1991'den Bugüne

57.Seçim Öncesi TOPLAMA İçin BELEDİYEYE Örnek UYARI Yazısı ve ÖRGÜTLENME Tavsiyesi..

alt

57- SEÇİM ÖNCESİ TOPLAMA İÇİN BELEDİYEYE ÖRNEK UYARI YAZISI VE ÖRGÜTLENME TAVSİYESİ : 

Seçim, hayvan dostlarımız için FELAKETİ ile geliyor, yavaş yavaş... Seçim demek, toplanan, zehirlenen, yok edilen, ormanlara dağa taşa atılan köpek ve kediler demek. Seçim demek, ölüm kampı barınaklara daha çok hayvanın tıkıştırılması demek, daha çok hayvanın açlık ve hastalıkla gelen ölümlere mahkum olması demek.
NE YAPMALI?
YOK MU BU KATLİAMLARI ÖNLEMENİN BİR YOLU?
Var elbette var. 
1. Bulunduğunuz yerde 2 veya 3 veya 4 veya 5 kişi bile olsanız, HAYVAN HAKLARI GRUBU adı altında bir grup oluşturacaksınız. Amaçlarınızı yazacaksınız, basına ve kurumlara tek tek gidip kendinizi tanıtacaksınız.
Belediyenin karşısına ah vah eden bireyler olarak değil, EKİP RUHU ile çıkacaksınız.
Unutmayın, TEK PARMAK BİR ÇAKIL TAŞINI BİLE KALDIRAMAZ.
2. Diyelim, hayvan severlerin "birbirleri ile kan davalı olma bariyerini" aşamadınız ve tek başınızasınız. O zaman da yapacak bir şeyler var. Öncelikle, belediyeye ve orman su işlerine tüm ÖN UYARI yazılarını yazacaksınız. Sıkı takipte olacaksınız. 
Örnek ÖN UYARI YAZILARINI paylaşıyorum. Dikkatle okuyun.
Selam ve sevgilerimle... 
Nesrin Çıtırık/ ANADOLU Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı.
___________________________________________
1. BELEDİYEYE ÖN UYARI YAZISI

Belediye Başkanlığına,

Belediyenizce yasada belirtilen "kısırlaştırma, aşılama ve rehabilite etme" görevleri gerekli biçimde yapılmadığı gibi, her şikayette hayvanlar alınıp yok edilmektedir. 
Seçim öncesi de belediyenizce yoğun toplama yapılacağı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu nedenle sizi şimdiden uyarıyoruz.

Seçim öncesi belediyenizce yasaya aykırı olarak toplama yapıldığı takdirde:
1. Hayvanları Koruma Kanununun 7 (1) ve 21 (1) maddelerini açıkça ihlal ederek görevlerini kötüye kullanan "Belediye Veteriner Hekiminin ve toplama ekibi görevlilerinin" Belediye Teftiş İşleri Müdürlüğüne denetim ve soruşturma için sevk edilmesini ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmasını talep edeceğiz.
2. Toplama yapılan yerde mobese ve işyerlerinin güvenlik kameralarının incelenmesini talep edeceğiz.
3. Mesai saatleri dışında özellikle geceleri TOPLAMA yapılmamasını, ekip arabasının günlük yaptığı kilometrenin resmi kayıt altına alınmasını, toplama ekibinin uyuşturucu tüfek ile olan yakalamaları başlarında veteriner hekim olmadan yapmamalarının sağlanmasını şimdiden talep ediyoruz. 
4. Belediyenizin OLASI TOPLAMA uygulamaları için, Jandarma Komutanlığına ve Emniyet Makamlarına, toplama ekip arabasının PLAKASI verilerek, arabaların şehir dışında görüldüğü yerde el konmasını talep edeceğiz.
5. Şehir dışı çöplük, orman ve yaban hayat alanlarına bırakılan köpekler olduğunu tespit etmemiz halinde, Cumhuriyet Savcılığına belediyeniz yetkilileri ve görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız.
6. Toplama yapılması halinde belediyeniz veterinerini Veteriner Hekimler Odasına şikayet edeceğiz.
7. Ulusal ve uluslararası basın kuruluşları ve STK platformlarına toplanıp yok edilen hayvanlar konusunda belediyeniz hakkında protesto taleplerimizi yollayacağız.

