1991'den Bugüne

60.Belediyelerin ÖLÜM KAMPI Bakım Evlerine İŞ GÜVENLİĞİ ve SAĞLIĞI Müfettişlerince Denetim İstiyoruz

alt

60.Belediyelerin ÖLÜM KAMPI Bakım evlerine İŞ GÜVENLİĞİ ve SAĞLIĞI müfettişlerince denetim istiyoruz. 
NİÇİN? 
Okuyun :

Belediye bakım evlerinin ölümcül koşullarını, hayvanlara yapılan işkenceyi hepimiz yüreklerimizde yaşıyoruz.
Orman Su İşleri Müdürlüklerinin görevlileri barınak denetimini ANGARYA olarak gördükleri için denetim adı altında gittiklerinde devlet ciddiyetinden uzak denetim raporları hazırlıyorlar.

Dolayısı ile Orman Su İşlerinden daha güçlü kurumların bakımevlerini DENETLEMESİNİ SAĞLAMALIYIZ. Bu denetimler bakımevlerinin KOŞULLARININ düzelmesine büyük katkı sağlayacak.
Kötü bakım evleri, sadece hayvanlar için değil, orada çalışan görevliler için de hijyen açısından, iş güvenliği açısından da sakıncalı. Bu konuda da ilgili bakanlık ve kurumlardan da DENETİMLER isteyeceğiz:
1. Bu konularla ilgilenen Türkiye Halk Sağlığı Başkanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığının müfettişlerinin BARINAĞI denetlemesini talep edeceğiz. O kötü koşulları gündeme bu yolla getireceğimize inanıyorum. 
2. Ayrıca, ikinci aşamada, "eğitimsiz ekiplere, çok yerde temizlik işçilerine ve zabıta görevlilerine" hayvan toplatan BELEDİYE BAŞKANLARI ve VETERİNERLERİNİ de, TOPLAMANIN riskli bir iş olması nedeni ile İŞ GÜVENLİĞİ ve SAĞLIĞI açısından şikayet edeceğiz. Ekibin EĞİTİMİ ve başında VETERİNER olması ve Veteriner İşlerine bağlı olması esas. Yani yaptırılan toplamalar tamamen YASA DIŞI. Ama Orman Su İşlerinin yetersizliğini bu daha ciddi olan kurumların devreye sokulması ile aşacağız.
3. Denetimlerde gönüllü şikayetlerinin dikkate alınması için Valilik İl Mahalli İdareler Müdürlüğünce de denetlenmesini isteyeceğiz.
4. Tekrar fiziki ve hizmet açısından, 5199 Hayvanları Koruma Kanunu bağlamında Orman Su İşleri Müdürlüğünce, gönüllü şikayetlerini dikkat alarak denetim isteyeceğiz.
Sizden ricam, herkes aşağıdaki ÖRNEK yazıyı KENDİ DURUMUNA uyarlayıp, bakımevi kötü olan bütün belediyeler için yollasın. 
Yazı hazır, mail adresleri hazır, nasıl adresleyeceğinizin de tarifi var. Ama olayın mantığını anlamanız çok önemli.
LÜTFEN KATILIM SAĞLAYIN.
Nesrin Çıtırık
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı
____________________________________________________
Konu: Belediye Sahipsiz Hayvan Bakım evinde, hayvanların kötü durumda olmasının yanında, oradaki görevliler için de "insan sağlığı ve iş güvenliğini" tehdit eden koşullar için ilgili kurumlarca SORUŞTURMA AÇILMASI talebimiz.

İlgi ve gereği için: 
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
-Orman Su İşleri Bakanlığı
-İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Valilik Makamına,
1. Bakım evinin HALK SAĞLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ ve ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK Bakanlığı Bölge Müdürlüğü müfettişlerince denetlenmesini talep ediyoruz. Çünkü, pislik ve mikrop içindeki fiziki koşulları, bakımevinin büyük ölçüde pislikten oluşan çöpünü ve zaman zaman da ölmüş hayvanları gelişigüzel çöpe atması hem halk sağlığı ve hem de orada çalışan görevliler açısından da "TOPLUM ve İNSAN SAĞLIĞI " ve "İŞ GÜVENLİĞİ" açısından büyük sakınca oluşturmaktadır. Ayrıca eğitilmemiş ekipler tarafından yasaya aykırı biçimdeKÖPEK TOPLAMANIN yaptırılması da, çalışanların iş güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Bu bağlamda Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü müfettişlerince bu bakım evinin denetlenmesini, soruşturma açılmasını, belediye hakkında idari işlem yapılmasını, bu koşulların oluşmasında büyük kusuru olan "belediye veteriner hekimi" için de "iş güvenliğinin ihlali" konusunda idari işlem yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, en kısa zamanda "görevlilerin de hijyen ve iş güvenliğinin sağlanacağı koşulların" sağlanmasını talep ediyoruz.

