayacak kalıcı bakım evleri yapmalarını talep edeceğiz. Ayrıca, belediyeler hastaneler kuracak ve hayvanların bakım ve tedavilerini sağlamalarını talep edeceğiz. Hastane kuramayan belediyelerin hayvanların TEDAVİLERİ için yerel veterinerlerden veya özel veteriner kliniklerinden hizmet alımı yapmalarını talep edeceğiz. İl Tarım Müdürlüğünün veteriner hekimlerinin küçük beldelerde sistemli olarak tedavi yapmalarını talep edeceğiz, Ayrıca okul ve topluma yönelik birlikte afiş, broşür, kamu spotları, bilboardlar ve etkinlikler ile hayvan hakları eğitimleri yapmalarını talep edeceğiz.

Belediyelerin gönüllü kuruluşlarla işbirliği içinde, güçten düşmüş hayvanları için bakım evleri kurmaları, ayrıca hastaneler kurarak onların bakım ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda hükme bağlanmıştır. Sakat, mağdur, yavru iken barınağa gelmiş, evinden atılmış hayvanlar için belediyeler onların türüne uygun koşullarda bakım evi kurmalılar ve tüm hayvanlar için her türlü tedavi koşulların sağlayacak hastaneler yapmalılar.)
Hayvanları Koruma KANUNU MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakım evleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.
_____________________________________________________

14. Belediyeler ve Orman Su İşleri Müdürlüklerinin, toplumu hayvan hakları konusunda eğitmeye yönelik yasal mecburiyetleri vardır. Afiş, bilboard, uyarı tabelaları, broşürler, eğitsel ekipmanlar ile okullarda eğitim, topluma bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapmaları yasada açıkça belirtilmiştir.

YASAL TALEBİMİZ: Kalabalık parklar, alanlar, mesire yerlerinde "Hayvanların kanunların ve devletin koruması altında olduğunu, onların beslenmelerinin yasal hak olduğu, onları besleyen gönüllülerin de yasanın koruması altında olduğunu ve hayvanlara kötü muamelede bulunmanın, beslenmeleri ve bakımlarını engellemenin yasaya göre cezaya tabi olduğunu" içeren TABELALAR, LEVHALAR asılmasını, broşürler dağıtılıp bilboardlar yapılmasını talep edin. Ayrıca, özellikle gönüllülerin besleme yaptıkları bölgeler ve belediyenin besleme odaklarının bulunduğu yerlerde YASAL UYARILI TABELALAR konmasını belediyeden de ORMAN SU İŞLERİNDEN de talep edin.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU: MADDE 4. Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve HASTANELER kurarak onların bakımlarını ve TEDAVİLERİNİ sağlamaları veeğitim çalışmaları yapmaları esastır.
YÖNETMELİK MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,

_______________________________________________


15. "İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ" bizim için hayati önem taşıyor.
Bu yönetmeliğin 5. Maddesi (e) şıkkı, 6. Maddesi (d) şıkkı ve 9. Maddesi, diğer pek çok sosyal hizmetlerin yanında "başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin de gönüllü katılımı ile yapılmasını" hükme bağlamıştır.
YASAL TALEBİMİZ: Belediyelerden sahipsiz hayvanlara ilişkin gerek barınak ve gerekse sokaktaki çalışmalarımıza ilişkin MAMA-TEDAVİ-BAKIM-EĞİTİM-GEREKTİĞİNDE ARAÇ desteği isteyeceğiz. Belediyelerden, belediye yetkilileri ve gönüllülerden oluşan Hayvan Hakları Kurulu oluşturulmasını talep edeceğiz.

İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği ilgili maddeleri:=====5. Madde (e) bendinde, belediye veya özel idare "başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri yapmak üzere gönüllü çalıştırabilir" diyor. =====6. Madde ise gönüllü hizmetlerin verilmesinde "d) İl özel idaresi ve belediye, gönüllülere faaliyet alanına göre, gerekli kıyafet, araç, gereç, mekan sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir." hükmünü içermektedir. =====9. Maddede ise gönüllüye RESMİ KİMLİK KARTI verilir diyor. Bu madde gereği RESMİ KİMLİK KARTI talep edelim.

