1991'den Bugüne

77. Belediye Başkanlığı'na Yasa Dışı Toplama Yapan KORSAN Firmalarla Anlaşma Yapılmaması Hususunda.

alt

77. Hayvan dostlarımızın BAŞ BELASI KORSAN TOPLAMA FİRMALARI özellikle bazı küçük ilçe ve beldelerin ALÇAK BELEDİYE BAŞKANLARINCA kiralanmakta. 1. Köpeklerin TOPLANIP dağlara atılması veya öldürülmesi için KANLI ANLAŞMA yapılmakta. Bu, "Orman Su İşleri Bakanlığından ruhsatı, izni ve veteriner hekimi olmayan" KORSAN ve YASA DIŞI TOPLAMA KATİLLERİNE, belediyeler başka ürün (örneğin enjektör vs) almış gibi ödeme yapmakta.

2. Veterineri olmayan, bakım evi olmayan belediyelerin çoğu bu AHLAKSIZ CİNAYETLERİ bizim vergilerimiz ile işlemekte.

3. Orman Su İşleri Müdürlükleri ise bu CİNAYETLERE maalesef seyirci kalmakta.

Ankara'da bile bazı ilçe belediyelerinin AHLAKSIZ BELEDİYE BAŞKANLARININ, dışarıdan firmalara köpek toplatıp YOK ETTİRDİĞİ bilgileri mevcut.

4. Bu son Trabzon-Rize İlçelerini mercek altına alıp incelediğimizde, çevrede Bayburt, Iğdır, Kars, Erzurum ve Gümüşhane gibi daha pek çok başka illerin ilçelerinde ve hatta bazı il merkezlerinde bu şekilde, ruhsatı izni ve veterineri olmayan KORSAN TOPLAMA FİRMALARININ köpek dostlarımızı bu şekilde toplayıp YOK ETTİĞİNİ ilk ağızlardan duyduk.

Bu bilgiler ışığında lütfen BELEDİYELERE aşağıdaki ÖRNEK yazıyı, Valiliği, Orman Su İşleri il müdürlükleri ve bölge müdürlüklerini de cc yaparak yollayın.

Nesrin Çıtırık/ Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı.

____________________________________

Konu: Belediyelerin "ruhsatsız, izinsiz, veteriner hekimsiz" KORSAN olarak çalışan toplama firmalarına başka ödemeler altında KÖPEK TOPLATMASININ yasaya aykırı olduğu, tespiti halinde suç duyurusunda bulunulacağı hk.

Belediye Başkanlığına,

Belediyenizin zaman zaman, KORSAN TOPLAMA FİRMALARINA, başka faturalar başlığı altında ödemeler yaparak, köpek toplattığı, öldürtülüp dağlara attırdığı duyumları alınmaktadır. 

1. Köpekleri sadece belediyelerin eğitilmiş ekipleri veteriner hekim yönetiminde toplama yetkisine sahiptir. Ayrıca, ilaçlı yakalamada ekibin başında VETERİNER HEKİMİN bulunması da yasal hükümdür.

Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Madde 20 (1) (d) şıkkında "Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim KONTROLÜ altında yapılır" hükmü ile, veteriner hekim olmadan toplama yapılmayacağı açıkta belirlenmiştir. Toplamaların büyük bir kısmı uyuşturucu tüfekle yapılacağı için, ekibin veteriner hekim olmadan bu şekilde hayvan TOPLANMASI yasaya aykırıdır.

Ayrıca, uyuşturucu tüfek, hem kullanan ve hem de diğer ekip üyeleri için de risk taşıması nedeni ile İş Güvenliği ve Sağlığı müfettişlerince de denetlenmesi gereken bir yasa ihlalidir.

Dolayısı ile ne belediyeler ne de toplama firmaları ruhsatlı bile olsalar, veteriner hekim olmadan köpek toplayamazlar.

2. Yasa açık bir şekilde "Madde 7 - (1) Belediyeler; (gönüllülerle çalışmasına ilişkin hükümler) b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakım evlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla," şeklindeki tanım ile, kısırlaştırma AMACI OLMADAN köpek toplanmayacağını hükme bağlamıştır.

3. Gerek Belediye Bakımevlerinin ve gerekse bu konuda çalışmak isteyen özel kişi ve kurumların ruhsatları çalışma izinleri Orman Su İşleri Bakanlığınca verilmesi gerekir. Bu bağlamda yasal izinleri olmayan ve yasanın hükümlerini uygulamayan firmalara köpek toplatılması ve bu firmalara başka kalemler altında ödeme yapılması YASAL OLARAK SUÇTUR ve tarafımızca hem Sayıştay'a hem de İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğüne şikayet edilcektir. Ayrıca hem bu korsan firma hem de belediyeniz hakkında Çalışma Bakanlığına baş vurularak İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI konusunda müfettiş gönderilmesi istenecektir.

4. Belediyenizi önerimiz, bir devlet kurumuna yakışmayan şekilde "Yalan, dolan, kandırma, fatura istismarı" gibi hususlara sapmak zorunda kalmamak için, kısırlaştırma merkezini kurmanız ve ahlalik insani vicdani ve yasal boyutta çalışmanızdır. Gönüllülerin karşısında YALAN SÖYLEYECEK KADAR KÜÇÜLEN bir belediye yapısını güçlü devletimize yakıştıramıyoruz.

Bu bağlamda, şehrinizdeki sahipsiz hayvanların rehabilite edilmesi konusunda yaptığınız çalışmaları detayı ile tarafımıza bildirmenizi, şimdiye kadar toplama konusunda dışarıdan firmalar ile çalışıp çalışmadığınızın tarafımıza bildirilmesini, eğer çalıştı iseniz bu firmalara ödemelerin nasıl yapıldığının tarafımıza bildirilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim, soy isim..

TC Kimlik..

Not: Bu yazı belediyeye gönderilirken, cc kısmına da tüm orman su işleri adresleri, valilik adresleri, Çalışma Bakanlığı SGK Adresleri olmalı.. Tabii bizlerin de adreslerini eklerseniz biz de takip ederiz. [email protected]

cross