1991'den Bugüne

94. Site-Apt Yönetim Kuruluna, Yönetim Planı Sahipsiz hayvanları kapsamıyor, Site Yönetimine ÖRNE

alt

94. Bundan 50 yıl önce çıkmış olan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde uygulanan APARTMAN YÖNETİM PLANI "ortak alanlarda tavuk, horoz, kedi, köpek gibi hayvanlar barındırılamaz, beslenemez" ifadesi, ortak alanlarda sahipli hayvan barındırılamaz ANLAMINA GELMEKTEDİR. Sahipsiz hayvanlara mama-yemek verilerek DOYURULMASINI yani BESLENMESİNİ kast etmemektedir.

Bu hususta öğrenmeniz gereken ÖNEMLİ bilgileri lütfen sırası ile dikkatle okuyun: 
1.==== 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 1965 Yılında resmi gazetede yayınlanmış. Yani tam 50 yıl önce. 
2.==== Apartman Yönetim planı, bu 634 sayılı kanuna dayalı olarak kat mülkiyeti kuruluşunun belgelerinden biri olup; tapuda bulunuyor ve tapu Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilerek belli bir masraf karşılığınde yönetim planı verilebiliyor. Kanunun 28. Maddesinde yönetim planının bütün kat maliklerini bağlayan "bir SÖZLEŞME hükmünde" olduğu da yazılı. 
3.==== Yani yönetim planında yazılanlar KANUN MADDESİ değil, sözleşme hükmünde. İlk alındığında da bu plan değiştirilebiliyor, daha sonra kat maliklerinin 4/5 oranı ile değiştirilebiliyor. BU YÖNETİM PLANI MÜRACAAT EDENLERE verildiğinde, şu maddesi de aynen otomatik olarak veriliyor: "Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde ve ortak yerlerde kedi, köpek ve kümes hayvanları gibi hayvanları barındıramazlar, besleyemezler."

4.==== Bu kanun 50 yıl önce çıktığında Hayvanları Koruma Kanunu daha yok, ve bu kanunda geçen sahipsiz hayvanların BESLENMESİ yani DOYURULMASI, ÖNLERİNE MAMA KONMASI gibi hususlar yok. 
5.==== O günün koşullarında BESLEME kişilerin kendi sahipli hayvanlarını BARINDIRIP BESLEMELERİNİ kast ediyor. Dolayısı ile, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki "barındırılıp beslenmesi" ifadesi ile 35 sene sonra çıkan HAYVANLARI KORUMA KANUNUNDA "sahipsiz hayvanların gönüllüler tarafından DOYURULMA amaçlı BESLENMESİNİ içermesi", arasında AYNI KELİMENİN İKİ AYRI EYLEM için kullanılmış olmasının dışında bir alakası yoktur. Kişiler kendi hayvanlarına yani kedisini, köpeğini, kuşunu, tavuğunu vs vs ortak alana koyup orada bakamazlar, yasak demek istiyor. İnsanlar çoğu kez, "evimizde köpek besliyoruz, kedi besliyoruz" derler, "çiftliğimizde koyun-keçi besliyoruz" derler, bunu sahip olmayı anlatmak için kullanırlar.

6.==== Birinde BARINDIRILIP BESLENME, diğerinde ise DOYURULMA kast edilmektedir. Ayrıca, hukukta, son çıkan kanun maddeleri ile önceki kanun maddeleri çelişirse, daima son çıkan kanunda yer alan hususlar geçerli olur.

7.==== 2004 Yılında çıkan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre de, özel-genel mülkiyet tarif etmeden "sahipsiz hayvanların yaşamları desteklenir, sokaklarda yaşayan bu hayvanlar gerek gönüllüler ve gerekse belediyeler tarafından beslenir yani doyurulur" hükmünü içermektedir. Son çıkan kanun hükümleri daima geçerlidir, ayrıca kanun maddeleri sözleşmelerin önündedir. Yönetim planı ise sadece bir sözleşmedir. 5199 saylı kanun ise hayvanların bulunduğu her yerde beslenmesini hükme bağlamıştır. 
Yani bir gönüllü HER YERDE SAHİPSİZ HAYVANLARIN ÖNÜNE YEMEK SU KOYABİLİR, DOYURABİLİR YANİ BESLEYEBİLİR. Dolayısı ile apt-site ortak alanı olan bahçelerine kendi doğaları gereği gelen kedi ve köpeklere MAMA-SU vermek, yönetim planında kast edilen BESLEMEYİ değil, bu sahipsiz hayvanları DOYURMAYI kapsıyor. Yasada da sahipsiz hayvanların beslenmesi, onların doyurulmasını ifade ediyor. DOYURMA yönetim planındaki BESLEME kapsamı dışındadır ve bir yasak konamaz.

8.==== BİR HAYVAN DA DOĞASI GEREĞİ FİZİKİ ENGEL OLMAYAN HER YERE GİREBİLİR, GİRDİĞİ HER YER ONUN YAŞAM ALANI OLUR.
Yönetim planındaki beslenemez ifadesinin sahipsiz hayvanları doyurmayı içermediği hususundaki gerekçeli açıklamayı iyice öğrenmeliyiz.

Yurdun her yerinde SİTE-APT Yönetimleri ile MİNİK kediler ve onlara bakan merhametli gönüllüler arasında GERÇEK ANLAMDA BİR SAVAŞ yaşanıyor. Yöneticiler ve bazı sevgisiz komşular kedilerden adeta bir CANAVAR gibi bahsediyor. İnanılmaz...

