1991'den Bugüne

167. Bakımevine Gelen Gönüllerin Ziyaret Saatleri Hk. Yasal bilgi

167. Hayvanlar için cehennem olan Belediye bakımevlerinin sefil halini gönüllülerden saklamak için, belediye veterinerleri, sadece barınağı dolaşmaya gelen kişiler için olması gereken ZİYARET SAATLERİNİ, yasada tanımlanan GÖNÜLLÜLER için de uygulamaya çalışıyor. Bu yasaya aykırı. Çünkü yasada ve yönetmelikte tam 8 yerde GÖNÜLLÜ tanımı yapılmış. Gönüllüler bir bakımevine mesai saatleri içinde serbestçe girebilir. Bunun engellemeye çalışmak yasayı ihlal etmektir.
1. GÖNÜLLÜ NEDİR? Kanunda "hayvanların toplanmasından, aşılanıp kısırlaştırılmasından, sahiplendirme, alındığı yere bırakma ve oradaki bakım ve beslemelerine kadar" belediyelerin iletişim içinde çalışacağı kişiler GÖNÜLLÜ olarak tanımlanmış. 
2. ZİYARETÇİ NEDİR? Barınaklara çocuklarına hayvanları göstermek için, sahiplenmek için, barınağı görmek için zaman zaman dolaşmaya giden kişiler ZİYARETÇİDİR. 
Belediyeler ZİYARET saatlerini bu tür dolaşmaya gelen vatandaşlar için koyarlar. Ama, yasal hak olarak tüm hizmetlerde iletişim kurulması hükme bağlanmış olan GÖNÜLLÜLERE ziyaret saatleri konamaz. Bu yasayı ihlaldir, görevi kötüye kullanarak gönüllülerin yasanın tanımladığı işleri yapmasını engellemektir. Gönüllü, mesai saatleri içinde bir zaman sınırlaması olmadan bakımevine girer, yasal hak olarak. Bunu kimse engelleyemez.
Yasada 8 yerde tanımlanan hizmetlerin hepsinde belediye ile işbirliği yapacak olan GÖNÜLLÜ, dar ZİYARET saatlerinde barınağa girip hangi hizmette belediyeye destek olacak? Burada amaç GÖNÜLLÜNÜN de barınağa girmemesi ve oradaki rezil sefil koşulları görmemesi.
Bu nedenle, bu yasaya aykırı durumu TÜM BELEDİYELERE ekli ÖRNEK yazı ile yollayınız , gönüllü olarak ZİYARET SAATLERİ ile yasal hakkınızın engellenmesine karşı çıkın.
YASAL HAKLARINIZA SAHİP ÇIKIN...
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı
ÖRNEK YAZI, BELEDİYELERİNİZE YOLLAYINIZ
=======================================
KONU: Yasada açıkça işlevi tanımlanmış olan GÖNÜLLÜLERİN bakımevine mesai saatleri içinde bir kısıtlama getirilmeden girmeleri, ZİYARET SAATLERİNİN ise zaman zaman dolaşmak, hayvan sahiplenmek için sadece ZİYARET için gelen vatandaşlara uygulanması 
YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği Maddeleri
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlık, Orman Su İşleri Bölge ve Şube Müdürlüğü, ilgili kurumlar, BASIN kuruluşları
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,
Belediyeniz bakımevinde, sadece bakımevini dolaşmaya gelen kişiler için olması gereken ZİYARET SAATLERİNİN, yasada tanımlanan GÖNÜLLÜLER için de uygulanması yasaya aykırıdır. Yasada tam 9 yerde GÖNÜLLÜ tanımı yapılmıştır. (Ekli yasa yönetmelik maddeleri). 
Gönüllü ile ziyaretçi işlev olarak birbirinden tamamen farklıdır. 
Bu bağlamda yasal bilgilendirmenin dikkatle okunmasını talep ediyoruz:
1. GÖNÜLLÜ NEDİR? Kanunda "hayvanların toplanmasından, aşılanıp kısırlaştırılmasından, sahiplendirme, alındığı yere bırakma ve oradaki bakım ve beslemelerine kadar" belediyelerin iletişim içinde çalışacağı kişiler GÖNÜLLÜ olarak tanımlanmış. 
2. ZİYARETÇİ NEDİR? Barınaklara çocuklarına hayvanları göstermek için, sahiplenmek için, barınağı görmek için zaman zaman dolaşmaya 
giden kişiler ZİYARETÇİDİR. 
Belediyeler ZİYARET saatlerini bu tür dolaşmaya gelen ZİYARETÇİ vatandaşlar için koyarlar. 
Ama, yasal hak olarak tüm hizmetlerde iletişim kurulması hükme bağlanmış olan GÖNÜLLÜLERİN bakımevine girişleri ziyaret saatleri ile sınırlanamaz. Bu yasayı ihlaldir, görevi kötüye kullanarak gönüllülerin yasanın tanımladığı işleri yapmasını engellemektir.