2. Belediye bakım evinin VALİLİK İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜNCE denetlenmesini talep ediyoruz. Çünkü, hayvanlar için hastalık, açlık ve pislik kampı halindedir. 5199 Sayılı Yasada açıkça belirtilen bakım evi koşullarına uymadığı gibi, insani, vicdani ve ahlaki koşullara da aykırıdır. Yapılan denetimlerde GÖNÜLLÜ şikayetleri hiç bir şekilde dikkate alınmamaktadır. Bu bağlamda bu bakım evinin genel koşullarda yasaya aykırılık açısından Valilik İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜNCE" gönüllülerin de bilgisine baş vurularak genel olarak denetlenmesini, (Hayvanları Koruma Kanunu sahipsiz hayvanlara ilişkin tüm işlemlerde "gönüllülerle iletişim kurulmasını" hükme bağlamıştır), görev ihmalinde bulunan başta "belediye başkanı" olmak üzere sorumlular hakkında idari işlem yapılmasını talep ediyoruz. Denetim raporunun "İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne de" gönderilmesini talep ediyoruz.

3. Bakım evinin, FİZİKİ KOŞULLAR AÇISINDAN ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE denetlenmesini talep ediyoruz. Gönüllü bilgisine de baş vurularak, 5199 Hayvanları Koruma Kanunu ve hayvan doğasına uygun hale getirilmesi için gerekli yaptırım ve işlemin yerine getirilmesini talep ediyoruz.

4. Bakım evinin, HİZMET ve İŞLEYİŞ açısından, gönüllü bilgisine de baş vurularak, "tedavi, kısırlaştırma, KAYIT, bakım, doğru beslenme (hayvanlar çoğu kez aç ve hasta ölmeye terk edilmekte) koşullarının" oluşturulması için Orman Su İşleri Müdürlüğünce denetlenmesini, belediye hakkında idari işlem yapılmasını, denetimin " 67 maddelik bakanlık denetim formu" ile yapılmasını talep ediyoruz.

5. Belediye VETERİNER HEKİMİ hakkında, sorumluluğunda bulunan bakım evindeki bu ihmal ve büyük kusur nedeni ile ayrıca soruşturma açılmasını, bu soruşturma süresince veteriner hekimin "geçici olarak görevinden uzaklaştırılmasını", kusur bulunduğu takdirde "bakım evinde çalışmasının yasaklanmasını" talep ediyoruz.

Devlet sadece insanlar için değil, aynı zamanda doğa, çevre ve hayvanlar için de var olmalıdır.

GEREKÇE: Toplumumuz her gün "çocuğunu, eşini, annesini, babasını, kardeşini, komşusunu, akrabasını ÖLDÜREN" insan haberleri ile sarsılmaktadır. Tüm devlet kurumları, bilmelidir ki, görev alanı ne olursa olsun, bu "şiddete" karşı da mücadele etmelidir. Bu mücadelenin en önemli enstrumanı ise "bizim sevgi ve dostluk öğretmenlerimiz olan" hayvanlara merhamet edilmesi, onların korunmasında toplumun dikkatinin çekilmesidir. Hem hayvanların hem de toplumun selameti açısından, hayvanların yaşam haklarını korumaya önem verilmelidir.

Müracaatımıza ilişkin 4982 bilgi edinme yasası ve 3071 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini saygılarımla arz ederim.

İsim
TC Kimlik..
_____________________________________________________________

Gönderiyi NE ŞEKİLDE YAPACAKSINIZ?

1. Bulunduğunuz yerdeki "Valilik, Belediye, Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Orman Su İşleri Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, Basın Kuruluşları ve ilgili diğer kurumların" mail adreslerini bulup KİME kısmına ekleyiniz. (to)

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez adresleri aşağıda hazır, onları BİLGİ bölümüne ekleyiniz.(cc)
[email protected], [email protected], kozer@csgb.gov.tr, [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

3. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı adresleri aşağıda hazır, onları da BİLGİ bölümüne ekleyiniz. (cc)
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
[email protected], [email protected],
[email protected],

4. Yazışmadan haberdar etmek istediğiniz diğer kurum ve kişileri, hayvanseverleri de BİLGİ bölümüne ekleyiniz.

cross