1991'den Bugüne

63.GÖNÜLLÜLER İle İŞBİRLİĞİ Yapmayan Belediye İçin Suç Duyurusunda Bulunun..

alt

63.ALLAH AŞKINIZA HERKES OKUSUN: Herkes 5199 Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği'ndeki BELEDİYELERİN ŞU GÖREVLERİNİ iyice ezberlesin arkadaşlar. Çok net şekilde, hayvanlara yönelik tüm faaliyetlerde YEREL HAYVAN KORUMA görevlileri ve gönüllü kuruluşlarla BİRLİKTE ÇALIŞMAYI hükme bağlamış.Yani belediyeler SİZLERLE işbirliği yapmak zorunda. Bu belediyelerin lütfu değil, YASAL MECBURİYETİ.

Gönüllülerin, belediyeler yok sokaktaki köpekleri alır yok ederler, yok barınağa giriş yasağı koyarlar diye belediyelerden ve veterinerlerinden ÖDÜ PATLIYOR.

OLMAZ. OLAMAZ. YASAL GÜCÜNÜZ VAR.

Türkiye bir hukuk devletidir. Kimse kanunların üstünde değildir.

1. Bu yazıyı Belediyelerinize üst yazı ile yollayın. Veterinerlere de yollayın. Kayıtlar DA yasada yer alan mecburiyettir. Ama öyle göstermelik değil hakiki kayıt olacak.

2. Aynı zamanda ORMAN SU İŞLERİ müdürlüğüne de belediyeye olan yazınızı yollayın ve onların da belediyeye kanunun uygulanması için uyarıda bulunmasını isteyin.

Orman Su İşleri Müdürlüğü de BUNLARI KONTROL EDECEK.

Mevcut yasadaki gücümüzü kullanmadıktan sonra, yasa değişse neye yarayacak..

Sevgiler Nesrin Çıtırık/ Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı.

_________________________________________

BUYURUN YASA MADDELERİNDEKİ GÜCÜNÜZÜ GÖRÜN:

MADDE 7 – (1) Belediyeler;

a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin KAYIT ALTINA alınmasıyla,

b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile işbirliği yapmakla,

c) Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılmasıyla,

ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan TÜM faaliyetlerde YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla YÜKÜMLÜDÜR.

BELEDİYEYE ÖRNEK YAZI:

____________________________________

Belediye Başkanlığına,

Konu: Hayvanları Koruma Kanunu "Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve Gönüllü Kuruluşlar ile işbirliği" yapılması hükmünün gereği için.

Bilgi İçin: Valilik, İl Hayvanları Koruma Kurulu, Orman Su İşleri İl Müdürlüğü.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği, sahipsiz hayvanlara yönelik tüm hizmetlerde belediyelerin "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ve Gönüllü Kuruluşlar ile işbirliği yapmasını" hükme bağlamıştır.

(Ekli yasa maddesi, MADDE 7-1-a,b,c,ç)

Fakat, belediyeniz hizmetlerinde bu yasal hükümler uygulanmamaktadır.

Şöyle ki:

(Burada yapılmayanları şikayetlerinizi madde madde yazın. "Yanlış toplama, ormanlara atma, tedavi ve bakım için taleplerinizin dikkate alınmaması, toplama ekibinin çalışmalarının saklı gizli olması, bakımevi olmadığı halde toplama yapılması, barınağın iç koşullarına ilişkin taleplerinizin yapılmaması, barınakta hafta sonlarında eksik eleman ve veteriner olmasına karşı itirazlarınızın dikkate alınmaması, toplama arabalarının kötü olması, 24 saat tedavi hizmeti olmaması, ambulans olmamasına karşı taleplerinizin dikkate alınmaması, barınağa girişlere yasak konması, hafta sonu barınağın kapalı olması, dışarıdaki hayvanlar için gönüllüye mama desteği verilmemesi" vs vs vs vs... Ne kadar şikayetiniz varsa ve belediye bunları yerine getirmiyorsa hepsini burada yazın ve yerine getirilmesini isteyin.)

1..............

2.............

3.............

4..............

................

Yukarıdaki hususlara ilişkin, Orman Su İşleri Müdürlüğününün de katılımı ile bir toplantı yapılarak, yasal hakkımız olan "taleplerimizin dikkate alınması ve işbirliği" ortamının sağlanmasını önemle talep ediyoruz.

Bu hususlarda ve toplantı tarihinin de belirlenerek tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini talep ediyoruz.

İsim.

TC Kimlik No.

cross