1991'den Bugüne

69.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Belediye Toplama Ekibine İlişk. İş Güvenliği Soruşturma tl

alt

69. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Belediye Toplama Ekibine İlişkin İş Güvenliği Soruşturma Talebi

Sevgili Arkadaşlar, Bu yazıyı belediyesi için yollamayan köpeklerimiz ormana atıldı, dağa taşa atıldı, yıllardır baktığımız köpeklerimiz yok oldu !! vs vs diye beni aramasın.

Belediyelerin KATİL TOPLAMA EKİPLERİNİ DURDURMAK için aşağıdaki yazıyı çok dikkatle okuyun ve YURDUN HER YERİNDE KENDİ BELEDİYELERİNİZ için İŞ GÜVENLİĞİ MÜFETTİŞİ istemek üzere Çalışma bakanlığına yazınız.

Gözünü OY VE ÇIKAR bürümüş bu belediyelerin hakkından İŞ GÜVENLİĞİ müfettişleri gelir. Çünkü onlar DİSİPLİNLİ ve CİDDİ DENETİM yaparlar. Orman Su İşleri görevlileri gibi turistik denetim yapıyorMUŞ gibi yapmazlar.
Bu yazıyı okumayan ve yollamayan TOPLAMA KATİLLERİNİN ÖLDÜRDÜKLERİ hayvanlar için üzülmesinler de... Gecenin bu saatinde BELEDİYELERİN KATİL EKİPLERİ, bir kenarda kıvrılmış yatan HAYVAN DOSTLARIMIZI ALÇAKÇA VURUYOR. BU ALÇAKLARI BİZ DE KANUN MADDELERİ İLE VURACAĞIZ.

Yazı hazır. Sadece kendi şehrinizdeki adresleri siz bulacaksınız.
Bakanlık adreslerini YAZININ EN ALTINA HAZIR koyduk.
Arkadaşlar, ben hukukçu değilim ama 1 haftadır YÖNETMELİKLER bulup inceliyorum. Bu kadar verilmiş emek işe yarasın.
LÜTFEN BU YAZIYI PAYLAŞIN ve ÇALIŞMA BAKANLIĞINA şehir ve belediye adınız ile yollayın.
Sevgiler
Nesrin Çıtırık/ Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı.
__________________________________________

KONU: Belediyenin, "5199 Hayvanları Koruma Kanununa, 657 Devlet Memurları Kanuna ve 4857 İş Kanununa aykırı olarak, başında veteriner hekim olmadan ve zorunlu eğitimi vermeden, yeterli kıyafet ve ekipmanı sağlamadan, mesai saatleri dışında kayıt ve karar olmadan fazla çalıştırarak ve fazla mesai vermeden" sahipsiz hayvan toplattığı görevliler için İŞ GÜVENLİĞİ denetimi talebimiz hk.

İLGİ DAĞITIM: Orman Su İşleri Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik Makamı, Belediye Başkanlığı, Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığı

Bakanlığınızca, Belediyenin sahipsiz hayvanları TOPLATMAYI, çalışanların "iş güvenliğini ve sağlığını" tehdit edecek şekilde yaptırması nedeni ile, belediyeye "iş güvenliği müfettişinin" gönderilerek, tüm yetkili ve ilgili kişilerin ifade ve bilgilerine baş vurularak soruşturma açılıp, işlem yapılmasını talep ediyoruz.
Şikayete konu belediyenin TOPLATMA hizmetinde yaptığı yasalara aykırı yanlış uygulamalar şunlardır:(Ekli kanun maddeleri)
1. TOPLAMDA UYUŞTURCU İĞNE RİSKİ: Üfleme veya tüfekle hayvana atılan uyuşturucu ilaçlı iğne, hem hayvan hem de görevli açısından risk olduğundan, 5199 Sayılı kanun, bu tür toplamanın veteriner hekim kontrolü altında olmasını hükme bağlamıştır. Fakat, hiç bir zaman toplama ekibinin başında veteriner hekim bulunmamaktadır. Bu uyuşturucu iğnenin görevliye veya bir vatandaşa saplanması halinde hayati tehlike oluştuğu da bilinmektedir.
2. YAKALAMADA ISIRILMA RİSKİ: Yakalama çubuğu veya file ile yakalamada da önemli ölçüde "ısırılma" riski vardır. Hem iş kıyafeti hem de yakalama ve tutmada kullanılan ekipman ilkel ve eski olup güvenlik sağlayacak özellikleri taşımamaktadır. Hayvan davranış özelliklerini mesleği dolayısı ile çok iyi bilen tecrübeli veteriner hekimin ekibin başında olmaması, bu tür toplamada da "görevlinin iş güvenliği" riskini artırmaktadır.
3. GÖREVLİLERE EĞİTİM YAPILMAMASI: Yasa toplama yapan görevlilerin, hem hayvan hem de iş güvenliği açısından düzenli olarak eğitimden geçirilmesini hükme bağlamıştır. Belediye, toplamaya ilişkin teorik ve pratik bir eğitim vermeden ekibi gelişigüzel çalıştırmaktalar. Ekibin eğitim aldığına dair detay bilgileri içeren belge, saat ve gün sayısı, eğitimin nerede verildiği, kayıt ve eğitimin bilgisel ve uygulama içeriğini oluşturan müfredat yoktur. Eğitimsiz elemanlar ise toplama sırasında ısırılma ve daha başka risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar.
4. GECELERİ GİZLİ ÇALIŞTIRMA: Belediyede gerek 657 sayılı yasaya ve gerekse 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılan görevliler, geceleri gizli olarak köpek toplamaya çıkartılmakta, kendilerinin izni olmadan fazla mesai yaptırılmakta, itiraz edenin işine son verilmektedir. Yasaya aykırı olarak, görevlilere toplanan köpeklerin belediye sınırları dışındaki alanlara götürmeleri istenmektedir. Belediye görevlileri ve arabaları, izinsiz olarak ilçe dışına çıkmaktadırlar.
5. FAZLA MESAİ YAPTIRIP ÖDEME YAPMAMA: Görevliler gece toplama yaptıkları ve fazla mesai yaptıkları halde onlara bir ödeme tahakkuk ettirilmemektedir. Görevlilerin gece toplama yapmaları riski büyük ölçüde artırmakta, sık sık ısırılma ve saldırılara maruz kalmaktadırlar. Ayrıca gece karanlığında, uyuşturucu iğnenin insanlara isabet ihtimali de artmaktadır.
Müracaatımız çerçevesinde "TOPLAMA yaptırılan görevlilerinin iş güvenliği" konusunda müfettiş gönderilmesini, işlem başlatılmasını belediye başkanı ve bu birimin bağlı olduğu yöneticiler hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne görevi kötüye kullanmak ve yasa ihlalinden dolayı soruşturma izni verilmesi için baş vurulmasını, tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
İsim
TC KİMLİK...
________________________________________________
EK 1.... Şikayete dayanak olan yasa maddeleri: 
A) Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği:
Madde 20-1- d şıkkı:"Uyuşuturcu tüfek ile yapılan toplama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır" 
Madde 20-1-b şıkkı: "hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır."
Madde 21-1-d şıkkı: "Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz."
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesi gereğince düzenlenen Yönetmeliği
Madde 3 A- "Devlet Memurlarının, genel olarak haftalık çalışma süresi olan, 40 saatin üstünde yaptıkları çalışma, fazla çalışmadır.
C) 4857 Sayılı İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 
Madde 9 —Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınıp işçi dosyasında saklanması gerekir.
____________________________________________________
Gönderiyi NE ŞEKİLDE YAPACAKSINIZ?
1. ŞİKAYET EDECEĞİNİ BELEDİYENİN ŞEHİR ADRESLERİ İÇİN "Valilik, Belediye, Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Orman Su İşleri Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, Basın Kuruluşları ve ilgili diğer kurumların" mail adreslerini KENDİNİZ BULUP KİME kısmına ekleyiniz. (to)
2. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI merkez adresleri aşağıda hazır, onları BİLGİ bölümüne ekleyiniz.(cc)
[email protected], [email protected], kozer@csgb.gov.tr, [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
3. ORMAN SU BAKANLIĞI ADRESLERİ
[email protected],
mustyrd_eldem[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected]
[email protected], [email protected], [email protected]
[email protected], [email protected], [email protected],
nakma[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]
[email protected], [email protected], [email protected],
te[email protected], [email protected], [email protected],
4. Yazışmadan haberdar etmek istediğiniz diğer kurum ve kişileri, hayvanseverleri de BİLGİ bölümüne ekleyiniz

cross