Yasada 8 yerde tanımlanan hizmetlerin hepsinde belediye ile işbirliği yapması hükme bağlanmış olan GÖNÜLLÜ, bu hükümlerin yerine getirilmesi için yasal hak olarak mesai saatleri içinde sınırlama olmadan bir bakımevine girer.
Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 4 (d) "Hiç bir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insani ve vicdani sorumluluklarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır" hükmü çerçevesinde hayvanlara yönelik çalışmalar yapan gönüllülerin, bakımevine girişlerinin ZİYARET SAATLERİ ile sınırlanmasının yasaya aykırı olduğu açıktır. 
Ayrıca, Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 4(j) "Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içinde sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır" hükmü gereği de, gönüllülerin bakımevine girişlerinin ZİYARETÇİLER için olan saatlerle sınırlanması yasaya aykırıdır.
Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği MADDE 5, MADDE 7, MADDE 11 ve MADDE 21 hükümleri, hayvanlara yönelik hizmetlerde, başta belediyeler olmak üzere kurumların GÖNÜLLÜLER ile iletişim ve işbirliği yapılmasını açıkça belirtmişken, gönüllülerin bakımevine girişlerinin ZİYARETÇİLER için olması gereken ZİYARET SAATLERİ ile sınırlanması da yasaya aykırıdır. 
Ancak, bakımevinde yasaya ve hayvan haklarına aykırı işlem ve uygulamalar yapan bir belediye, gönüllülerin bakımevindeki varlığına ve girişine sınırlama getirme çabası içinde olabilir.
Bu yasal hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, belediyenizin, yasaya aykırı olarak zaman sınırlaması getirmeden, mesai saatleri içinde gönüllüler ile vicdani, ahlaki ve yasal çerçevede çalışmalar yapmasını YASAL BİR MECBURİYET olarak talep ediyoruz. 
Yasaları ihlal eden aksi uygulamalarda, BİMER, Valilik, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne şikayette bulunulacağının bilinmesini isteriz.
Müracaatımıza ilişkin 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
İSİM, TC KİMLİK, ADRES
================================
EKLER: İLGİLİ YASA MADDELERİ
HAYVANLARI KORUMA KANUNU GÖNÜLLÜ İLE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ
Madde 4- (d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan GERÇEK ve TÜZEL KİŞİLERİN teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.
( j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların
bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.
HAYVANLARI KORUMA KANUNU YÖNETMELİĞİ GÖNÜLLÜ İLE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 
Madde 5 – (1)ORMAN SU İL MÜDÜRLÜĞÜ (Gönüllüler ile çalışılmasına ilişkin hükümler)
b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle
e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla
f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle
Madde 7 - (1) BELEDİYELER; (gönüllülerle çalışmasına ilişkin Yönetmelik Maddesi
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla gorevli ve sorumludur
MADDE 11 – (1) Yerel hayvan koruma görevlileri;
a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eşgüdüm sağlamakla, görevli ve sorumludur
MADDE 21 – (1) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre bakılır
d) Geçici bakımevlerinde on gün süre ile gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, aşıları ve tıbbî müdahaleler ile kısırlaştırılmaları yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gün sonra kayıt altına alınıp, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzerlerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde besleme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.

cross