Ellerindeki en büyük dayanak da "Site Yönetim Planında ortak alanlarda hayvan BESLENEMEZ" maddesi.
Açıklamayı ve aşağıdaki maddeleri dikkatle okuyun, EN ALTTA SİTE YÖNETİMİNE BU BAĞLAMDA YAZILAN ÖRNEK yazıyı da lütfen okuyun. Gerektiğinde durumunuza uyarlayıp YÖNETİM KURULUNA yazılı olarak yollayıp sözlü olarak bilgilendirme yapabilirsiniz.
Site apt bahçelerinde bulunan özellikle KEDİLER için de orası doğal yaşam alanlarıdır. O doğal yaşam alanlarında da da hayatları kanunlar tarafından güvenceye alınmıştır. Yasa, hayvanlara yaşam güvencesi verirken, özel mülkiyet genel mülkiyet diye ayırmamıştır. Çünkü hayvanlar için girebildikleri gidebildikleri her yer onların yaşam alanıdır. Kanun ise, gönüllülere sahipsiz hayvanları besleme yani DOYURMA hakkı vermiştir. Dolayısı ile site-apt-üniversite-özel kuruluş-resmi kuruluş vs bahçelerindeki hayvanları beslemek YANI DOYURMAK yasal haktır.
Bu hususları Orman Su İşleri Müdürlüklerine de böyle tek tek anlatmak gerek. Çünkü sitelerdeki sorunlara onların müdahil olup, yönetimlere bu durumu anlatmaları, yasal hakları ve yaptırımları anlatmaları için bu hususları bilmeleri gerek.
Unutmayalım, site-apt yönetimleri, ortak alanlarda bahçelerde KİŞİLERİN KENDİ SAHİPLİ HAYVANLARINI TUTMALARINA BULUNDURMALARINA, BARINDIRMALARINA yasak koyabilirler. Ama sahipli hayvanlara müdahale edemezler. Hayvan istemeyen site, FİZİKİ ENGELLER yani yüksek duvarlar yaptırmalı.
Sevgili Arkadaşlar,
ÖĞRENİN ve ÖĞRETİN.
Kedilerimizi torbalayıp atan, kutulara koyup atan, yemek ve su kaplarını atanlara karşı mücadeleyi birlikte sürdürelim.
Özellikle sizin YEMEK ve SU KAPLARINIZI atanları karakola sizin malınıza zarar vermekten dolayı şikayet ediniz.

Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı
=========================================

Site Yönetimine ÖRNEK YAZI

Site Yönetim Kurulu Başkanlığına,

Siteniz bahçesinde serbest biçimde yaşayan sahipsiz kedilere yasal hakkımız olarak mama-su verip onları doyurmaya çalışırken, yönetim planında ortak alanlarda hayvan beslenemez maddesi dayanak olarak gösterilerek engellemelere maruz kalıyoruz.
Bu bağlamda aşağıdaki hususları bilgilerinize gereği için sunuyoruz:
1. Yönetim planındaki "ORTAK ALANLARDA HAYVAN BESLENEMEZ" maddesindeki BESLEME sözü, evlerdeki sürekli bakılan sahipli hayvanı kapsıyor. Kişiler "kendi hayvanlarına yani kedisini, köpeğini, kuşunu, tavuğunu vs vs ortak alana koyup orada bakamazlar, yasak" demek istiyor. İnsanlar çoğu kez, "evimizde köpek besliyoruz, kedi besliyoruz" derler, "çiftliğimizde koyun-keçi besliyoruz" derler, bunu sahip olmayı anlatmak için kullanırlar.
2. Dolayısı ile apt-site ortak alanı olan bahçelerine kendi doğaları gereği gelen kedi ve köpeklere MAMA-SU vermek, yönetim planında kast edilen BESLEMEYİ değil, bu sahipsiz hayvanları DOYURMAYI kapsıyor. Yasada da sahipsiz hayvanların beslenmesi, onların doyurulmasını ifade ediyor. DOYURMA yönetim planındaki BESLEME kapsamı dışındadır ve bir yasak konamaz.
3. Kediler, köpekler, kuşlar ve diğer tüm hayvanlar için, fiziki engel olmayan (yüksek duvarlar vs) her yere girmeleri onların doğası gereği haklarıdır. Onlara "buraya giremezsiniz" gibi bir yasak konamaz, hayvanlara BURASI ÖZEL MÜLKİYET SEN BURAYA GİREMEZSİN denemez.
4. Site ve apartman bahçelerinde bulunan özellikle KEDİLER için de orası doğal yaşam alanlarıdır. O doğal yaşam alanlarında da da hayatları kanunlar tarafından güvenceye alınmıştır. Yasa, hayvanlara yaşam güvencesi verirken, özel mülkiyet genel mülkiyet diye ayırmamıştır. Çünkü hayvanlar için girebildikleri gidebildikleri her yer onların yaşam alanıdır. Kanun ise, gönüllülere sahipsiz hayvanları besleme yani DOYURMA hakkı vermiştir. Dolayısı ile site-apt-üniversite-özel kuruluş-resmi kuruluş vs bahçelerindeki hayvanları beslemek YANI DOYURMAK yasal haktır.

Hem yasal hem insani ve hem de Türkiye'nin imza attığı Hayvanların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeler bağlamında, bahçede mama-su vererek doyurduğumuz kediler konusunda engelleme yapılmamasını önemle rica ediyoruz.
Daha önce bu hayvanlar için koyduğumuz mama ve su kapları atılmıştı. Tekrarı halinde, o mama kapları şahsıma ait olduğu için, atılması halinde mala zarar verilmesi bağlamında karakola TCK uyarınca şikayette bulunacağım da bilinmelidir.

Konunun yönetiminizce dikkate alınacağını umut ediyor saygılarımı sunuyorum.

TC KİMLİK.. İSİM...

cross