1991'den Bugüne

8.(Arşiv No 102): Orman Su İşl Md: YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ Olma Talebim

8.(Arşiv No 102) Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olunuz. Belediye ve TOPLUM karşısında güçleniniz.

ÇOK ÇOK ÖNEMLİ

Mutlaka Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olalım. 
Çünkü, gaddar belediyelerin, "size barınağa giriş yasağı koyamamaları için, sizinle birlikte besleme odağı oluşturup mama desteği vermeleri için, meydanı boş bulup zehirleyip yok edip, barınaklarda açlığa mahkum etmemeleri" için YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ olmalısınız.
Herkes Orman Su İşleri Müdürlüğüne başvurup 5199 Sayılı Kanununa göre, "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" olabilir. 
Fakat, Orman Su İşleri Müdürlükleri ve Belediyeler karşılarında "resmi gönüllü kimlik kartı taşıyan, güçlü hayvan severler" görmek istemedikleri için, gönüllülere zorluk çıkartıyorlar. 
Orman Su İşleri bir TEK kişinin müracaatı bile olsa, yasal olarak seminer düzenlemek ve organizasyonu sağlamakla görevlidir. Zaman zaman, müdürlüklerden "sayınız yeterli değil, seminer açamayız" gibi yasaya aykırı cevaplar verilmektedir. Bu cevabı veren görevlileri bize bildirirseniz devreye gireceğiz.

Aşağıda ki yönetmelik maddelerinde göreceğiniz gibi hem belediyeler hem de Orman Su İşleri Müdürlükleri "Yerel Hayvan Koruma Görevlileri" ile birlikte çalışmak, işbirliği yapmak" zorundadırlar.
Ekteki ÖRNEK MÜRACAAT yazısını Orman Su İşleri Müdürlüğüne yollayın ve ekli yasa maddelerini ezberleyin.

Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı.
www.haykonfed.org
======================================

Konu:
Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olma talebim hak.
Yasal Dayanak: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği
Dağıtım: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı ve Bölge Müdürlüğü, Valilik ve Belediyeler.

ORMAN SU İŞLERİ İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE,

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği 11. Maddesinde yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olan "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" seminerine katılarak, gerekli eğitimi ve kimliğimi alarak Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmak istiyorum.

1. Yerel hayvan koruma görevlisinin  GÖREV ve SORUMLULUKLARI yönetmelikte "MADDE 11 (a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakım evlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eş güdüm sağlamakla, b) Bölgelerindeki lokanta, iş yeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirmekle, .." olarak HÜKME BAĞLANMIŞTIR.. 

2. Müdürlüğünüzün bu konudaki GÖREVLERİ ise  yönetmelik 11. MADDESİ "c) Orman Su İşleri Müdürlüğü Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle... yükümlüdür" şeklinde hükme bağlanmıştır. Bu görevleriniz bağlamında, yasal hakkım olarak müracaatımın en kısa zamanda İl Hayvanları Koruma Kuruluna sunularak işleme konmasını, Eğitim Seminerinin de en kısa zamanda açılmasını, ekte sunduğum evraklarım dışında istenen gerekli evrak varsa tarafıma bildirilmesi ve eğitim programından sonra kimlik kartımın verilmesini talep ediyorum.

Ekte 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopim ve açık adresim bilgilerinize sunulmuştur.
Müracaatıma 4982 sayılı yasalar gereği, konuya ilişkin çalışmaların ne zaman başlayacağı, eğitimin ve kimlik kartlarımızın ne zaman verileceği konusunda bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim, Soyisim:
TC Kimlik Numarası:
Açık Adres.
Telefon:
======================================
Ek... 5199 Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği ilgili maddeleri
Ek....2 Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi

======================================
YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ’nin Yetki ve
Sorumlulukları;

MADDE 11 – (1) Yerel hayvan koruma görevlileri;
a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eşgüdüm sağlamakla,
b) Bölgelerindeki lokanta, işyeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirmekle,
c) Görevleri kapsamında tespit ettikleri olumsuzlukları il müdürlüğüne bildirmekle,
ç) Bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Aralık ayı içerisinde bir rapor halinde il müdürlüğüne vermekle,
d) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları koruma amacına yönelik olarak geçici bakımevi yararına sosyal etkinlikler düzenlenmesine yardım etmekle,
e) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ile ilgili konularda halkı aydınlatmak amacıyla dergi, broşür ve benzeri yayınların çıkarılmasında yerel yönetimlere yardımcı olmakla görevli ve sorumludur.

================================
Birimlerin Görev ve Sorumlulukları
======================================

MADDE 6 – (1) İL HAYVAN KORUMA KURULU GÖREVLERİ
f) Yerel hayvan koruma görevlilerinin, müracaatlarını değerlendirmek ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almaları hususunda il müdürlüğü ile işbirliği yaparak her türlü koordinasyonu sağlamakla,
g) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri, belediye ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,sorumludur.
=============================================

MADDE 7 – (1) BELEDİYELER GÖREVLERİ
b) Geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla,
l) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimi organize etmekle,sorumludur.
==============================================

MADDE 5 – (1) ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ
b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle,
ç) Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma görevlileri ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali için talepte bulunmakla,
f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle, sorumludur.

Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim ile ilgili esaslar

MADDE 17 – (1) Yerel hayvan koruma görevlileri, sahipsiz hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak; il hayvan koruma kurulunun kararı doğrultusunda yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programına katılırlar. Eğitime tâbi tutulduktan sonra bu kişilere yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartı belgesi verilir. Yerel hayvan koruma görevlileri, ikamet ettikleri il dışında diğer bir ilde yerel hayvan koruma görevliliği hususunda başvuruda bulunamaz. Görevine uygun faaliyetlerde bulunmadığı, il hayvan koruma kurulu tarafından tespit edilenlerin yerel hayvan koruma görevliliği kimlik kartları iptal edilir.

===========================================
BULUNDUĞUNUZ YERDEKİ ORMAN SU İL MÜDÜRLÜĞÜ ADRESİNİ SİZ BULACAKSINIZ. Ona ek olarak aşağıdaki hazır Orman Su İşleri Bakanlığı MAİL ADRESLERİ ni de ekleyeceksiniz:
[email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected]
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],

cross