1991'den Bugüne

79.Belediye TOPLAMA EKİBİ'nin Hayvanları YOK ETMESİNİ ÖNLEMEK için Valiliğe Gönderilecek Yazı

alt

79 . Ruhsuz ve gaddar belediyelerin KATİL TOPLAMA EKİPLERİNİN HAYVANLARIMIZI TOPLAYIP ÖLÜME GÖTÜRMELERİNE seyirci kalmak istemiyorsanız, VALİLİK makamına aşağıdaki format yazıyı sorunlarınıza uyarlayın ve mail ve faks ile yollayın. Unutmayın, toplama katilleri GECE işe !! çıkıyorlar. Fazla çalışıtırılıyorlar.... eğitim verilmemis , ekipman yeterli değil vs vs gibi özellikleri de yazıya ekleyin. 1. Bu durum İŞ GÜVENLİĞİNE griyor. İş Güvenliği denetimine geldik dediklerine hepsinin ödü kopar. Denetim olursa, TOPLAMA ekibi Gece çıkamayacak, başlarında veteriner olmadan toplama yapamayacaklar. Arabanın fiziki koşulları, yakalama eldiven ve diğer ihtiyaçar vs vs gidermek zorundalar. 2. Ayrıca, hayvan hakki ihlalleri için Orman Su Bakanlığı denetimini de isteyin. Aşağıdaki ÖRNEK yazıda bütün bu hususlar madde madde yazılmış. Lütfen DİKKATLE okuyun. Katılın ve dağıtın...
Nesrin Çıtırık/ AnadoluFed Başkanı. Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı
___________________________________________

KONU: Belediyenin, "5199 Hayvanları Koruma Kanununa, 657 Devlet Memurları Kanuna ve 4857 İş Kanununa aykırı olarak, başında veteriner hekim olmadan ve zorunlu eğitimi vermeden, yeterli kıyafet ve ekipmanı sağlamadan, mesai saatleri dışında kayıt ve karar olmadan fazla çalıştırarak ve fazla mesai vermeden" sahipsiz hayvan toplattığı görevliler için İŞ GÜVENLİĞİ denetimi ve hayvan hakkı ihlali soruşturması talebimiz hk.

İLGİ DAĞITIM: Orman Su İşleri Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığı

VALİLİK YÜKSEK MAKAMINA,
Belediyenin sahipsiz hayvanları TOPLATMAYI, çalışanların "iş güvenliğini ve sağlığını" tehdit edecek şekilde yaptırması nedeni ile, belediyeye "iş güvenliği müfettişinin" gönderilerek, tüm yetkili ve ilgili kişilerin ifade ve bilgilerine baş vurularak soruşturma açılıp, işlem yapılmasını talep ediyoruz. 
Ayrıca, yasa ihlal edilerek yapılan bu toplamada hayvanlar da yok edilmekte, kasıtlı veya yüksek doz ilaç verilmesi nedeni ile ölmektedirler. 
1. İŞ GÜVENLİĞİ ve SAĞLIĞI denetimine dayanak olması açısından, belediyenin TOPLATMA hizmetinde yaptığı İŞ GÜVENLİĞİ ve SAĞLIĞINA aykırı uygulamalar aşağıda maddeli olarak yazılmıştır. 
A) TOPLAMADA UYUŞTURCU İĞNE RİSKİ: Üfleme veya tüfekle hayvana atılan uyuşturucu ilaçlı iğne, hem hayvan hem de görevli açısından risk olduğundan, 5199 Sayılı kanun, bu tür toplamanın veteriner hekim kontrolü altında olmasını hükme bağlamıştır. Fakat, hiç bir zaman toplama ekibinin başında veteriner hekim bulunmamaktadır. Bu uyuşturucu iğnenin görevliye veya bir vatandaşa saplanması halinde hayati tehlike oluştuğu da bilinmektedir.
B) YAKALAMADA ISIRILMA RİSKİ: Yakalama çubuğu veya file ile yakalamada da önemli ölçüde "ısırılma" riski vardır. Hem iş kıyafeti hem de yakalama ve tutmada kullanılan ekipman ilkel ve eski olup güvenlik sağlayacak özellikleri taşımamaktadır. Hayvan davranış özelliklerini mesleği dolayısı ile çok iyi bilen tecrübeli veteriner hekimin ekibin başında olmaması, bu tür toplamada da "görevlinin iş güvenliği" riskini artırmaktadır.
C) GÖREVLİLERE EĞİTİM YAPILMAMASI: Yasa toplama yapan görevlilerin, hem hayvan hem de iş güvenliği açısından düzenli olarak eğitimden geçirilmesini hükme bağlamıştır. Belediye, toplamaya ilişkin teorik ve pratik bir eğitim vermeden ekibi gelişigüzel çalıştırmaktalar. Ekibin eğitim aldığına dair detay bilgileri içeren belge, saat ve gün sayısı, eğitimin nerede verildiği, kayıt ve eğitimin bilgisel ve uygulama içeriğini oluşturan müfredat yoktur. Eğitimsiz elemanlar ise toplama sırasında ısırılma ve daha başka risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar.
D) GECELERİ GİZLİ ÇALIŞTIRMA: Belediyede gerek 657 sayılı yasaya ve gerekse 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılan görevliler, geceleri gizli olarak köpek toplamaya çıkartılmakta, kendilerinin izni olmadan fazla mesai yaptırılmakta, itiraz edenin işine son verilmektedir. Yasaya aykırı olarak, görevlilere toplanan köpeklerin belediye sınırları dışındaki alanlara götürmeleri istenmektedir. Belediye görevlileri ve resmi arabalar, izinsiz olarak ilçe dışına çıkmaktadırlar.
E) FAZLA MESAİ YAPTIRIP ÖDEME YAPMAMA: Görevliler gece toplama yaptıkları ve fazla mesai yaptıkları halde onlara bir ödeme tahakkuk ettirilmemektedir. Görevlilerin gece toplama yapmaları riski büyük ölçüde artırmakta, sık sık ısırılma ve saldırılara maruz kalmaktadırlar. Ayrıca gece karanlığında, uyuşturucu iğnenin insanlara isabet ihtimali de artmaktadır.
2. ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ve VALİLİK MAHALLİ İDARELER İL MÜDÜRLÜĞÜNCE görevlilerince de hayvan hakları açısından aşağıdaki hususlara ilişkin denetim yapılmasını talep ediyoruz.
A) Belediye toplama ekipleri "hangi tarihlerde, kimler tarafından, teorik ve pratik olarak hangi müfredat ile hangi konularda" eğitime tabi tutulmuşlardır? Bu eğitime ilişkin yazılı belge ve kayıtların kontrol edilmesini talep ediyoruz.
B) Belediyede yakalamada kullanılan "uyuşturucu tüfek" var mıdır? Eğer varsa, uyuşturucu tüfek ile yakalama yapan ekiplerin başında "hangi veteriner hekimler" görevlendirilmiştir, isimlerinin ve çalışma saatlerinin bildirilmesini talep ediyoruz.
C) Toplama ekiplerinin kullandığı arabaların plaklarının ve toplama işleminin hangi saatler arasında yapıldığının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
D). Mesai saatleri dışında yapılan toplama işlemi varsa, hangi saatler arasında "hangi ekibin ve hangi veteriner hekimin" görevlendirildiğini ve "hangi plakalı araba" ile toplamaya çıktıklarının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
E) Son 1 yıl içine kaç adet köpek toplanıp bakımevine alındı ve kaç adet ampul kullanıldı?