16. A) 5996 sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz.
B) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 78581767-325.20.02-35452 sayılı YAZISI. Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkındaki RESMİ BİLGİLENDİRME.

YASAL TALEBİMİZ: Yasada ve Resmi yazıda, anestezik ilaçlar için kesin hüküm olarak şu yasal bilgi yer almaktadır: "

Diğer taraftan bahse konu ürün reçete ile sadece veteriner hekimlere satılabilir ve sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır." Bu yasal hükme uygun olarak:

A) Anestezik ilaçların kullanımı kesinlikle işçi ve görevlilere yaptırılmamalı, sadece VETERİNER HEKİM TARAFINDAN UYGULANMALIDIR. Veteriner hekim tarafından uygulanmadığı zaman, Tarım Bakanlığına, Orman Su İşleri Bakanlığına ve Emniyet Müdürlüğüne şikayet edilmelidir.
B) Bakanlığın bu resmi yasal yazısında ayrıca "Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir." ifadesi yer almaktadır. Veteriner hekim olmadan, görevliler tarafından doktor müdahalesini gerektirecek kadar tehlikeli olan bu ilacın, görevlilerce uygulanması halinde, İş Sağlığı ve Güvenliği yasasına muhalefettin dolayı, belediye başkanı ve yetkili kişiler, Çalışma Bakanlığına şikayet edilip İş Güvenliği Müfettişi talep edilmelidir.
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI: ///// Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015

Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Sn:Şeyda ŞENOĞLU, Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Temsilciliği 
03.11.2015 tarihli e-mail.
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan bahse konu ürün reçete ile sadece veteriner hekimlere satılabilir ve sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim//// Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı

17. TÜRK CEZA KANUNU UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188) MADDE 188. - (1) (3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmî makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, dört yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
MADDE 193. - (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
YASAL GEREKÇE: TCK da açıkça reçeteye bağlı uyuşturucu ihtiva eden maddeler için "başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi," tanımı ile " beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." hükmü yer almaktadır. Belediye arabasında, başında yasal yetkili olmadan işçi ve görevliler tarafından taşınan uygulanan uyuşturucu anestezik ilaçlar için, Belediye Başkanı ve emri veren yetkililer ile ilacı kullanan görevliler hakkında,  Emniyet Müdürlüğüne, Savcılığa ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına İş Güvenliği açısından baş vurulmalıdır.

===================================================

BUNLARIN YANINDA MUTLAKA TOPLUMA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMALI. TOPLUMLA ZITLAŞARAK ONLARI HAYVANLARA KARŞI DAHA BİLENMİŞ HALE GETİRMEK hayvanlara daha çok zarar veriyor.
========= Belediye Meclis üyeleri, Karakol ve Emniyet ziyaretleri, Jandarma Ziyaretleri, Parti yönetimleri, Basın Kuruluşları Sahip ve yöneticileri, Okullar, Stand kurulacak AVM ler, Müftüler, Cami hocaları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ziyaret edilecek. Bilgilendirme yapılıp, bu kurumların çalışmalarında hayvan haklarına yer verilmesi, gönüllülerle birlikte çalışma önerilip varsa broşürler ve hazırladığınız yazılar verilecek. Bu ziyaretler, olumlu bir temele oturtulup, evet sorun var ama bunu iletişim ile çözebiliriz mesajı verilip hayvan hakları anlatılacak. 

=========
Çok önemli, HAYVANLARIN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ Mahalleler tespit edilip, oraların MUHTARLARI ile görüşülüp, özellikle şikayetçi olan mahalle sakinleri ile sizi görüştürmesi istenecek. Onlara yasal bilgilendirme yapılacak. Bu tür bir çalışma başarıya ulaşırsa, bir mahalledeki yüzlerce köpek ve kedinin yaşamı daha güvenli olacak. Bu iletişimde ZITLAŞMA olmaması çok önemli. Yasal yaptırımlar, idari cezalar da çok yumuşak ve sadece bilgilendirme uslubu ile anlatılacak. O seçilen bölgedeki Karakol, Müftü, Okullar, Cami hocaları ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü de destek almak üzere ziyaret edilecek.

cross