1991'den Bugüne

98.Belediyelerin Gönüllülere Mama Desteğinde Bulunmasını ISRARLA Talep ediniz.

alt

98. GÜNCELLENMİŞ OLARAK: BELEDİYELER GÖNÜLLÜLERİN sahipsiz hayvanlar için mama koydukları BESLEME ODAKLARINA MAMA DESTEĞİ VERMEYE MECBURDUR. ISRARLA TALEP EDİNİZ. 

Kanun "Belediyelerin GÖNÜLLÜLER ile işbirliği halinde sahipsiz hayvanlar için BESLEME ODAĞI kurmasını" hükme bağlamıştır. Bu çerçevede önce BESLEME ODAĞINI tanımlarsak, sizlerin sokakta, bahçede, parkta yani nerede mama koyuyorsanız, "mama koyduğunuz her yer BESLEME ODAĞIDIR."
Bu nedenle, kanunda yer aldığı şekilde "gönüllüler tarafından oluşturulan besleme odaklarına" belediyelerin mama desteği vermesini YASAL HÜKÜM olarak talep edeceğiz. En altta belediyeye ÖRNEK MAMA TALEP yazısını da çok dikkatle okuyun.
BURADA DİKKAT EDECEĞİNİZ önemli husus, "gönüllülere mama desteğinde bulunun" veya "sokak hayvanlarını doyuruyorum, bana mama desteği verin" diye yazmayacağız.
Genel talepte bulunuyorsak "Gönüllülerin oluşturduğu besleme odaklarına" veya şahsi olarak talepte bulunuyorsak "gönüllü olarak oluşturduğum besleme odaklarına mama desteği verin" diye yazacağız.
Yasa maddesinin CÜMLESİNİ AYNEN kullanacağız. Bunu iyice anlamalısınız ki belediyelerin ellerinde hayır deme için koz bırakmayalım. Çünkü, bu çıkarcı ve merhametsiz belediyeler, "gönüllülere" veya "bana" dediğiniz anda hemen "Yasaya göre şahıslara mama veremeyiz" deyip işin içinde çıkarlar.
Ya her gün besleme odağına sizin de katılımınız ile mama koyacak, ya da size besleme odaklarına koymak üzere MAMA teslim edecek. Özellikle belediye veterinerleri "biz mama koyarız" yalanını söyleyecekler. O zaman "tamam görevliniz her gün gelsin birlikte koyalım, yasa birlikte diyor çünkü" diyeceksiniz.
Her yere trilyonları saçıp savuruyorlar ama gariban hayvanların iki lokmasına gelince PARA YOK diyorlar. Bu yalana sakın inanmayın.
Mama vermemekte direnen belediye başkanını afiş, bilboard, tanıtım, yurt dışı gezileri vs HARCAMALARI nedeni ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kuruluna da şikayet edelim. 
Ama bu şikayeti yapacağımızı, böyle bir hakkımız olacağını da önceden söyleyelim.
Selam ve sevgilerimle…
Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.
=========================================================
BELEDİYELERE ÖRNEK YAZI:
___________________________
KONU: Sahipsiz hayvanlar için "gönüllülerce oluşturulan besleme odaklarına", yasa gereği olarak belediyenin mama desteğinde bulunması talebimiz...
GEREĞİ ve BİLGİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Valilik, Orman Su İşleri Bölge ve Şube Müdürlüğü, PARTİLERİN Genel Merkezleri, İl ve İlçe Teşkilatları, Milletvekilleri, Aday Adayları, Basın Kuruluşları.
YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği, Belediyeler Kanunları
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmelik Madde 21 (d) şıkkında "Sahipsiz hayvanlara besleme odağı kurmakla görevlendirilmiş belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde beslenme odaları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur" hükmü getirilmiştir. 
Gönüllü - resmi kurum işbirliğini sadece Hayvanları Koruma Kanunu 8 yerde olmak üzere hükme bağlamıştır. Mevcut kanunlar içinde gönüllüye böyle yer veren başka bir kanun yoktur.
Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği de belediyelerin sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerde gönüllüler ile birlikte çalışmasını hükme bağlamıştır.
Bu bağlamda:
1. Bu yasa maddesi gereği tarafımızca oluşturulan "beslenme odağına" belediyenizin mama desteğini yasal hak olarak talep ediyoruz. Bu, sadece yasal hak değil aynı zamanda, insan olmanın uygar olmanın ve merhamet ve paylaşım gibi değerlerin de gereği olan bir mecburiyettir.
Belediyeniz yeterince besleme yapmadığı için, biz gönüllüler, maddi manevi imkanları zorlayarak, sokaklarda yaşayan, açlık ve susuzlukla karşı karşıya kalan bu hayvanlar için "besleme odakları" oluşturmak zorunda kaldık. Yani belediyenizin görevini üstlenmiş olduk. Besleme odaklarına konmak üzere bize verilen mamaların boş torbaları tarafımızdan düzenli olarak belediyenize verilecektir.
2. Ayrıca, sahipsiz hayvanlar için beslenme odakları kurmak, sokaklardaki hayvanlara ilişkin vatandaştan gelen şikayetleri de azaltacaktır. Çünkü hayvanların insan peşinde dolaşmalarının sebebi bir parça yemektir. Karnı doymuş olan hayvanlar insanlara yaklaşmaz ve kendi bölgelerinde bir köşeye kıvrılıp yatar ve sükunetle yaşarlar. Hayvanların hareket halinde olmalarının ve insan peşinde olmalarının en büyük sebebi AÇLIKTIR.
3. Özellikle şehir içlerinde insan yoğun bölgelerde artık yemek, tavuk kırıntı vs konması, vatandaşın şikayetine sebep olması nedeni ile, böyle yerlerde kuru mama verilmesi zorunluluk olmaktadır.
SONUÇ OLARAK: Gönüllü olarak oluşturduğum besleme odaklarına belediyenizce "mama desteği" verilmesini, 5199 sayılı yasanın 21/1 Maddesinde "belediyeler gönüllü kuruluşlarla işbirliği içinde beslenme odağı kurar" maddesi gereği olarak talep ediyorum. (Ek 1)
Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni süresi içinde tarafımıza cevap ve bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ediyoruz.
Ad Soyad:
Tc Kimlik:
__________________________________
Ek...1... 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği
MADDE 21 – (1) Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir:
d) Sahipsiz hayvanlara besleme odağı kurmakla görevlendirilmiş belediyeler, gonullu kuruluslarla isbirligi icerisinde besleme odaklari kurar ve hayvanlarin beslenmesine yardimci olur. Hayvanlar, hicbir suretle ilgili belediye sinirlari disindaki bir ortama, ormanlik alana veya diger yaban hayati yasam alanlarina birakilmaz.
Ek 2.."İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ" 5. Maddesi (e) şıkkı, diğer pek çok sosyal hizmetlerin yanında "başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin de gönüllü katılımı ile yapılmasını" hükme bağlamıştır.

cross