Müracaatımız çerçevesinde "TOPLAMA yaptırılan görevlilerinin iş güvenliği" konusunda müfettiş gönderilmesini, işlem başlatılmasını belediye başkanı ve bu birimin bağlı olduğu yöneticiler hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne görevi kötüye kullanmak ve yasa ihlalinden dolayı soruşturma izni verilmesi için baş vurulmasını, tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim
TC KİMLİK...
________________________________________________

EK 1.... Şikayete dayanak olan yasa maddeleri: 
A) Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği:
Madde 20-1- d şıkkı:"Uyuşuturcu tüfek ile yapılan toplama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır" 
Madde 20-1-b şıkkı: "hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır."
Madde 21-1-d şıkkı: "Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz."
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesi gereğince düzenlenen Yönetmeliği
Madde 3 A- "Devlet Memurlarının, genel olarak haftalık çalışma süresi olan, 40 saatin üstünde yaptıkları çalışma, fazla çalışmadır.
C) 4857 Sayılı İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 
Madde 9 —Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınıp işçi dosyasında saklanması gerekir.
____________________________________________________

Gönderiyi NE ŞEKİLDE YAPACAKSINIZ?

1. ŞİKAYET EDECEĞİNİZ BELEDİYENİN ŞEHİR ADRESLERİ İÇİN "Valilik, Belediye, Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Orman Su İşleri Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, Basın Kuruluşları ve ilgili diğer kurumların" mail adreslerini KENDİNİZ BULUP KİME kısmına ekleyiniz. (to)

2. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI merkez adresleri aşağıda hazır, onları BİLGİ bölümüne ekleyiniz.(cc)
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected].tr,
[email protected]r, [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

3. ORMAN SU BAKANLIĞI ADRESLERİ DE HAZIR. Onları da cc kısmına yani bilgi kısmına ekleyiniz. (cc)
[email protected],
[email protected]v.tr, [email protected], [email protected],
[email protected],mustafaakincioglu@ormansu.gov.tr, [email protected], 
[email protected], [email protected], [email protected]
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected].tr, [email protected]v.tr,
[email protected], [email protected]v.tr, 
[email protected], [email protected].tr, [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
4. Yazışmadan haberdar etmek istediğiniz diğer kurum ve kişileri, hayvanseverleri de BİLGİ bölümüne ekleyiniz

 
cross