1991'den Bugüne

71.Diyanet İşl. Bşk ''Hayvanlara Merhamet Etme" Konusunda Hutbe Verilmesi Talebimiz..

alt

71. Sevgili Arkadaşlar, 12 Nisan'da Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri başlıyor. Camilerde verilecek hutbeleri en ücra köylerde bile milyonlarca vatandaş dinleyecek. Ekte Diyanet İşleri Başkanlığına, "hayvanlara merhamet etme" konusunda, İslam Dinindeki hükümler ve Peygamber Efendimizin bu konudaki sözlerini içeren HUTBE verilmesi talebimizi içeren ÖRNEK yazı var.

1. Mail adresleri de yazı da hazır. Facebook çoklu mail adreslerinin yayınlanmasına izin vermediği için, onları DOHAYKO sitesine ekledik ve linkini de yazının altına koydum. Linki tıklayıp mail adreslerini oradan alın.
2. Ekte Diyanet İşleri Başkanlığının BİZİM MÜRACAATIMIZ üzerine 2008 de VALİLİKLER kanalı ile MÜFTÜLÜKLERE yayınladığı HAYVAN HAKLARINA ilişkin genelge de var. O genelgeyi de inceleyin ve MÜFTÜ ziyaretlerinde yanınızda götürüp hocalarımıza verin.
3. Lütfen sizler de Diyanet İşleri Başkanlığına bu müracaatı yapın ve mümkünse şehrinizdeki MÜFTÜYÜ ziyaret edip aynı talebi ona da iletin.
Milyonlarca insana ulaşılacak bu fırsatı kaçırmayalım.
Sevgiler
Nesrin Çıtırık
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı,

http://www.dohayko.org/…/3542-diyanet-isleri-baskanligina-k…
____________________________________________

Diyanet İşleri Başkanlığına,

İslam dinimizin hayvanların korunmasına dair kıyamete kadar geçerli hükümlerine rağmen, %99 u müslüman olan toplumumuzda, hayvanlar büyük işkence ve vahşete uğramakta, zehirlenip kıvranarak öldürülmekte, belediye bakımevlerinde aç susuz bırakılmaktadır.
Şiddetin 12 yaşa indiği, cinayetlerin aile arasında işlenmeye başlandığı günümüzde, insanlarda merhamet ve sevgi duygularının yok olduğunun en büyük göstergelerinden birisi de hayvanlara uygulanan şiddettir.
Bu hususta Diyanet İşleri Başkanlığına büyük görevler düşmektedir.
Hayvanlara merhamet eden bir toplumda yaşamın değeri de bilinir ve insanlar da birbirlerine karşı sorumluluk ve sevgi ile davranmaya başlarlar.
Bu bağlamda, Peygamber Efendimiz (S.A.V) 'ın doğduğu "Kutlu Doğum Haftasında" hayvanlara yönelik şiddet ve işkencenin durması için, "hayvanlara merhamet edilmesi" konulu hutbe verilmesini önemle talep ediyoruz.
İslam dinimize göre hayvanlara acımak ve iyilik etmek gerekir. 
Peygamber efendimiz, (Merhametli olmadan imanlı olamazsınız) buyurunca, oradakiler; (Ya Resulallah,hepimiz merhametliyiz) dediklerinde; (Yalnız insanlara değil,bütün mahlukata merhametli olmak gerekir) buyurdu. (Taberani )
Eshab-ı kiram dediler ki : Ya Resulallah, hayvanlara iyilikte sevap var mıdır? Peygamber efendimiz, (Her canlı hayvana yapılan iyilikte sevap vardır ) buyurdu.(Buhari)

Hutbe ve vaazlerde yer alınmasını istediğimiz en önemli hususlar:
1. Hayvanların önüne bir kap su, bir kap artık yemek konmasının; onlara merhamet ve şefkatle yaklaşılmasının islam dinimizin de bir gereği olduğunun yer almalıdır.
2. Hayvanlara eziyet ve işkence edenlerin, onları dövüştürenlerin, zehirleyip öldürenlerin büyük günaha girdiklerinin yer almasını,
3. Hayvanları sevip korumada özen göstermenin bir peygamber davranışı olduğunu, bu ahlakın tüm insanlara benimsetilip; hayvanlara işkence eden bir çocuğun büyüdüğünde aynı eziyeti insanlara da yapabileceğinin anlatılmalıdır.
4. Yük hayvanlarından ekmek parası kazananların bile bu hayvanları aç ve susuz bıraktığı, bakımını yapmadığı, yıllarca kendine hizmet eden bu hayvanları kaçak kesim yapanlara sattığı bilinmektedir. Yük hayvanları konusunda da topluma bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Peygamber Efendimizin ashabına "Kervan bir yerde konakladığı zaman, önce hayvanlarınızı çözüp sulamadan yüce rabbimin huzuruna namaz için durmayın" dediği toplumla paylaşılmalıdır.
Bu hususlara ilişkin Sayın Müftülerimizce de aynı şekilde hutbe ve vaazlerde yer verilmelidir.
Diyanet İşleri Bakanlığı ve Müftülüklerce, yazılı ve görsel basında sahipsiz hayvanlara ve yük hayvanlarına ilişkin beyanatlar verilmelidir.
Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 sayılı bilgi edinme yasası gereği bigi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
Nesrin Çıtırık
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı
DAĞITIM...Başbakanlık, Orman Su İşleri Bakanlığı, Müftülükler, Basın kuruluşları
Sayı:B.02.1.DİB.0.12.02-212.99-.............31.08.2009
Konu: Hayvan Hakları Konusunda Bilgilendirilme Yapılması

……….VALİLİĞİNE (İL MÜFÜTÜLÜĞÜ)

Bu dünyada insanlarla beraber yaratılmış olan hayvanlar Allahu Teala’nin insanlara birer emanetidir. Bu emanetemerhametle muamele etmek, hayvanların haklarını gözetmek de dinimizin emridir. Ancak toplumumuzda bazıvatandaşlarımızın hayvan haklarına duyarsız davrandığı, merhametsizce davranışlarda bulunduğu ve bu husustayapılan uyarılara uygunsuz tepki verdikleri görülmektedir.

Bu itibarla sahih bilgi kaynaklarına dayanarak Ramazan ayında ve diğer zamanlarda yapılan vaaz, konferans, radyo ve televizyon programlarında hayvan haklarına uygun bir dille yer verilmesi, vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İzzet ER
Baskan a. Baskan Yardımcısı
DAĞITIM ...81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)

cross