Bu bilgiler ışığında, seçim öncesi TOPLAYARAK YOK ETME, dağa taşa ormanlara atma gibi insanlık dışı, utanç verici, acizlik göstergesi ve yasaya aykırı bir yola tevessül etmemenizi tavsiye ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin cevap ve uygulamalarınız için 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim, TC kimlik..
Dağıtım: TBMM Çevre Komisyonu, BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlık, Partilerin genel merkezleri, il ve ilçe başkanlıkları, Basın ve STK lar
________________
Ek: Konuya ilişkin yasa ve yönetmelik maddeleri
Madde 7 - (1) Belediyeler; (gönüllülerle çalışmasına ilişkin hükümler)
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakım evlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
MADDE 21 – (1) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre bakılır:
d) Geçici bakım evlerinde on gün sure ile gerekli duyurular yapildığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, asilari ve tibbi mudahaleler ile kisirlastirilmalari yapildiktan ve operasyon yaralari kapandiktan en az yedi gun sonra kayit altina alinip, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzelerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla ALINDIKLARI ORTAMA geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla isbirligi icerisinde besleme odakları kurar ve hayvanlarin beslenmesine yardimci olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ORMANLIK alana veya diğer YABAN HAYATI YAŞAM alanlarına bırakılamaz.
_________________________________________________

2. Jandarma ve Emniyete olan Yazı:

Jandarma Komutanlığına ve Emniyet Müdürlüğüne,
Ekte sunduğumuz Belediyeye olan SAHİPSİZ HAYVANLARINSEÇİM ÖNCESİ TOPLANARAK YOK EDİLECEĞİ yazımızın kurumunuzca dikkatle okunmasını rica ediyorum.
1. Bu belediyelerin toplama ekip arabalarının PLAKALARININ belediyeye kurumunuzca resmen sorularak, bu arabaların içinde hayvan ile şehir merkezinden uzak ve şehir dışında bulunması halinde el konarak adli işlem başlatılmasını ve içinde ki hayvanlara el konarak koruma altına alınmasını talep ediyoruz.
2. Karakollara gerek Hayvanları Koruma Kanunu ve gerekse mevzuata ilişkin bilgilendirme yapılmasını talep ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim Tc numarası
EK: .Belediye olan yazılı müracaatımızın metni,
_______________________________________________

3. ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAAT

Orman Su İşleri Müdürlüğüne,
1. Ekte sunduğumuz belediyeye olan yazıda ki tüm hususlara ilişkin Müdürlüğünüzce de belediyenin uyarılmasını,
2. Olası bir toplama halinde müdürlüğünüz görevlilerinizin araştırma yapacağını, ve belediye hakkında idari işlem yapıllacağının belediyeye tarafınızca bildirilmesini,
3. Mevcut Bakım evinin bakanlık denetim formundaki tüm maddelere göre denetlenmesini,
4. Toplama araç ve ekiplerinin uygunluk, eğitim, uygulamalar ve çalışma saatleri açısından ve araba kilometrelerinin işlendiği defterin incelenmesini, toplama görevlilerinin görevlerini kötüye kullanmamaları için uyarılmalarını, eksikliklerin rapor edilmesini, toplama ekibinin gece toplamaya çıkmasının önlenmesini,
5. İlaçlı uyuşturucu tüfekli toplamanın veteriner hekim gözetiminde yapılmasının sağlanmasını,
Talep ediyoruz.
Mürcaatımıza ilişkin 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

cross